Systematisk efteruddannelse: Den døende patient – NæstvedKurset vil styrke dine evner til at behandle døende patienter i eget hjem eller på plejehjem, samt styrke samarbejdet med pårørende samt regionale og kommunale samarbejdspartnere

4. december 2018, 09:00 - 17:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kurset er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med følgende takster:

Systematisk efteruddannelse:

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse:

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Målet med den palliative indsats er at opnå den højest mulige livskvalitet for såvel patienterne, som for deres pårørende. Indsatsen bunder i et helhedsorienteret menneskesyn, som indebærer respekt for patientens værdier og livsopfattelse, hans/hendes livsforløb og personlige sygehistorie samt de behov og ønsker han/hun har. Kurset vil styrke de deltagende lægers evne til at behandle døende patienter i eget hjem eller på plejehjem, og styrke samarbejdet med pårørende samt regionale og kommunale samarbejdspartnere.

Livskvalitet kan forbedres på mange måder, men kender du til de bedste metoder? Med den rigtige viden og de rigtige færdigheder, kan du, som praktiserende læge, give dit vigtige bidrag til, at den sidste tid for patienten bliver så god som muligt. På kurset får du viden om grundforudsætningerne for den gode smertelindrende pleje – hvad er tilstrækkelig medicinering, hvordan lindres symptomer i øvrigt og hvorledes håndteres andre vigtige problemstillinger i forbindelse med det palliative arbejde. Der stilles skarpt på metoder til at skabe en velfungerende interaktion med patienten, samt hvordan man personligt håndterer det palliative arbejde.

Pris:

Praktiserende læger: 3.250 kr. ekskl. moms (4.062,50 kr. inkl. moms)

OBS: En måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion til kurset

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases/sygehistorier, som tager udgangspunkt i almen praksis.

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin og kursusleder samt Jørgen Steen Andersen, kursusleder og praktiserende læge, Skovlunde 

09.10: Overgiv dig! Om at kende grænserne for sin egen magt

 • Folks urealistiske forestillinger om, hvor meget i livet de selv styrer, slæber de med, når de bliver syge – og det slider dem op
 • Det er en vigtig opgave for sundhedspersonalet at give patienter en mere realistisk opfattelse af magtfordelingen mellem dem selv og sygdommen og døden. Det er en opgave, der bliver forsømt
 • For at hjælpe patienterne, skal sundhedspersonalet selv turde træde ind i magtesløshedens rum. Få har lyst til at gå med derind
 • Det kræver, at man tør se sin egen dødelighed i øjnene. Men selv folk, der arbejder med sygdom og død professionelt, har svært ved det

Esben Kjær, radiovært på “Bagklog på P1” og uddannet journalist fra New York University og cand.scient.pol fra KU

10.15: Pause

10.30: Den sidste levetid – forberedelsen

 • Hvornår begynder den sidste levetid?
 • De 14. palliative bud – den palliative indsats i billeder
 • Advanced Care Planning – er det nu også nødvendigt?
 • Behandlingstestamente, plejested og dødssted – mange valg
 • Når sygdomsrettet behandling ikke længere skaber mening
 • Familiesamtalen, åben indlæggelse til stamafdeling, fri medicin m.m.
 • Samarbejdet mellem det palliative team og hospice, hjemmeplejen og den praktiserende læge, sygehuset og den ukendte sygehuslæge – en udfordrende trekant i en svær tid

Svend Ottesen, ph.d., overlæge, fagområdespecialist i palliativ medicin, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed, Sjællands Universitetshospital, Roskilde faciliteret af Jørgen Steen Andersen

11.30: Den sidste levetid – fra lidelse til lindring

 • Screeningsværktøjer – også i praksis?
 • Når livet gør ondt – om angst, tristhed, depression og selvmordstanker
 • Smertebehandling – en quick guide
 • Subkutan medicinering – hvornår og hvorfor?
 • Udvalgte akutte onkologiske tilstande – alarmsymptomer og handlemuligheder

Svend Ottesen, ph.d., overlæge, fagområdespecialist i palliativ medicin, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed, Sjællands Universitetshospital, Roskilde faciliteret af Jørgen Steen Andersen

12.30: Frokostbuffet

13.15: Den sidste levetid – når afskeden er nær

 • Hvor lang tid er der tilbage?
 • Dokumentation af “ingen indikation for genoplivningsforsøg ved hjertestop”
 • Tryghedskassen i hjemmet/plejecenteret – hellere for tidligt end for sent
 • At leve til man dør – om hjemmefysioterapi
 • Pårørendes nye roller i eget hjem – plejeorlov, ansvarsområder, støttemuligheder
 • Grænseoverskridende eller en selvfølgelighed? – om udlevering af lægens private telefonnr.
 • Hvorfor indlægge den døende patient når nu han/hun hellere vil dø hjemme?
 • Nu bliver det svært – om stop af dialyse, parenteral ernæring og inaktivering af ICD enhed

Svend Ottesen, faciliteret af Jørgen Steen Andersen

14.15: Pause

14.30: Nu er det nu – de sidste levedøgn

 • Hvornår er patienten døende?
 • Når tvivlen melder sig – om 48. timers testen
 • Samtalen med patienten og de pårørende om den nært forestående livsafslutning
 • Seponering af det unødvendige og ordination af det nødvendige
 • Hyppigst forekommende symptomer og deres behandling hos den døende patient
 • Palliativ sedering – også en mulighed i eget hjem?
 • Infektioner og elektrolytforstyrrelser – venner eller fjender?
 • Parenteral væsketerapi – for hvis skyld hvis nogens?
 • Vi fødes som kopier – og dør som originaler

Svend Ottesen samt en pårørende til en ægtefælle, der gennemførte en palliativt hjemmeforløb, faciliteret af Jørgen Steen Andersen

15.30: Fra familiefar til grøntsag – en pårørende fortæller

Gitte Birkely, pårørende til en ægtefælle, der gennemførte et palliativt hjemmeforløb

16.15: Organisering og implementering af ny viden i daglig praksis

 • Logistik og checklister i egen praksis vedrørende terminale patienter
 • Konkrete implementeringsplaner

Jørgen Steen Andersen, faciliteret af Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

16.45: Opsummering på dagen og evaluering

Jørgen Steen Andersen, faciliteret af Tina Ipsen

16.55: Tak for denne gang

Jørgen Steen Andersen og Tina Ipsen

Speakers

 • Jørgen Steen Andersen

 • Svend Ottesen

 • Esben Kjær

 • Tina Ipsen

 • Gitte Birkely

Systematisk efteruddannelse: Den døende patient

Stadig ledige billetter