Systematisk efteruddannelse: Den tunge psykiatri i almen praksis – Middelfart

30. november 2020, 08:30 - 15:15

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0418 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål:
Kurset vil styrke din evne til at håndtere patienter i praksis, med sværere psykiatriske lidelser herunder psykoser og sværere personlighedsforstyrrelser. Der vil blive lagt vægt på diagnosticering og behandling, herunder medicinering og forslag til kontrol. Hvordan er det med tvangsbehandling og gule/røde papirer. Medicinering af demente og plejehjemsbeboere, samt delirbehandling vil ligeledes blive berørt.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00

Emner som kurset skal behandle:

Medicinske færdigheder og viden

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med psykisk sygdom med samtidige somatiske helbredsproblemer (somatisk komorbiditet) /misbrug.
 • Diagnostik, behandling og omsorg for patienten, der er socialt marginaliseret.
 • Diagnostik, behandling og omsorg for patienten med mulig psykose, som det præsenteres i almen praksis eller på lægevagten, herunder indikationer for tvangsindlæggelse.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Kommunikation med patienter med psykiatrisk sygdom.
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
 • Samarbejde med det kommunale system om særligt udsatte patienter.

Forhold omkring organisation

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom, herunder en særlig fokus på socialt marginaliserede patienter og patienter med suboptimal evne til egenomsorg.

Implementering

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.
Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenmad

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene
Underviser: Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde. Der er indlagt en pause på 15 min. om formiddagen

09.15-13.00: Diagnostik, behandling og omsorg
– Identifikation af alvorlig psykopatologi i almen praksis
– Den sociale anamnese
– Hierarkisk diagnostik – start ovenfra
– Objektiv psykisk – beskriv dine observationer og lav en one-liner
– Psykofarmakologi i almen praksis
– Somatisk co-morbiditet og uro på plejehjemmet
– Tvang i almen praksis

13.00-13.30: Frokostpause

13.30-14.15: Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde 
– Kommunikation med patienter med psykiatrisk sygdom
– Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger
– Samarbejde med det kommunale system om særligt udsatte patienter

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Hvordan organiserer vi os mht. behandling af de tunge psykiatriske patienter og hvordan får vi implementeret den nye viden i egen praksis?
Bo Gerdes

15.00-15.15: Opsummering på dagen og evaluering
Bo Gerdes

15.15- Tak for denne gang

Speakers

 • Bo Gerdes

 • Michael Nielsen

Systematisk efteruddannelse: Den tunge psykiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser