Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis

18. januar 2018, 08:00 - 19. januar 2018, 16:30

Vælg en af nedenstående datoer:

Region Sjælland: 18.-19. januar 2018 – Sonnerupgaard Gods, Hvalsø – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Hovedstaden: 25.-26. oktober – lokation følger snarrest – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med følgende takster:

Systematisk efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og max 1.500 kr. i transportudgifter.

Selvvalgt efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og max 1.500 kr. i transportudgifter.

Region Sjælland (der kan søges refusion efter d. 19. januar 2018): Kursets aktivitetsnummer 2018-0578 kan benyttes som søgeord, når der søges om refusion.

Region Hovedstaden (der kan søges refusion efter d. 26. oktober 2018): Kursets aktivitetsnummer 2018-0579 kan benyttes som søgeord, når der søges om refusion.

https://laeger.dk/refusion-for-kursusaktivitet-og-studiemateriale

 

Formål:

Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evne til at håndtere patienter i praksis med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression og personlighedsforstyrrelser.

Varighed:

2 kursusdage med i alt 12 timers undervisning eksklusive pauser

Emner der skal behandles på de 2 dage:

Medicinske færdigheder og viden

 • Træning af hvordan lægen kan skelne mellem stress, sorg, eksistentielle problemer og depression.
 • Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
 • Håndtering af suicidalrisiko
 • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med relativt hyppige tilstande som for eksempel krise, stressrelaterede symptomer, PTSD, fødselsdepression og depression efter alvorlig somatisk sygdom, personlighedsforstyrrelser samt angstlidelser.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Kommunikation med patienter med psykiske symptomer.
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
 • Samarbejde med det kommunale system om pressende og klemte patienter.

Forhold omkring organiation

 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom.

Implementering

 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

Pris:

Begge dage med middag om aftenen dag 1: 6.900 kr. ekskl. moms (8.625 kr. inkl. moms) – Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

Begge dage uden middag om aftenen dag 1: 6.500 kr. ekskl. moms (8.125 kr. inkl. moms) – Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS:

1 måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

Program dag 1:

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion til kursets første dag

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin og kursusleder

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene og kursusleder

Poul Videbech, professor, overlæge, dr.med., Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15: Diagnosticering og skelnen mellem

Kriser, stress, sorgreaktioner og egentlige depressioner

Særlige problemstillinger vil blive berørt:

Depression i forbindelse med somatisk sygdom og graviditet og fødsel, PTSD, betydningen af comorbid angst og personlighedsforstyrrelser.

Behandling og omsorg

Af ovenstående diagnoser

Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis

Håndtering af suicidalrisiko

13.15: Frokostbuffet

14.15: Kommunikation med patienter med psykiske symptomer

15.30: Netværkspause med forfriskninger

16.00: Psykometriske test

16.45: Opsummering på dagen og evaluering

17.00: Tak for i dag

Bo og Tina

 

Program dag 2:

08.00: Registrering og morgenbuffet

08.30: Velkommen og introduktion til kursets anden dag

Tina Ipsen

Bo Gerdes

Nina Borum Nielsen, hjemmevejleder, Socialpsykiatrien, Høje Tåstrup

Fie Dahlmann, beskæftigelsessagsbehandler, Høje Tåstrup

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.40: Tovholder rollen for patienten, samt samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder

Herunder, hvordan når vi de dårligste patienter, der ud over psykiske lidelser har somatisk sygdom – KOL, diabetes mm.

10.00: Netværkspause med forfriskninger

10.30: Hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger

Herunder indikation for sygemeldinger og hvad attesterne skal indeholde.

12.00: Frokostbuffet

13.00: Tovholder rollen for patienten, samt samarbejde med det kommunale system om pressende og klemte patienter

14.30: Netværkspause med forfriskninger

15.00: Organisering af forløb for patienter med “mildere” psykiatriske sygdomme i egen praksis

 • Videndeling med kollegaer og ansatte i praksis
 • Diskussion af konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis
 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom

16.15: Opsummering på dagen og evaluering

16.30: Tak for denne gang

Bo og Tina

 

Speakers

 • Bo Gerdes

 • Poul Videbech

 • Nina Borum Nielsen

 • Fie Dahlmann

Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser