Pharma Debat – debatmøder for dig i pharmabranchen (afholdes online)Møde #9: Kasper Lindgaard, Head of Life Science i LIF: "Velfærd og vækst går hånd i hånd - Life Science kontorets vækstplan"

26. august 2020, 08:30 - 09:45

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dagens Pharma og Atrium er gået sammen om et nyt og eksklusivt debatforum for dig i pharmabranchen: Pharma Debat.

Pga. COVID-19 afholdes møderne online.

PS: Abonnenter på Dagens Pharma får 20% rabat på deltagelse.

TILMELD DIG HER

 

Velfærd og vækst går hånd i hånd – Life Science-kontorets vækstplan
Kom med ind bag dørene i life science kontorets arbejde. Kasper Lindgaard, tidligere chef for Erhvervsministerets life science og i dag Head of Life Science i LIF, sætter på ord på life science kontorets strategiske plan, samt hvordan man arbejder med at sikre den danske styrkeposition indenfor life science. Hvad var vigtigt, da man startede life science kontoret og hvilke mål arbejdede man efter? Hvad er mål og indsatser fremadrettet? Hvordan kan kontoret bidrage til at sikre vækst i life science. Kasper har været en af de bærende kræfter i arbejdet med at implementere vækstplanen for life science.

 

Om Pharma Debat:

Dagens Pharma (et selvstændigt medie under Dagens Medicin), Atrium og DLI Market Intelligence har indgået et samarbejde, der vil skabe plads til nye og nærgående debatter på lægemiddel- og sundhedsområdet.

Pharma Debat, som konceptet hedder, består af 8 årlige netværksmøder, hvor du som professionel inden for det farmaceutiske område, får en unik mulighed for at komme i direkte dialog med nogle af sundhedsvæsenets førende eksperter og beslutningstagere.

 • Ved at kombinere Dagens Pharmas journalistiske tilgang og Atriums og DLI Market Intelligences indsigt i sundhedssystemets opbygning, de eksisterende beslutningsprocesser og industriens udfordringer, bliver Pharma Debat stedet hvor relevante eksperter og beslutningstagere belyser aktuelle emner, og svarer på skarpe spørgsmål fra deltagerne og fra Anders Heissel, redaktionschef på Dagens Pharma, som modererer debatterne.
 • Pharma Debat er en kontinuerlig møderække, hvor du 8 gange årligt vil få mulighed for at få nye indsigter i det danske sundhedsvæsen og dets aktører. Konceptet er fleksibelt, og du kan tilvælge enkelte møder, eller købe adgang til alle de 8 planlagte møder. Din tilmelding er personlig og kan ikke overdrages til andre.
 • Pga. den igangværende Corona-pandemi, afholdes Pharma Debat online.

Hvem bør tilmelde sig Pharma Debat?
Pharma Debat er et debatforum for dig, der arbejder professionelt inden for det farmaceutiske område, f.eks. i ledelseslaget, inden for market access, marketing, regulatoriske/juridiske områder, produktudvikling, salg/PR, etc.

Gennem 8 årlige debatmøder – modereret af en journalist fra Dagens Pharma med bistand fra udvalgte eksperter fra Atrium og DLI Market Intelligence – får du en unik platform til løbende og uformelt at diskutere aktuelle problemer direkte med beslutningstagere, andre eksperter, samt med kolleger i branchen.

Møderne foregår online fra kl. 8.30 – 9.45.

 

Hvad koster Pharma Debat?

Abonnent på Dagens Pharma: 
1.200 kr. ekskl. moms for 1 møde
7.999 kr. ekskl. moms for 8 møder

Ikke abonnent på Dagens Pharma: 
1.500 kr. ekskl. moms for 1 møde
9.999 kr. ekskl. moms for 8 møder

Begrænset antal pladser – vi opfordrer til hurtig tilmelding!
Alle priser er ex. moms. Medlemskab er personligt kan ikke overføres til andre. Medlemskab/deltagelse i 8 møder genfaktureres automatisk. Opsigelse skal ske senest netto 30 dage før genfaktureringsdato.

 

TILMELD DIG HER

 

Program: 

Møde #9 (online): 
Onsdag d. 26. august 2020: Velfærd og vækst går hånd i hånd – Life Science kontorets vækstplan
Kom med ind bag dørene i life science kontorets arbejde – Kasper Lingaard, tidligere chef for Erhvervsministerets life science og i dag Head of Life Science i LIF, sætter på ord på life science kontorets strategiske plan, samt hvordan man arbejder med at sikre den danske styrkeposition indenfor life science. Hvad var vigtigt, da man startede life science kontoret og hvilke mål arbejdede man efter ? Hvad er mål og indsatser fremadrettet ? Hvordan kan kontoret bidrage til at sikre vækst i life science . Kasper har været en af de bærende kræfter i arbejdet med at implementere vækstplanen for life science.
TILMELD DIG MØDET HER

