Systematisk efteruddannelse: Den diagnostiske udfordring i almen praksis – Middelfart

2 december, 08:00 - 3 december, 17:00

Formål:

Formålet med kurset er, at styrke de deltagende lægers diagnostiske færdigheder både i relation til identifikation af alvorlige lidelser, udredning af uspecifikke symptomer og funktionelle lidelser, afklaring af komplekse bio-psykosociale problemstillinger og i relation til at undgå overdiagnosticering og sygeliggørelse af raske personer. At styrke de deltagende læger i rationel brug af parakliniske og billeddiagnostiske undersøgelser.

Du får lejlighed til at diskutere over- og underdiagnostik, samt kommunikation med patienten før, under og efter diagnosen er stillet.

 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis, som to dages systematisk efteruddannelse, med aktivitetsnummer 2019-0169.

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.000 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Varighed: 2 dage

Målgruppe: Praktiserende læger

Pris: 
Begge dage: 5.600 kr. ekskl. moms (7.000 kr. inkl. moms). Overnatning er ikke inkluderet i prisen.

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program dag 1:

8.30-9.00: Registrering og morgenbuffet

9.00-9.10: Velkommen og introduktion
Opstart af kursus og planen for de 2 dage
Michel Kjeldsen, praktiserende læge, Slangerup, mødeleder

9.10-9.25: Dagens case
Dr. Hansen har en plan for at komme en diagnose nærmere…
Michel Kjeldsen

9.25-10.15: Valgte dr. Hansen de rette undersøgelser – 1?
Kommentarer til dr. Hansens valg af billeddiagnostik. Gennemgang af principper for anvendelse af de billeddiagnostiske muligheder. Gennemgang af kroppens regioner/forskellige lidelser og anvendelse af den rette billeddiagnostisk. Hvornår og hvornår ikke?
Thomas Abramovitz Bjerre, overlæge, Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers

10.15-10.35: Pause

10.35-11.25: Valgte dr. Hansen de rette undersøgelser – 2?
Et overordnet blik på over- og underforbrug af klinisk kemiske analyser. Skal vi “sige goddag med et stik” eller skal der være rationelle begrundelser for prøvetagning?
Johan Frederik Håkonsen Arendt, reservelæge, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

11.25-11.30: Pause

11.30-12.10: Rationel diagnostik
Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en diagnosekultur! Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse. Oplæg og debat.
Niels Saxtrup, speciallæge i almen medicin

12.10-13.00: Frokost

13.00-14.00: Rationel diagnostik
… Fortsat
Niels Saxtrup

14.00-14.05: Pause

14.05-15.00: Rationel diagnostik
… Fortsat

15.00-15.15: Pause

15.15-16.15: Svimmelhed og træthed i et geriatrisk perspektiv – alder eller sygdom?
Svimmelhed og træthed er et hyppigt symptom hos ældre og gamle mennesker. Hvad stiller geriateren op, for at komme en diagnose nærmere?
Pia Kannegaard, overlæge, geriatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital

16.15-16.20: Pause

16.20-16.55: Svimmelhed og træthed i et geriatrisk perspektiv – alder eller sygdom?
… Fortsat
Pia Kannegaard, overlæge, geriatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital

16.55-17.00: Afrunding og tak for i dag

 

Program dag 2:

8.30-9.00: Morgenbuffet

9.00-9.05: Intro til dagens program

9.05-10.25: Funktionelle lidelser – de nye forståelser
Introduktion til det hastigt foranderlige felt. Hensigtsmæssigt udredningsforløb for denne gruppe patienter.
Peter la Cour, sundhedspsykolog, ph.d., leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, København

10.25-10.40: Pause

10.40-12.00: Hvordan taler vi om Funktionel lidelse?
Indbyrdes og over for patienterne? Hvilke konsekvenser får det for relationen til patienten? Idéer til patientbehandling og samarbejdet med det kommunale.
Peter la Cour

12.00-12.50: Frokost

12.50-14.00: Kommunikation med patienten på vej til en diagnose f.eks. demens eller cancer
Deltagerne deler erfaringer og diskuterer i plenum. Oplæg og vejleder på plenum debatten.
Bo Snedker Boman, cand.psych., autoriseret specialist og supervisor i klinisk psykologi
Lotte Munk, skuespiller

14.00-14.05: Pause

14.05-15.35: Hvordan tager  du samtalen, når diagnosen er verificeret?
Deltagerne deler erfaringer og diskuterer i plenum. Oplæg og vejleder på plenum debatten.
Bo Snedker Boman og Lotte Munk

15.35-15.50: Pause

15.50-16.55: Implementering og opfølgning på den diagnostiske proces
Systematisk og datadrevet implementering. Hvordan gør du det enkelt for din praksis at skabe forandringer, som er en forbedring? Forbedringsmodellen med PDSA cirklen – plan, do, study, act stiller spørgsmålene: Hvad ønsker vi at opnå? Med eksempler fra almen praksis, arbejder deltagerne med Forbedringsmodellen.
Rikke Hollesen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

16.55-17.00: Afrunding og tak for denne gang. 

Speakers

  • Michael Kjeldsen

  • Thomas Abramovitz Bjerre

  • Niels Saxtrup

  • Pia Kannegaard

  • Peter la Cour

  • Bo Snedker Boman

  • Lotte Munk

  • Rikke Hollesen

  • Johan Frederik Håkonsen Arendt

Systematisk efteruddannelse: Den diagnostike udfordring i almen praksis

Stadig ledige pladser