Systematisk efteruddannelse: Faglig ledelse – Middelfart

2. december 2020, 08:00 - 14:45

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0424 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål: 
Kurset vil styrke din evne til at sikre og fortsat udvikle høj faglig standard i egen klinik, både hos dig selv, kollegaer og personalet. Kurset vil desuden sikre at hensigterne fra overenskomsten implementeres, og hvordan dele af behandlingen af patienter med kroniske sygdomme kan delegeres ud til personalet, uden at den faglige kvalitet daler.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Viden og færdigheder inden for faglig ledelse
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Viden om god fællesledelse mellem ligeværdige kompagnoner eller samarbejdspraksis
 • Viden om de opgaver overenskomsten giver mulighed for, at personalet kan varetage
 • Viden om hvilke andre funktioner som ville kunne uddelegeres, og hvilke der ikke kan. Samt en diskussion af hvordan uddelegering kan ske uden tab af faglighed og kvalitet.
 • Konkrete redskaber og metoder til; delegation, oplæring, supervision, feedback, monitorering og arbejdsgangsanalyse
 • Kvalitetssikring af egne og delegerede opgaver
 • Viden om vigtigheden af gode vaner mht. faglig ledelse i en travl hverdag

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Planlægning af efteruddannelse af læger og personale
 • Planlægning af supervision (direkte og indirekte)
 • Idéer til arbejde med tankerne i den lokale klynge

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Identificere indsatsområder i egen klinik
 • Overvejelser om personalesammensætning og graden af uddelegering

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis
 • Udarbejdelse af plan for organisering i egen klinik, hvor ovenstående idéer om identificerede indsatsområder og planlægning af efteruddannelse og supervision indgår.

 

Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding gældende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.00-08.30: Registrering og morgenmad

08.30-08.45: Velkommen og introduktion til kurset
Mødeleder: Esben Krog Hall-Andersen, praktiserende læge, København S. 
Underviser: Martin Bjerregaard Christensen, praktiserende læge, Stenløse

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.45-09.15: Faglig ledelse i ledelsen
Hvordan sikrer vi enighed om den faglige retning og kvalitet i kompagni- eller samarbejdspraksis?
Hvordan sikrer vi at faglige ledelsesbeslutninger/instrukser implementeres i klinikken hos alle medarbejdere?

09.15-10.15: Uddelegering af opgaver
Hvilke funktioner kan uddelegeres til praksispersonale og hvordan implementeres dette i praksis?
Hvilke muligheder og barrierer er der i forhold til overenskomsten?
Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige ansatte faggrupper?

10.15-10.30: Pause

10.30-11.30: Kvalitetssikring
Hvordan sikres kvaliteten af uddelegerede funktioner?
Hvordan indarbejdes rutiner for supervision, oplæring og kvalitetskontrol?

11.30-12.15: Implementering
Hvordan sikrer vi, at faglige ledelsesbeslutninger/instrukser implementeres i klinikken hos alle medarbejdere?

12.15-12.45: Frokostpause

12.45-13.15: Hverdagsledelse
Hvordan får vi udøvet faglig ledelse i en travl hverdag?

13.15-14.00: Organisering i egen klinik
– Identificere indsatsområder i egen klinik
– Overvejelser om personalesammensætning og graden af uddelegering
– Planlægning af efteruddannelse af læger og personale
– Planlægning af supervision (direkte og indirekte)
– Idéer til arbejde med tankerne i den lokale klynge

14.00-14.15: Pause

14.15-14.30: Implementering i egen klinik
– Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis
– Udarbejdelse af plan for organisering i egen klinik, hvor ovenstående idéer om identificerede indsatsområder og planlægning af efteruddannelse og supervision indgår

14.30-14.45: Opsummering på dagen og evaluering
Esben Krog Hall-Andersen

14.45 – Tak for denne gang

Speakers

 • Esben Krogh Hall-Andersen

 • Martin Christensen

Systematisk efteruddannelse: Faglig ledelse

Stadig ledige pladser