Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri – Middelfart

18. maj 2022, 08:30 - 19. maj 2022, 15:45

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0440 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 2 dages efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 2 dages kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.00-08.30: Registrering og morgenbuffet

08.30-08.45: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Kursusleder: Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene
Underviser: Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde. Der vil være indlagt en pause på 15 minutter

08.45-12.45: Diagnosticering og skelnen mellem
Kriser, stress, sorgreaktioner og egentlige depressioner

Særlige problemstillinger vil blive berørt: 
Depression i forbindelse med somatisk sygdom og graviditet og fødsel, PTSD, betydningen af comorbid angst og personlighedsforstyrrelser.

Behandling og omsorg
Af ovenstående diagnoser.
Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
Håndtering af suicidalrisiko

12.30-13.30: Frokostpause

13.30-14.45: Cases med diagnostiske “nødder”
Bo Gerdes

14.45-15.00: Pause

15.00-15.15: Opsamling
Bo Gerdes

15.15- Tak for i dag

 

Program dag 2

08.00-08.15: Registrering og morgenbuffet

08.15-08.30: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Kursusleder: Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene
Underviser inden formiddagspausen: Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov
Underviser efter formiddagspausen: Michael Broe-Christiansen, fagkonsulent, sygedagpengeområdet, Høje Taastrup

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.30-09.30: Gerontopsykiatri

09.30-09.45: Håndtering af suicidalrisiko

09.45-10.30: Medicinordination, præparatvalg, dosering og længde af behandling

10.30-10.45: Pause

10.45-12.15: Velkommen i kommunen
Hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger, herunder indikation for sygemeldinger og hvad attesterne skal indeholde og sagsbehandlerens rolle
Michael Broe-Christiansen, fagkonsulent, sygedagpengeområdet, Høje Taastrup

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.00: Cases med udgangspunkt i attester og henvisninger

14.00-14.45: Samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Videndeling med kollegaer
Diskussion af konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning i praksis
Bo Gerdes

15.30-15.45: Opsummering på dagen og evaluering 
Bo Gerdes

15.45 – Tak for denne gang

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 6.000 kr. ekskl. moms ( 7.500 kr. inkl. moms)

Andre: 10.000 kr. ekskl. moms (12.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.045 kr./1.245 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Kurset vil styrke din evne til at håndtere patienter i praksis med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression og personlighedsforstyrrelser. Det er svært at stille diagnosen depression hvis der er tale om lette/moderate tilfælde. Differentialdiagnosen til stress volder problemer og måske er der tale om et kontinuum af psykiatriske manifestationer. Krise og sorg er et kapitel for sig selv – hvordan stiller vi diagnoserne, og hvordan behandler vi? Hvordan klarer de psykiatriske ppt. sig egentligt ved store omvæltninger i samfundet, som vi har set det med coronaudbrudet?

Varighed: 
2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00

Emner der skal behandles på de 2 dage

Medicinske færdigheder og viden

 • Træning af hvordan lægen kan skelne mellem stress, sorg, eksistentielle problemer og depression.
 • Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
 • Håndtering af suicidalrisiko
 • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med relativt hyppige tilstande som for eksempel krise, stressrelaterede symptomer, PTSD, fødselsdepression og depression efter alvorlig somatisk sygdom, personlighedsforstyrrelser samt angstlidelser.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Kommunikation med patienter med psykiske symptomer.
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
 • Samarbejde med det kommunale system om pressende og klemte patienter.

Forhold omkring organisation

 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom.

Implementering

 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

Speakers

 • Bo Gerdes

 • Michael Nielsen

 • Michael Broe-Christiansen

Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser