Systematisk efteruddannelse: Opdatering i børn og unge i almen praksis – Middelfart

6. december 2019, 08:00 - 16:10

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Formålet med temaet “Opdatering i børn og unge i almen praksis” er at styrke deltagende lægers evne til at håndtere udrede, diagnosticere og behandle barnealderens sygdomme i almen praksis. Herunder hører kommunikation med børnefamilier og samarbejde med og visitation til kommune, speciallæger og sygehuse.

Temaets del 1 fokuserer på en vidensopdatering og træning i hyppige eller alvorlige børnesygdomme, som de præsenterer sig i almen praksis.

  • Udredning og behandling af børn med udvalgte hyppige, somatiske, akutte og tilbagevendende tilstande
  • Udredning og initial behandling af børn med alvorlig sygdom. Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
  • Kommunikation med barnet og familien/forældrene
  • Organisering i egen praksis vedrørende håndtering af syge børn
  • Hvordan bringer deltageren ny viden og nye erkendelser med hjem og deler med kollegaer og ansatte i praksis. Implementeringsstrategier og planer for opfølgning diskuteres.

 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen praksis, som 1 dages systematisk efteruddannelse, med aktivitetsnummer 2019-0200.

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.000 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Pris: 

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

08.30-09.00: Ankomst og morgenbuffet

09.00-09.10: Velkomst og indledning
Dagens Medicin og Bjørn Perrild, speciallægei almen medicin og kursusleder

09.10-09.45: Børn og sygdom – hvad er særligt ved at være læge for børn?
Og hvad kendetegner børns og forældres behov for kommunikation?
Hvordan præsenterer børn symptomer? Hvordan sikrer man samarbejdet med forældrene, så barnet får den anbefalede behandling.
Pædiaterens forslag til hvordan den praktiserende læge griber konsultationen an, på baggrund af dialog med kursisterne.
Louise Bechmann Zaupper, afdelingslæge, Børneafdelingen, Århus Universitets Hospital og Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg og Bjørn Perrild, kursusleder

09.45-10.30: Hvornår er spædbarnets grædeture en alvorlig akut sygdom?
Spædbarnet med akut/subakut sygdom, herunder infektionssygdomme og meningitis. Hvad siger du til forældre og barn ift. at bevare nogenlunde ro og samarbejde.
Louise Bechmann Zaupper, afdelingslæge, Børneafdelingen, Århus Universitets Hospital og Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg

10.30-10.45: Pause

10.45-11.30: Børn og abdomen
Kolik, mavesmerter, refluks, funktionel lidelse hos børn.
Oplæg og diskussion om, hvordan man taler med forældre og barn om symptomer, der kan være svære at afhjælpe.
Louise Bechmann Zaupper

11.30-12.00: Børn og bevægeapparat
Hofteluksation. Akutte ændringer, bevægeindskrænkning inkl. halten, tab af færdigheder, herunder ataksi.
Louise Bechmann Zaupper

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.25: Børns lungesygdomme
Spædbarnet, det lille barn, det større barn, teenageren.
Stridor, infektioner, astma og hints omkring mere kroniske problematikker.
Deltagernes erfaringer afprøves mod den opdaterede pædiatri.
Anne Spannow, ph.d., specialist i børnelungesygdomme, astma og allergi, Aarhus

13.25-14.10: Børn allergi kost og spisevaner 1
Kontaktallergi, pollen, dyr, svampe støvmider, mm.
Anne Spannow

14.10-14.30: Pause

14.30-15.15: Børn allergi, kost og spisevaner 2
Fødevareallergi, trends og kost (Kernesund familie, hard core veganere, gluten, etc.) Overvægt, vurdering af et barns ernæringsmæssige trivsel og spiseudvikling.
Louise Bechmann Zaupper

15.15-15.35: Børn og cancer sygdom
Forekomst og alarmsymptomer.
Hvad fortæller du til forældrene, når du sætter en udredning i gang? Deltagere og undervisere deler erfaringer hensigtsmæssig information, på vej mod udredning.
Louise Bechmann Zaupper

15.35-16.10: Refleksion – hvad tager jeg med hjem?
Åbent plenum: Hvad skal omorganiseres i praksis Hvordan bringer deltageren ny viden og nye erkendelser med hjem og deler med kollegaer og ansatte i praksis. Implementeringsstrategier og planer for opfølgning diskuteres
Bjørn Perrild, kursusleder

Speakers

  • Bjørn Perrild

  • Louise Bechmann Zaupper

  • Anne Spannow

Systematisk efteruddannelse: Opdatering i børn og unge i almen praksis

Stadig ledige pladser