Sundhedsjura – Gentofte

24. september 2018, 09:00 - 17:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt af Fondet for Almen Praksis til refusion for en dag med følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Målgruppe:

Sundhedspersoner og ledere i kommunerne med patientkontakt og behandlingsansvar

Pris:

Målgruppe: 3.900 kr. ekskl. moms (4.875 kr. inkl. moms)

OBS:

1 måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Program:

9.00: Registrering og kaffe

9.30: Velkomst

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

9.35: Indledning på konferencen

Ved dagens underviser Kent Kristensen, ph.d. og lektor i Sundhedsret, Syddansk Universitet

9.45: Retten til at blive patient – regioner og kommuners ansvar

 • Retten til at blive patient
 • Regioners og kommunernes pligt til at tilbyde sygehusbehandling og hjemmesygepleje

10.15: Sammenhængende patientforløb: Regioner og kommuners opgaver og samarbejde med almen praksis

 • Regionernes planlægning og ansvar for ydelser i primærsektoren
 • Regionale og kommunale sundhedsaftaler
 • Er privatpraktiserende sundhedspersoner forpligtet af sundhedsaftalerne?
 • Overenskomstbaserede ydelser og samarbejdet med praksissektoren

10.45: Pause med forfriskninger

11.00: Sundhedspersoners ansvar

 • Sundhedspersoners faglige virksomhed
 • Sundhedspersoners ansvar i akutte situationer
 • Ansvarsbestemmelserne – målestokken for simpel og grov uagtsomhed
 • Delegation og videredelegation af opgaver og ansvar ved samarbejde på tværs af faggrupper
 • Arbejdsgiverens ansvar

12.00: Information og samtykke

 • Ansvar for indhentelse af information og samtykke
 • Hvordan forvaltes retten til selvbestemmelse og reglerne om nærmeste pårørende og brug af fremtidsfuldmagter?
 • Særligt om mindreårige og demente
 • Reglerne om tvangstilbageholdelse af patienter i somatikken

13.00: Frokost

13.45: Tvang i somatikken

 • Tvangsbehandlingsloven og pårørendesamtykke
 • Forholdet til psykiatrilovens regler om tvang og servicelovens regler om magtanvendelse
 • Tvangsbehandling og tvangsindgreb
 • Tvang i akutte situationer og særligt om mindreårige børn

14.30: Retten til en værdig død

 • Retten til at fravælge behandling
 • Sundhedspersoners ansvar ved beslutning om ophør af behandling
 • Behandlingstestamenter

15.00: Pause med forfriskninger

15.30: Retten til fortrolighed

 • Fortrolighed: Tavshedspligt, ytringsfrihed, loyalitetspligt
 • Hvad er omfattet af tavshedspligten?
 • Udfordrer brugen af sundhedsdata det fortrolige rum mellem patient og sundhedsperson?
 • Reglerne om udførelse af journal-audits og videregivelse af oplysninger til forskningsformål

16.30: Klage- og tilsynssager

 • Klager over sundhedspersoners faglighed
 • Sundhedspersoners retsstilling i klage- og tilsynssager
 • Patientsikkerhedsstyrelsens tilsyn og sanktioner
 • Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med klagesager

17.00: Tak for i dag

Speakers

 • Kent Kristensen

Sundhedsjura - Gentofte

Stadig ledige pladser