Det nære sundhedsvæsen – Hvordan udvikler vi samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne?Konferencen er godkendt til reufsion fra Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis

27. april 2017, 09:00 - 16:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Et velfungerende primært sundhedsvæsen er forudsætningen for, at de nye sygehuse kan fungere. Samarbejdet mellem almen praksis og de kommunale sundheds-, omsorgs- og plejetilbud er helt vitalt for borgere med sundhedsproblemer. Det gode samarbejde sikrer, at det, der bedst kan behandles uden for hospitalet, også bliver det. Samarbejdet er kompromitteret af mange årsager.

Denne konference vil belyse den nuværende ramme for samarbejde og pege på muligheder for at få større udbytte af de eksisterende rammer, samt diskutere hvad der vil kunne ændre samarbejdet positivt.

 

Formål:

Konferencen afholdes, for at belyse et ubelyst område om samarbejdet i primær sundhedssektor, med henblik på at udvikle kvaliteten af samarbejdet.

Konferencen ønsker at inspirere og anvise deltagerne til at anvende alle muligheder i samarbejdet mellem kommuner og almen praksis

 

Målet med konferencen er at producere kulturelle og organisatoriske løsninger til et bedre samarbejde ved:

 • At udforske rammerne for det nuværende samarbejde på godt og ondt
 • At belyse de uhensigtsmæssigheder der er i samarbejdet i dag, organisatorisk og kulturelt
 • At demonstrere gode eksempler på samarbejde inden for rammen og hvad der driver dem
 • At udlede de gode samarbejdsmetoder
 • At pege på nye former for struktur, der kan styrke samarbejdet mellem kommunerne og almen praksis
 • At give indsigt i, hvilke overvejelser sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen har for udviklingen af samarbejdet mellem almen praksis og kommuner
 • At give deltagerne mulighed for at udlede handlinger, der kan iværksættes for at styrke samarbejdet mellem praktiserende læger og kommuner og deres ansatte.

 

Målgrupper:

Praktiserende læger, praksis konsulenter, kommunale sundhedsdirektører og – chefer, mellemledere i kommuners sundhedssektor, forskere i primær sundhedstjeneste, visitationssygeplejersker, kommunal- og regions politikere med interesse for det nære sundhedsvæsen, sygeplejersker og SOSU-assistenter med ISBAR certificering.

 

Pris:

Målgruppen: 2.500 kr. ekskl. moms 

Andre privat ansatte: 5.000 kr. ekskl. moms

Konferencen er godkendt til refusion fra Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis.

 

Se programmet her

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Speakers

 • Sidsel Vinge

 • Frede Olesen

 • Ulrik Lange

 • Jytte Møller

 • Anette Filtenborg

 • Birgitte Holm Andersen

 • Janet Samuel

 • Karsten Rejkjær Svendsen

 • Anita Mink

 • Jacob Krogh

 • Jannik Falhof

 • Kristian Wendelboe