Praktisk Medicin 2022 – SabroBliv effektivt opdateret på 6 sygdomsområder (Gratis for praktiserende læger)

5. april 2022, 08:30 - 17:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Afholdes flere steder – vælg en af følgende datoer: 

Køge: Tirsdag d. 29. marts 2022 – Comwell Køge Strand – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Sabro: Tirsdag d. 5. april 2022 – Hotel Sabro Kro – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Effektiv efteruddannelse
Bliv opdateret på seks af de vigtigste sygdomme i almen praksis på én enkelt dag.

På Praktisk Medicin 2022 gennemgår førende specialister de nyeste principper for udredning og behandling inden for seks sygdomsområder med afsæt i relevante patientcases.

Urininkontinens:
Urininkontinens rammer fire ud af til kvinder. Hvordan udredes kvinder med urininkontinens? Hvilken behandling skal iværksættes, og hvornår skal patienten henvises til urogynækologisk vurdering?
Underviser: Niels Klarskov, professor, dr.med. og overlæge på afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og fødsler med særligt fokus på urogynækologi, Herlev og Gentofte Hospital

Type 2-diabetes:
Behandlingen af type 2-diabetes er blevet yderligere forankret i almen praksis. Denne session fokuserer på, hvorfor intensiv diabetesbehandling er så vigtig for patienten ift. at mindske risikoen for alvorlige komplikationer. Hovedbudskaberne forankres i en relevant patientcase, så du er klar til at implementere intensiveret diabetesbehandling i din egen praksis.
Underviser: Peter Gæde, klinisk professor, Sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted, Medicinsk afdeling.

Depression:
Få ny motivation og viden til håndtering af denne sårbare patientgruppe, som har haft svære betingelser under COVID-19. Du vil få en opdatering af den nyeste viden ift. diagnostik og behandlingsprincipper, samt hvordan du kan gribe en simpel screening af mulige risikogrupper an, og hvorledes hjælpepersonalet kan inddrages i processen.
Underviser: Michael Nielsen, overlæge i Udredningsenheden, Afd. for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Hjertepatienten i almen praksis:
Det kan være svært at bevare overblikket over de nyeste guidelines og behandlingsprincipper for hjertepatienten. Få et hurtigt overblik over de nyeste anbefalinger vedr. behandling af hyperkolesterolæmi, hjertesvigt og atrieflimren.
Underviser: Juliane Theilade, speciallæge i hjertesygdomme, dr.med., konsulent i Region Syddanmark.

ADHD:
Få den nyeste viden om opsporing, udredning og behandling af ADHD med fokus på, hvad opgaverne i et patientforløb vil være for almen praksis. Oplæggets hovedpunkter opsummeres i en relevant patientcase fra det virkelige liv, så du efterfølgende vil kunne håndtere ADHD, patientforløb med udredning og kontroller samt motivere dine patienter til at blive i behandlingen.
Underviser: Jakob Ørnberg, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, PPClinic.

Allergi og desensibilisering:
Bliv inspireret til enkel og kvalitetssikret håndtering af allergipatienter og få en let overskuelig algoritme, der kan implementeres hurtigt i det daglige arbejde. Algoritmen giver mulighed for uddelegering af opgaven til sygeplejersken og sikrer samtidig en moderne tilgang til håndtering af patientgruppen.
Underviser: Howraman Meteran, HU-læge, ph.d. i lungemedicin, Lungemedicinsk sektion, Hvidovre Hospital.

Program

08.30.09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.05: Velkommen og intro til dagens program
Ved mødelederne og Dagens Medicin

09.05 – 09.45: “3 hurtige fra kardiologen”

 • Kolesterolbehandling
 • Farmakologisk behandling af hjertesvigt
 • Atrieflimren

Underviser: Juliane Theilade, lektor, speciallæge i hjertesygdomme, dr.med., Region Syd
Faciliteret af Peter Bonfils, praktiserende læge, Ballerup

09.45 – 09.50: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
Bayer
Intro til patientcase ved Dagens Medicin

09.50 – 10.05: Patientcases – “3 hurtige fra kardiologen”

10.05 – 10.10: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
Amgen
Intro til næste indlæg ved Dagens Medicin

10.10 – 10.25: Pause

10.25 – 11.05: Håndtering af Allergi og desensibilisering i almen praksis 2022

 • Udrednings algoritme
 • Henvisningskriterier til speciallæge
 • Hvordan forholder vi os til de nye desensibiliserings muligheder?
 • Hvordan skal vi håndtere de muligheder i almen praksis i et samarbejde med speciallæge?

