Systematisk efteruddannelse: Patienten med astma og allergi – Middelfart

23 april, 08:00 - 16:15

Dette kursus søges godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis.

 

Program:

08.00-08.30: Registrering og morgenmad

08.30.08.45: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup
Underviser: TBA
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.45-10.15: Rationel udredning af astma bronkiale i almen praksis
Herunder:
– Hvornår skal astma bronkiale mistænkes?
– Lungefunktionsundersøgelser
– Reversibilitetstest og provokationstest
– Peakflow og symptomdagbøger
– Billeddiagnostik

10.15-10.30: Pause

10.30-11.00: Rationel udredning af patienter med symptomer på fødemiddel allergier og intolerance
– Hvornår skal fødevareallergi reelt mistænkes?
– Praktisk tilgang til udredning i praksis
– Krydsallergiske reaktioner

11.00-12.00: Gennemgang af behandling af patienter med astma bronkiale
Herunder:
– Gennemgang af nationale og internationale guidelines
– Gennemgang af devices og formuleringer
– Non-farmakologiske tiltag

12.00-12.45: Allergisk rhinoconjunctivit
– Udredning
– Forebyggelse og Non-farmakologisk behandling
– Farmakologisk behandling
– Hyposensibilisering

12.45-13.45: Frokostpause

13.45-14.30: Advarselssymptomer ved astma broniale og allergi
– Mistanke om type 1 reaktioner
– Håndtering af anafylaksi og status asthmaticus i almen praksis

14.30-15.15: Kommunikation og samarbejde
– Sygehistoriens betydning ved udredning og behandling af astma bronkiale og allergiske sygdomme
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
TBA, specialist faciliteret af Klaus Roslind

15.15-15.30: Pause

15.30-15.45: Hvordan organiserer vi os mht. behandling af astma broniale og allergi?
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?
Klaus Roslind

15.45-16.00: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Klaus Roslind

16.00-16.15: Opsummering på dagen og evaluering 
Klaus Roslind

16.15: Tak for denne gang
Klaus Roslind

 

Pris:

Praktiserende læger: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende en måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål:
Ved at deltage i kurset vil du få styrket din viden om udredning og behandling af astma bronkiale og forskellige typer af inhalations- og fødemiddelallergier. Du vil blive undervist i gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest eventuel relevant billeddiagnostik samt behandling af tilstandene i almen praksis. Kurset vil desuden styrke din viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Rationel udredning af patienter med astma og inhalationsallergiske symptomer samt rationel udredning af patienter med symptomer på fødemiddel allergier og intolerance, som de præsenteres i almen praksis. Der ønskes fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorieundersøgelser og evt. billeddiagnostik
  • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, f.eks. lungefunktionsundersøgelser, patienters brug af symptom dagbog
  • Gennemgang af akut og vedligeholdelsesbehandling af patienter med astma
  • Gennemgang af de hyppigste allergier, med fokus på forebyggelse, non-farmakologisk og farmakologisk behandling
  • Viden om “advarselssymptomer” ved astma og allergi

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Sygehistoriens betydning ved udredning og behandling af astma og allergiske sygdomme
  • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Diskussion af hvilke funktioner i relation til astma og allergi som ville kunne uddelegeres uden tab af faglighed og kvalitet

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

Speakers

  • Klaus Roslind

Systematisk efteruddannelse: Patienten med astma og allergi

Stadig ledige pladser