Systematisk efteruddannelse: Den svære pædiatri i almen praksis – Middelfart

4. december 2019, 08:30 - 5. december 2019, 17:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Aktivitetens form og varighed
Aktiviteten skal være en kombination af oplæg og deltagerinvolverede undervisning. De anvendte sygehistorier bør tage udgangspunkt i almen praksis. Varigheden er sat til 12 timer eksklusive pauser, svarende til 2 hele kursusdage.

Temaets del 2 fokuserer på den svære pædiatri, hvor psykologiske og sociale faktorer inddrages i forståelsen og håndtering af problemerne.

Aktiviteten skal beskæftige sig med:
 • Barnet med smertetilstande, herunder hovedpine og mavesmerter, små som store
 • Børn med adfærdsforstyrrelser, herunder ADHD. Herunder lægens rolle i udredning og støtte til forældre
 • Identifikation og deltagelse i udredning af teenagere med depressioner, selvmutilering og spiseforstyrrelser, herunder støtte til de unge og forældre
 • Barnet med trivselsproblemer, identifikation og deltagelse i udredning og støtte til barnet og forældre
 • Barnet der er truet og/eller udsat, herunder børn der vokser op i den syge familie. Identifikation og deltagelse i udredning og støtte til barnet og forældrene. Hvordan og hvornår foretages indberetninger til de sociale myndigheder? Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
 • Organisering i egen praksis vedrørende håndtering af somatisk og psykisk syge børn
 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis

 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis, som to dages systematisk efteruddannelse, med aktivitetsnummer 2019-0198.

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse:
1,5 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. pr. dag. 2 dages kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse:
1,5 dages tabt arbejdsfortjeneste 4.000 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Pris: 

Begge dage: 5.600 kr. ekskl. moms (7.000 kr. inkl. moms). Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

Program Dag 1

08.30 – 09.00: Ankomst og morgenbuffet

09.00 – 09.05: Velkomst og indledning
Dagens Medicin og Bjørn Perrild, kursusleder

09.05 – 09.30: Deltagernes behov
Kursisterne byder ind med temaer, cases og overvejelser ift. kursets mål og emner.
Bjørn Perrild, kursusleder og Karsten Gjessing Jensen, speciallæge, ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri, Hejmdal Privathospital

09.30 – 10.00: Udviklingsforstyrrelser hos børn – 1
ADHD, MR, autisme, udviklingsforstyrrelser – debut, symptomer og behandling
Karsten Gjessing Jensen

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 12.00: Udviklingsforstyrrelser hos børn – 2
ADHD, MR, autisme, udviklingsforstyrrelser – debut, symptomer og behandling.
Karsten Gjessing Jensen

12.00 – 12.50: Frokost

12.50 – 13.30: Psykiske sygdomme i ungdommen – 1
Psykoser, depression, angst og smerter, OCD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og mobning – debut, symptomer og behandling .
Karsten Gjessing Jensen

13.30 – 13.45: Pause

13.45 – 16.55: Psykiske sygdomme i ungdommen – 2
Psykoser, angst/smerter, OCD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og mobning.
Karsten Gjessing Jensen

16.55-17.00 Dagen rundes af
Bjørn Perrild, kursusleder

Program Dag 2

08.30 – 09.00: Ankomst og morgenbuffet

09.00 – 09.15: Velkomst og deltagernes behov
Kursisterne byder ind med temaer, cases og overvejelser ift. dagens mål og emner.
Bjørn Perrild, kursusleder, Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

09.15 – 10.00: Udredning og identifikation af børn, unge og familier m. trivselsproblemer
Tegn, symptomer på trivselsproblemer, herunder omsorgssvigt.
Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.30: Samarbejde med børn, unge og forældre i trivselsproblemer
Kommunikation med børn, Kommunikation med forældre
Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

11.30 – 12.00: Film “Hjemme værst” om et barn der lever i en truet familie

Fagpersoners reaktion/manglende reaktion på barnets og forældrenes tegn og symptomer.

12.00 – 12.50: Frokost

12.50 – 13.15: Øvelse og opfølgning

Faciliteret af Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

13.15 – 14.15: Gennemgang af underretningspligten for offentligt ansatte.
Hvad skal der til – introduktion med case og debat:

 • Alvorsgraden
 • Hvad skal du gøre?
 • Tvivl som et vilkår

Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

14.15 – 14.25: Pause

14.25 – 14.50: Hvorfor skal vi gribe ind – konsekvenser
Opsamling på dagen
Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

14.50 – 15.00: Strække ben

15.00 -16.20: Børn og unge med smerter
Mange børn lider af tilbagevendende hovedpine, mavesmerter eller smerter i bevægeapparatet, uden at det er muligt at påvise en direkte fysisk årsag til smerterne. Hvordan afdækkes problemet og hvad gør du ved det?
Louise Bechmann Zaupper, afdelingslæge, Børneafdelingen, Århus Universitets Hospital og Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg

16.20 – 16.55: Hvad tager jeg med hjem og hvordan sætter jeg det i værk?
Åbent plenum: Hvordan implementerer jeg den nye viden.
Bjørn Perrild, kursusleder

16.55 – 17.00: Dagens rundes af 

Speakers

 • Bjørn Perrild

 • Jette Larsen

 • Louise Bechmann Zaupper

 • Karsten Gjessing Jensen

Systematisk efteruddannelse: Den svære pædiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser