Selvvalgt efteruddannelse: Opdateret farmakologisk behandling af type 2-diabetes

18. maj 2022, 09:00 - 16:15

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0421 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.000 kr., 1 dags kursusafgift á op til 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Underviser: Thomas Fremming Dejgaard, 1. reservelæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde. For alle cases gælder at vi foruden den farmakologiske behandling også drøfter arbejdsfordelingen mellem læge og sygeplejerske: Hvilke roller har lægen og konsultationssygeplejersken ved farmakologisk behandling af denne problemstilling?

09.15-10.15: Nye behandlingsmuligheder (især GLP1analoger og SGLT2hæmmere) til nydiagistiserede type 2 diabetes mellitus (T2DM) patienter
Opstart af blodsukkersænkende behandling ved nydiagnosticeret T2DM ved:
– Overvægtige patienter
– Undervægtige patienter
– Skrøbelige patienter
– Fattige patienter
Gruppearbejde om patientcases, efterfulgt af drøftelse i plenum og oplæg.

10.15-10.20: Pause

10.20-11.20: Nye behandlingsmuligheder til nydiagnostserede T2DM patienter
Opstart af blodsukkernedsænkende behandling ved nydiagnosticeret T2DM ved:
– Nyreinsufficiens
– Hjerteinsufficiens
– Arteriosklerotisk hjertesygdom
– Apoplesi
– Hvordan undgås bivirkninger som kvalme UVI og svamp?
Gruppearbejde om patientcases, efterfulgt af drøftelse i plenum og oplæg.

11.20-11.30: Pause

11.30-12.15: Nye og gamle behandlingsmuligheder for T2DM patienter, der allerede er i farmakologisk behandling
– Hvilke lægemidler er på vej ind og hvilke er på vej ud?
– Hvilke lægemidler bør ikke nyordineres?
– Er metformins rolle blevet udfordret?
– Hvad med DPP4-hæmmerne fremover?
Gruppearbejde om patientcases, efterfulgt af drøftelse i plenum og oplæg.

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.15: Kombinationer af flere lægemidler til blodsukkerregulering
– Foretrukne kombinationer af flere lægemidler til blodsukkerregulering
– Hvilke kombinationer bør undgås?
– Optrapning, nedtrapning og kombinationer af nye og gamle lægemidler
Gruppearbejde om patientcases, efterfulgt af drøftelse i plenum og oplæg.

14.15-14.30: Pause

14.30-15.30: Insulin til patienter med T2DM patienter
– Hvad bliver insulins plads i fremtiden?
– Hvem skal have insulin og hvem skal ikke?
– Opstart af insulinbehandling
– Hvordan kombineres insulin med nye og gamle lægemidler?
Gruppearbejde om patientcases, efterfulgt af drøftelse i plenum og oplæg.

15.30-16.00: Blodtryk, kolesterol og blodpropper hos patienter med DMT2
Kort om farmakologisk behandling af hypertension og hyperkolesteroslæmi hos diabetespatienten.
Kort om hjertemagnyl, clopidogrel og NOAK og til forebyggelse af tromboser hos diabetespatienten. Skal man give PPI ved siden af bare for en sikkerheds skyld?

16.00-16.15: Opsummering og evaluering 
Philp Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

16.15-: Tak for denne gang

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.045 kr./1.245 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: Ud fra de seneste nationale retningslinjer inkl. vejledning fra DSAM gennemgås behandlingsprinicipper for farmakologisk behandling af type 2 diabetes mellitus (T2DM), hvor der lægges vægt på de ændringer, der er sket de seneste år.

Kursusdeltagerne vil blive gjort fortrolige med de nye lægemidler, med opstart af nydiagnosticerede patienter og med kombinationen af nye og gamle lægemidler til behandling af T2DM.

Der lægges vægt på en praktisk tilgang til brug i den praksitserende læges dagligdag.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Speakers

  • Philip Hasselqvist

  • Thomas Dejgaard

Selvvalgt efteruddannelse: Opdateret farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Stadig ledige pladser