Møde #8 (online):
Onsdag 9. september 2020: Kvalitetsjusteret leveår – fra teori til praktisk anvendelse i Danmark
På godt og ondt – hvilke erfaringer har man på dansk grund med anvendelse af QALY (Quality Adjusted Life Years)? Hvilken betydning har det i en dansk kontekst? Hvilke fordele og mulige faldgruber er der ved anvendelse af kvalitetsjusteret leveår – og er det et bedre og mere konsistent grundlag for at vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem effekt og omkostninger? Formålet med QALY er at vise den indflydelse, en behandling har på levetiden, mens man overvejer ændringer i sundhedsrelateret livskvalitet. Hvordan spiller den ind i medicinrådsprocessen? Lars Holger Ehlers lægger op til debat om hvordan QALY anvendes, forventningerne og erfaringer i en dansk kontekst samt et perspektiv på den fremtidige anvendelse af QALY.
TILMELD DIG MØDET HER

Møde #10 (online): 
Onsdag d. 30. september 2020: Implementering af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet
Jens Lundgren,
professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet giver dig seneste nyt om implementeringen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet:

• Hvor langt er vi?
• Hvilke udfordringer har vi?
• Hvilke muligheder får vi?
• Hvordan kan pharmaindustrien støtte op?

TILMELD DIG MØDET HER

Møde #11 (online): 
Onsdag d. 28. oktober 2020: Prioriteringsanalyse
Hvad indgår økonomisk, når vi sammenligner med andre lande?
Jes Søgaard, professor, IST – Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet
TILMELD DIG MØDET HER

Møde #7 (online):
Onsdag d. 11. november 2020: Generiske og biosimilære lægemidler – en status
Peter Jørgensen er direktør i IGL – Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler. Han vil komme ind på en række aktuelle emner på lægemiddelområdet som f.eks. priser, forsyningssikkerhed og medicinspild set fra den generiske industris synsvinkel. Han vil også give en vurdering af baggrunden for den helt exceptionelle succes med at introducere og anvende biosimilære lægemidler i Danmark.
TILMELD DIG MØDET HER

Møde #12 (online): 
Onsdag d. 25. november 2020: Erfaringer fra ny Fase 4 enhed i Region Hovedstaden
Klinisk farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden har i mange år arbejdet på, at sikre Rationel Farmakoterapi, så både patient, men også samfund får bedst mulig kvalitet i behandlingen, men også mest muligt ud af pengene til gavn for hele sundhedsvæsenet. Aktiviteterne er nu suppleret med en helt ny Fase 4 enhed i Region Hovedstaden, hvor vi kan afdække “Real Life” data mhp. bedre patientbehandling. Hvorfor er dette så vigtigt? Hanne Rolighed Christensen, ledende overlæge, ph.d. og Esben Jimenez Solem, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
TILMELD DIG MØDET HER

Møde #13:
Onsdag d. 24. februar 2021: Behandlingsrådet og medicinrådet
Karin Friis Bach, Formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner og formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed
TILMELD DIG MØDET HER

Møde #14: 
Onsdag d. 31. marts 2021: TBA

Møde #15: 
Onsdag d. 28. april 2021: TBA

Møde #16: 
Onsdag d. 26. maj 2021: TBA

Møde #17: 
Onsdag d. 25. august 2021: TBA

Møde #18: 
Onsdag d. 29. september 2021: TBA

Møde #19: 
Onsdag d. 27. oktober 2021: TBA

Møde #20: 
Onsdag d. 24. november 2021: TBA

 

Har du spørgsmål til din tilmelding?
Kontakt Education & Network-koordinator, Tine Rasmussen: +45 7242 3468, tira@dagensmedicin.dk

Har du spørgsmål eller ønsker til Pharma Network-programmet?
Kontakt Education & Network Manager, Tina Ipsen: +45 2168 4920, tiip@dagensmedicin.dk

Om Dagens Pharma               
Dagens Pharma, en del af Dagens Medicin gruppen, er en online nyhedsservice til alle, der lever af at anvende, regulere, sælge eller købe medicin. Vi skriver bl.a. om beslutningsprocesserne i kommuner, regioner, Folketinget og på sygehusene.

Om Atrium
Atrium er en del af Lif (Lægemiddelindustriforeningen) og tilbyder kurser fra basis- til ekspertniveau for medicinalindustrien og andre life science-professionelle.

Om DLI Market Intelligence
DLI Market Intelligence leverer data om lægemiddelmarkedet, og tilbyder analyser og rådgivning på baggrund af sundhedsdata, Real World Evidence data og registerstudier på tværs af Norden.

Speakers

 • Kasper Lindgaard

 • Jens Lundgren

 • Jes Søgaard

 • Hanne Rolighed

 • Karin Friis Bach

 • Lars Holger Ehlers

 • Peter Jørgensen

Pharma Debat - august 2020

Stadig ledige pladser