Systematisk efteruddannelse: Den ældre patient – MiddelfartKurset vil styrke dine evner til at kende egen rolle og udrede, håndtere og behandle den ældre patients sygdomme og problemstillinger i almen praksis

5. december 2019, 09:00 - 16:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Formål: Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers even til at kende egen rolle og udrede, håndtere og behandle de ældre patienters sygdomme og problemstillinger i almen praksis.

Struktur: Der indledes med et historisk perspektiv, der leder frem til samfundets og de ældres generelle brugerforventninger til praktiserende læge. Fra denne overordnede problemformulering går kurset på individniveau og formidler en mængde konkrete kliniske observationer og råd – baseret på geriatrisk erfaring og forskning. Derfra bevæger vi os til det tværsektorielle niveau. Den organisatoriske viden formidles ved deltagerinvolvering gennem gruppearbejde og drøftelser ved bordene. Kurset rundes af med at deltagerne i intern dialog uddrager en samlet læring af dagen, der kan strukturere indsatsen i egen praksis. Dagen vil indeholde cases/sygehushistorier, som tager udgangspunkt i almen praksis.

 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen praksis, som 1 dages systematisk efteruddannelse, med aktivitetsnummer 2019-0199.

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.000 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende en måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.10: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder, Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge, Skovlunde samt kommunal praksiskonsulent og plejehjemslæge

09.10-10.30: Ældres sundhed og sundhedspolitiske udfordringer
Finn Kamper-Jørgensen, læge, formand for Danmarks eneste Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen nedsat af en kommunalbestyrelse fhv. leder af Statens Institut for Folkesundhed
Diskussion faciliteret af Jørgen Steen Andersen

10.30-10.45: Pause

10.45-11.30: Den ældre patient, skrøbelighed, sygdom hos ældre, multimorbiditet (modus vivendi)
Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, Geriatrisk afd. G, Odense Universitetshospital
Faciliteret af Jørgen Steen Andersen

11.30-12.15: Fald, smerte-behandling, End-of-life
Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, Geriatrisk afd. G, Odense Universitetshospital
Faciliteret af Jørgen Steen Andersen

12.15-13.00: Frokostbuffet

13.00-13.45: Medicinering af ældre
Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, Geriatrisk afd. G, Odense Universitetshospital
Faciliteret af Jørgen Steen Andersen

13.45-14.30: De 3 D’er – depression, demens, delir
Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, Geriatrisk afd. G, Odense Universitetshospital
Faciliteret af Jørgen Steen Andersen

14.30-14.45: Pause

14.45-15.30: Kommunikation og tovholderfunktion
Gruppearbejde med udgangspunkt i konkrete cases om tværsektorielt samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje mv.

 • Egen læge som gennemgående sundhedsperson og tovholder
 • Samtalen med den ældre patient og de pårørende
 • Akutte og subakutte situationer – hvordan bruger vi hinanden?
 • Samarbejde og kommunikation med de pårørende, kommune, fysioterapeuter og træningstilbud, hjemmepleje, socialrådgiver og sekundær sektor
 • Forløbsprogrammer – et godt tilbud til de ældre?

Jørgen Steen Andersen

15.30-16.15: Organisering og struktur på hverdagen i praksis
Idé-udveksling ved bordene og konkrete forslag til at leve op til tovholderrollen – hvordan lever vi op til patienternes og samfundets forventninger?

 • Årskontroller, herunder hjemmebesøg og forebyggende besøg
 • Patientlister, dataindberetning – kan det give overblik?
 • Intern arbejdsfordeling i praksis
 • Hvordan sikrer vi os, at viden og idéer kommer med hjem og deles med kollegaer og ansatte i praksis? Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på struktur for ældreomsorgen i praksis.

Jørgen Steen Andersen

16.15-16-30: Opsamling, opsummering på dagen og evaluering
Jørgen Steen Andersen 

16.30: Tak for denne gang
Jørgen Steen Andersen

 

Dagen vil indeholde cases/sygehistorier, som tager udgangspunkt i almen praksis

Speakers

 • Jørgen Steen Andersen

 • Finn Kamper-Jørgensen

 • Jens-Ulrik Rosholm

Systematisk efteruddannelse: Den ældre patient

Stadig ledige pladser