Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri – Middelfart

2. december 2021, 08:30 - 3. december 2021, 15:45

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2021-0251 og følgende takster:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportgodtgørelse.

 

Program:

08.00-08.30: Registrering og morgenbuffet

08.30-08.45: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Kursusleder: Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene
Underviser: Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde. Der vil være indlagt en pause på 15 minutter

08.45-12.45: Diagnosticering og skelnen mellem
Kriser, stress, sorgreaktioner og egentlige depressioner

Særlige problemstillinger vil blive berørt: 
Depression i forbindelse med somatisk sygdom og graviditet og fødsel, PTSD, betydningen af comorbid angst og personlighedsforstyrrelser.

Behandling og omsorg
Af ovenstående diagnoser.
Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
Håndtering af suicidalrisiko

12.30-13.30: Frokostpause

13.30-14.45: Cases med diagnostiske “nødder”
Bo Gerdes

14.45-15.00: Pause

15.00-15.15: Opsamling
Bo Gerdes

15.15- Tak for i dag

 

Program dag 2

08.00-08.15: Registrering og morgenbuffet

08.15-08.30: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Kursusleder: Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene
Underviser inden formiddagspausen: Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov
Underviser efter formiddagspausen: Michael Broe-Christiansen, fagkonsulent, sygedagpengeområdet, Høje Taastrup

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.30-09.30: Gerontopsykiatri

09.30-09.45: Håndtering af suicidalrisiko

09.45-10.30: Medicinordination, præparatvalg, dosering og længde af behandling

10.30-10.45: Pause

10.45-12.15: Velkommen i kommunen
Hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger, herunder indikation for sygemeldinger og hvad attesterne skal indeholde og sagsbehandlerens rolle
Michael Hagedorn-Christiansen, fagkonsulent, sygedagpengeområdet, Høje Taastrup

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.00: Cases med udgangspunkt i attester og henvisninger

14.00-14.45: Samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Videndeling med kollegaer
Diskussion af konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning i praksis
Bo Gerdes

15.30-15.45: Opsummering på dagen og evaluering 
Bo Gerdes

15.45 – Tak for denne gang

 

Pris:

Praktiserende læger: 6.000 kr. ekskl. moms ( 7.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 995 kr./1.195 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Kurset vil styrke din evne til at håndtere patienter i praksis med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression og personlighedsforstyrrelser. Det er svært at stille diagnosen depression hvis der er tale om lette/moderate tilfælde. Differentialdiagnosen til stress volder problemer og måske er der tale om et kontinuum af psykiatriske manifestationer. Krise og sorg er et kapitel for sig selv – hvordan stiller vi diagnoserne, og hvordan behandler vi? Hvordan klarer de psykiatriske ppt. sig egentligt ved store omvæltninger i samfundet, som vi har set det med coronaudbrudet?

Varighed: 
2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00

Emner der skal behandles på de 2 dage

Medicinske færdigheder og viden

 • Træning af hvordan lægen kan skelne mellem stress, sorg, eksistentielle problemer og depression.
 • Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
 • Håndtering af suicidalrisiko
 • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med relativt hyppige tilstande som for eksempel krise, stressrelaterede symptomer, PTSD, fødselsdepression og depression efter alvorlig somatisk sygdom, personlighedsforstyrrelser samt angstlidelser.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Kommunikation med patienter med psykiske symptomer.
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
 • Samarbejde med det kommunale system om pressende og klemte patienter.

Forhold omkring organisation

 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom.

Implementering

 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

Speakers

 • Bo Gerdes

 • Michael Nielsen

 • Michael Broe-Christiansen

Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser