Systematisk efteruddannelse: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditetKurset er godkendt som systematisk efteruddannelse hos de praktiserende lægers efteruddannelsesfond.

18. maj 2017, 08:00 - 19. maj 2017, 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Formål:

At styrke deltagernes evner til at håndtere og behandle patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give deltagerne et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

Varighed:

2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning ekskl. pauser.

Emner der skal behandles på de to dag

Medicinske færdigheder og viden

 • Evidensbaseret, opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, iskæmisk hjertesygdom, atrieflimren, KOL og eventuelt andre relevante, kroniske lidelser/sygdomme
 • Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af den multimorbide patient med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter
 • Håndtering af dilemmaer omkring indlæggelse versus det at forblive i eget hjem/plejehjem

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Lægen som tovholder for den kroniske, multimorbide patient
 • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
 • Sygemelding, ressourceforløb eller pension. Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendige viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner

Forhold omkring organisation

 • Kronikerindsats i almen praksis og intern organisation i egen praksis vedrørende patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet.

Implementering

 • Hvordan får vi ny viden og erkendelser med hjem i praksis? Deltagerne udarbejder implementeringsstrategier og plan for opfølgning i egen praksis

Pris:

Begge dage inklusive middag om aftenen d. 18. maj: 5.600 kr. ekskl. moms

Begge dage uden middag om aftenen d. 18. maj: 5.200 kr. ekskl. moms

 

Overnatning

Du skal selv betale og bestille værelse på Borupgaard hvis du ønsker at overnatte. Prisen pr. værelse er 1.161 kr. (normalpris 1.395 kr.) hvis du refererer til konferencen ved booking.

 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis, som to dages systematisk efteruddannelse, med aktivitetsnummer 2017-0196.

Bemærk at den søgte forhøjede takst på kursusafgift er godkendt.

Hvis du vil bruge din systematisk efteruddannelseskonto kan du søge om refusion for: 2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. samt maks. 1.500 kr. i transportgodtgørelse.

Hvis du bruger din selvvalgte efteruddannelseskonto kan du søge om refusion for: 2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. samt maks. 1.500 kr. i transportgodtgørelse.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 12. april 2017.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program d. 18. maj

08.30 – 09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00 – 09.15: Velkommen og introduktion til kurset v/Tina Ipsen, projektchef Dagens Medicin og kursusleder Annette Lemche, praktiserende læge, København S.

09.15 – 10.15: Multimorbiditet, resultaterne fra undersøgelse i Region Hovedstaden v/Anne Frølich, forskningsleder, overlæge, Ph.d., Bispebjerg Hospital

10.15 – 10.45: Netværkspause med forfriskninger

10.45 – 12.00: Præsentation af de tre patientcases, som vi skal arbejde med de næste to dage: 

 • Asser, den ældre patient
 • Kenneth, syg på arbejdsmarkedet
 • Olivier, nedslidt; pensionsmoden? alle præsenteres af Annette Lemche og Anne Frølich

Vurdering af de 3 patienter: 

Der arbejdes i grupper med de 3 cases v/Annette Lemche

12.00 – 13.00: Frokostbuffet

13.00 – 14.30: Asser, Kenneth og Olivier til konsultation hos specialisterne

 • Diabetes ambulatoriet (Type 2-diabetes) v/Ole Snorgaard, overlæge, klinisk professor, Hvidovre Hospital
 • Lunge ambulatoriet (KOL) v/Nina Skavlan Godtfredsen, konst. specialansvarlig overlæge, klinisk forskningslektor, pH.d., Lungemedicinsk afd. Hvidovre Hospital 
 • Hjerte kar ambulatoriet (Iskæmiskhjertesygdom, hjerteflimren) v/Peter Ejvin Weeke, MD, pH.d, Rigshospitalet

14.30 – 15.00: Netværkspause med forfriskninger

15.00 – 15.50: Multimorbiditet og polyfarmaci – hvordan sikrer vi den bedste behandling ved mange diagnoser?

 • Polyfarmaci
 • Hvordan prioriterer vi ved behov for mange lægemidler?
 • Seponering
 • Medicingennemgang
 • Livsvigtig, symptomlindrende og forbyggende

Specialisterne udfordres af Lene Ørskov Reuther, overlæge, klinisk lektor, Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

15.50 – 16.00: Opsummering på dagen og evaluering

16.00 – : Tak for i dag

 

Program d. 19. maj

08.30 – 09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00 – 09.10: Velkommen og introduktion til dagen v/Tina Ipsen og Annette Lemche

09.10 – 10.10: Velkommen i kommunen – sygemeldinger, ressourceforløb eller pension. Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet samarbejde mellem kommunerne og de praktiserende læger v/Ann-Christina Pilsgaard, sektionsleder, Fastholdelse, Jobcenter, Ballerup Kommune

10.10 – 11.10: Den kommunale ældrepleje v/Birgitte Gade Koefoed, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d., lokalområdechef, Sundheds- og Omsorgsforvaltning, Københavns Kommune

11.10 – 11.30: Netværkspause med forfriskninger

11.30 – 12.30: Udarbejdelse af planer for tovholderrollen for patienten mellem kommuner, hospitaler og almen praksis

Der arbejdes i grupper med de tre cases, faciliteret af Annette Lemche

12.30 – 13.30: Frokostbuffet

13.30 – 14.15: Idéer til tværorganisatorisk samarbejde omkring patienter med flere kroniske sygdomme v/Anne Frølich

14.15 – 14.45: Netværkspause med forfriskninger

14.45 – 15.50: Fra mund til mund – idébank af velfungerende forløb i jeres klinikker

Der arbejdes i grupper med de tre cases, faciliteret af Annette Lemche

Retningslinjer, fokus og forløb v/Annette Lemche

15.50 – 16.00: Opsummering på dagen og evaluering

16.00 – : Tak for denne gang

 

Speakers

 • Annette Lemche

 • Nina Skavlan Gotfredsen

 • Ann-Christina Pilsgaard

 • Peter Ejvin Weeke

 • Birgitte Gade Koefoed

 • Lene Ørskov Reuther

Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet

Stadig ledige pladser