Underviser: Howraman Meteran
Faciliteret af Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup

11.05 – 11.10: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
GSK
Intro til patientcase ved Dagens Medicin

11.10-11.25: Patientcases – Håndtering af Allergi og desensibilisering i almen praksis 2021

11.25 – 11.30: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
TBA
Intro til næste indlæg ved Dagens Medicin

11.30 – 11.45: Pause

11.45 – 12.25: ADHD i almen praksis
Få Jakob Ørnbergs bud på hvordan vi, som praktiserende læger,

 • kan blive bedre til at opspore ADHD hos børn og voksne
 • kan hjælpe patienterne til en hurtigere udredning hos speciallægen
 • kan motivere dem til at blive i behandlingen, så de kan få et ”normalt liv”

Underviser: Jakob Ørnberg, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri PPClinic
Faciliteret af Mikkel Andersen, praktiserende læge, Solrød Strand

12.25 – 12.30: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
Takeda
Intro til patientcase ved Dagens Medicin

12.30 – 12.45: Patientcases – ADHD i almen praksis
Patientcases med fokus på ADHD

12.45 – 12.50: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
TBA
Intro til næste indlæg ved Dagens Medicin

12.50 – 13.30: Frokost

13.30 – 14.10: Urininkontinens hos kvinder – State of the art udredning og behandling i almen praksis og på sygehus

 • Udredning og behandling i almen praksis…. praktiske tips, gode råd etc.
 • Hvornår skal patienten skal videre til en urogynækolog – og hvilke behandlingsmuligheder kan de tilbyde?

Underviser: Niels Klarskov, professor, afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og fødsler med særligt fokus på urogynækologi
Faciliteret af Peter Bonfils, praktiserende læge, Ballerup

14.10 – 14.15: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
TBA
Intro til patientcase ved Dagens Medicin

14.15 – 14.30: Patientcase – Urininkontinens hos kvinder – State of the art udredning og behandling i almen praksis og på sygehus

14.30 – 14.35: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
Bayer
Intro til næste indlæg ved Dagens Medicin

14.35 – 14.50: Pause

14.50 – 15.30: Depression – social ulighed – state of the art

 • Få en update på udredning, specielt med fokus på typer og mulig diagnostik samt en udredning salgortime der kan anvendes i almen praksis.
 • Få en oversigt over de relevante behandlingsmuligheder med fokus på håndtering i primærsektor.
 • Ulighed i sundhed – hvordan kan vi hjælpe bedst i almen praksis?

Underviser: Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov
Faciliteret af Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup

15.30 – 15.35: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
Lundbeck
Intro til patientcase ved Dagens Medicin

15.35 – 15.50: Patientcase – Depression – social ulighed – state of the art

15.50 – 15.55: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
GSK
Intro til næste indlæg ved Dagens Medicin

15.55 – 16.10 Pause

16.10– 16.50: Type 2-Diabetes – Hvorfor at det så vigtigt at behandle hurtigt og intensivt?

 • Hvilke patienter har en gavnlig effekt intensiveret type 2- DM-behandling?
 • Og gælder det både de dysregulerede patienter med flere eller mange års sygdom eller gælder det også de nydiagnosticerede patienter med type 2-DM?
 • Kan vi behandle patienterne FOR intensivt og dermed få et FOR lavt Hba1c, eller kan man med de nye præparater gå efter devisen “jo lavere jo bedre”, eller skal vi hellere fokusere på andre parametre (lipider/proteinuri)?
 • Og hvad betyder det for samfundsøkonomien at behandle intensivt.

Underviser: Peter Gæde, klinisk professor, Sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted, Medicinsk Afdeling
Faciliteret af Mikkel Andersen, praktiserende læge, Solrød Strand

16.50 – 16.55: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
Novo Nordisk
Intro til patientcase ved Dagens Medicin

16.55 – 17.10: Patientcase – Type 2-Diabetes – Hvorfor at det så vigtigt at behandle hurtigt og intensivt?

17.10 – 17.15: Sponsorindlæg
Intro til sponsorindlæg ved Dagens Medicin
Bayer

17.15 – 17.30: Tak for i dag
Ved mødelederne og Dagens Medicin

TILMELD DIG KONFERENCEN HER
Målgruppe:

Erhvervsaktive praktiserende læger (gratis deltagelse)

Pris:

Målgruppe: Gratis

Andre sundhedspersoner: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

OBS: Ved sundhedsperson forstås læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, Bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.

Pharma/Medico: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

Praktiserende læger, der er erhvervsaktive mindre end 1 dag om ugen, samt pensionerede praktiserende læger, er også velkomne. Prisen vil være nedsat til 750 kr. ekskl. moms (937.50 kr. inkl. moms).

Er du konsultationssygeplejerske og udfører selvstændige konsultationer, vil du kunne deltage på konferencen for 1.500 kr. ekskl. moms (1.875 kr. inkl. moms), såfremt du deltager sammen med den praktiserende læge fra din praksis.

For begge målgrupper har vi lavet et begrænset antal pladser, så først til mølle princippet gælder. Herefter vil du blive sat på en venteliste og vil senest 1 måned før konferencens start, få af vide om du har fået en plads.

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen. Med forbehold for ændringer i programmet.

Afmeldingsregler:
Ved udeblivelse fra konferencen, uden at have givet besked til Dagens Medicin senest 2 dage før start, vil du blive opkrævet et gebyr på 1.000 kr. ekskl. moms, som skal dække de udgifter som Dagens Medicin bliver opkrævet ifm. afholdelsen.
Skulle du blive syg på selve konferencedagen, skriv venligst til tira@dagensmedicin.dk og meld afbud.

Speakers

 • Klaus Roslind

 • Peter Bonfils

 • Mikkel Andersen

 • Juliane Theilade

 • Michael Nielsen

 • Peter Gæde

 • Howraman Meteran

 • Jakob Ørnberg

Praktisk Medicin 2022 - Sabro

Stadig ledige pladser