SundhedsjuraSeminaret er godkendt af Almen Medicinsk Efteruddannelsesudvalg til refusion for en dag

6. juni 2017, 09:00 - 17:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Deltag i seminaret Sundhedsjura, hvor du med udgangspunkt i den kliniske hverdag får et indgående kendskab til sundhedslovgivningen og de etiske dilemmaer, der opstår i spændingsfeltet mellem lovgivning og praksis.

 • Kan man sedere patienter for at nå sit arbejde? Hvad siger juraen?
 • Hvornår har man ret til tilbageholdelse af patienter på sygehuse?
 • Hvem har ansvaret for, om lægen har orden i kvalifikationerne – Sundhedsstyrelsen eller hospitalet, der ansætter lægen?

Målsætning

At du efter seminaret føler dig rustet til at håndtere de juridiske problemstillinger der opstår i den kliniske hverdag i samarbejde mellem patienter, pårørende og andre sundhedspersoner.

Underviser

Kent Kristensen er ph.d. og lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet. Kent Kristensen er en af Danmarks førende forskere i sundhedsret og har skrevet flere bøger og artikler om patienters retstilling og sundhedspersoners ansvar – herunder også bogens, Sundhedsjura, der udleveres på seminaret.

Evaluering fra seminaret i 2016

Høj faglig standard, stort fagligt udbytte af hele dagens undervisning. Et kursus som ikke skuffede. Dejlige lokaler og fantastisk forplejning.

Målgruppe

Sundhedspersoner med patientkontakt og behandlingsansvar

Pris

Målgruppe: 3.900 kr. ekskl. moms.

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms.

Kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis til godtgørelse for en dags selvvalgt efteruddannelse. Aktivitetsnummer i refusionssystemet: 2017-0316.

Prisen dækker deltagergebyr samt bogen Sundhedsjura af Kent Kristensen

Tilmelding

Maks 50 deltagere.

Tilmeldingsfrist 24. maj 2017.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

9.00 – 9.30: Registrering og morgenbrød

9.30 – 9.35: Velkomst v/Tina Ipsen, projektchef Dagens Medicin

9.35 – 9.45: Indledning på konferencen v/dagens underviser Kent Kristensen, ph.d. og lektor i Sundhedsret, Syddansk Universitet

9.45 – 10.15: Retten til at blive patient – regioner og kommuners ansvar

 • Retten til at blive patient
 • Regioners og kommunernes pligt til at tilbyde sygehusbehandling og hjemmesygepleje

10.15 – 11.15: Sundhedspersonernes ansvar

 • Sundhedspersoners faglige virksomhed
 • Ansvarsbestemmelserne –målestokken for simpel og grov uagtsomhed
 • Delegation og videredelegation af opgaver og ansvar ved samarbejde på tværs af faggrupper
 • Indskrænkning og fratagelse af autorisationen
 • Sundhedspersoner uden grænser – reglerne om gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer inden for EU.
 • Arbejdsgiverens ansvar

11.15 – 11.45: Pause med forfriskninger

11.45 – 12.45: Information og samtykke

 • Ansvar for indhentelse af information og samtykke
 • Hvordan forvaltes retten til selvbestemmelse og reglerne om inddragelse af pårørende?
 • Forholdet til psykiatrilovens regler om tvang og servicelovens regler om magtanvendelse
 • Forholdet til mindreårige og demente
 • Reglerne om tilbageholdelse af patienter efter sundhedsloven

12.45 – 13.45: Frokost

13.45 – 14.15: Retten til en værdig død

 • Retten til at fravælge behandling
 • Sundhedspersoners ansvar ved beslutning om ophør af behandling
 • Livstestamenter

14.15 – 14.45: Retten til fortrolighed

 • Fortrolighed: Tavshedspligt, ytringsfrihed, loyalitetspligt
 • Hvad er omfattet af tavshedspligten?
 • Udfordrer brugen af sundhedsdata det fortrolige rum mellem patient og sundhedsperson?
 • Reglerne om udførelse af journal-audits og videregivelse af oplysninger til forskningsformål

14.45 – 15.15: Pause med forfriskninger

15.15 – 16.15: Aktindsigt

 • Hvad er omfattet af aktindsigten?
 • Har mindreårige børn og unge en selvstændig ret til aktindsigt?
 • Forholdet til forældremyndigheden
 • Pårørendes ret til aktindsigt

16.15 – 16.30: Sammenhængende patientforløb: Regioner og kommuners opgaver og samarbejde med almen praksis

 • Regionernes planlægning og ansvar for ydelser i primærsektoren
 • Regionale og kommunale sundhedsaftaler
 • Er privatpraktiserende sundhedspersoner forpligtet af sundhedsaftalerne?
 • Samarbejdet med praksissektoren og indgåelse af overenskomster

16.30 – 17.00: Klagesager

 • Klager over sundhedspersoners faglighed
 • Sundhedspersoners retsstilling i klagesager
 • Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med klagesager

 

17.00 – 17.10: Tak for i dag

Speakers

 • Kent Kristensen

Sundhedsjura

Stadig ledige billetter