Systematisk efteruddannelse: Patienten med astma og allergi – MiddelfartGodkendt til refusion

24. maj 2023, 08:00 - 16:15

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2023-0418 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 1 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.00 – 08.15: Morgenmad og registrering

08.15 – 08.30: Velkommen og introduktion til dagens program
Kursusleder: Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup
Underviser: Howraman Meteran, læge, Ph.d. Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital og Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Dagen vil veksle mellem oplæg, diskussionsgrupper og cases

08.30 – 10.00: Rationel udredning af allergisk rhinokonjunktivitis hos børn og voksne
Howraman Meteran

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.45: Farmakologisk og non-farmakologisk behandling af allergisk rhinokonjunktivitis
Howraman Meteran

11.45 – 12.45: Frokostpause

12.45 – 14.15: Rationel udredning af astma i almen praksis med fokus på de diagnostiske muligheder i almen praksis
Howraman Meteran

14.15 – 14.30: Pause

14.30 – 16.00: Farmakologisk og non-farmakologisk behandling af astma – hvornår skal patienten henvises?
Howraman Meteran og Klaus Roslind

16.00 – 16.15: Dagens pointer og sidste opklarende spørgsmål
Howraman Meteran og Klaus Roslind

16.15: Tak for denne gang
Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 4.500 kr. ekskl. moms (5.625 kr. inkl. moms)

Særpris for konsultationssygeplejersker: 3.500 kr. ekskl. moms (4.375 kr. inkl. moms)

Andre: 6.000 kr. ekskl. moms (7.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.095 kr./1.295 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 2 måneder før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Aktivitetens form og varighed

Aktiviteten skal være en kombination af oplæg og deltagerinvolverende undervisning. Anvendte sygehistorier bør tage udgangspunkt i almen praksis.

Varigheden er sat til minimum 5 effektive undervisningstimer eksklusiv pauser, svarende til 1 hel kursusdag. Aktiviteten kan deles over to dage, som eksempelvis Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE), men hver delaktivitet skal være på minimum 3 effektive timer eller aktiviteten kan være som en del af et mere opfattende kursus, hvor behandlingen af patienter med astma og allergier i almen praksis indgår.

Aktiviteten skal afvikles i tidsrummet kl. 08.00 – 18.00 for at kunne opnå refusionsgodkendelse til tabt arbejdsfortjeneste. Systematisk gruppebaseret efteruddannelse dog i et forlænget tidsrum til kl. 08.00 – 20.00.

Formål med aktiviteten

Aktiviteten skal styrke lægens viden om udredning og behandling af astma og forskellige typer af inhalations- og fødemiddelallergier med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest eventuel relevant billeddiagnostik samt behandling af tilstandene i almen praksis.

Aktiviteten skal styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Emner som aktiviteten skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Rationel udredning af patienter med astma og inhalationsallergiske symptomer samt rationel udredning af patienter med symptomer på fødemiddel allergier og intolerence, som de præsenteres i almen praksis. Der ønskes fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorieundersøgelser og evt. billeddiagnostik.
  • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, f.eks. lungefunktionsundersøgelser, patienters brug af symptom dagbog.
  • Gennemgang af akut og vedligeholdelsesbehandling af patienter med astma
  • Gennemgang af de hyppigste allergier, med fokus på forebyggelse, non-farmakologisk og farmakologisk behandling.
  • Viden om “advarselssymptomer” ved astma og allergi

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Sygehistoriens betydning ved udredning og behandling af astma og allergiske sygdomme
  • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud. Forhold omkring organisation Aktiviteten skal beskæftige sig med:
  • Diskussion af hvilke funktioner i relation til astma og allergi som ville kunne uddelegeres uden tab af faglighed og kvalitet. Implementering Aktiviteten skal beskæftige sig med:
  • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis