Multisygdom – SlagelseUlighed i sundhed, polyfarmaci, overgange og patientsikkerhed

26. maj 2020, 08:30 - 16:05

I dag lever mere end 1,2 millioner danskere med flere samtidige kroniske sygdomme. Dette betyder, at vi har et stigende behov for at styrke udviklingen omkring multisygdom i det danske sundhedsvæsen. På konferencen ser vi på ulighed i sundhed, epidemiologi af sygdommene, udviklingen af multisygdom, organisation af sundhedsvæsenet, omkostninger, polyfarmaci og utilsigtede hændelser. Du får en dybere forståelse for, hvorledes organiseringen på hospitaler, i almen praksis og i kommuner bedst imødekommer de multisyge borgers behov. Samt viden om, hvorledes samarbejdet med patienten styrkes og skræddersyes i forhold til den enkeltes mål og behov for sundhedsydelser.

Konferencen vil både have faglige oplæg, videndeling samt debat, så glæd dig til en spændende og vidende dag.

Målgruppe:

Klinikere, administratorer, politikere samt andre med interesse i multisygdom.

Pris:

Målgruppen: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Early-bird pris (inden 1. marts 2020): 2.000 kr. ekskl. moms (2.500 kr. inkl. moms)

Andre (pharma/medico): 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.10: Velkommen
Anne Frølich, centerleder og professor, Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Tina Ipsen, Education & Network Manager, Dagens Medicin

09.10-09.30: Åbning: Fra vision til virkelighed
TBA

09.30-10.30: Perspektivering af åbningssessionen
Anne Frølich og Inge Kristensen

10.30-11.00: Pause med forfriskninger

11.00-12.00: Hvad er multisygdom?
Susanne Reventlow, afdelingsleder, professor, afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet

12.00-12.45: Frokost

12.45-14.15: World Café

  1. Omkostninger ved multisygdom
  2. Hvordan skal sundhedsvæsenet organiseres ved multisygdom?
  3. Patienten med multisygdom og mødet med sundhedsvæsenet, socialvæsenet og arbejdsmarkedet
  4. Hvor går multisygdom hen, hvor skal vi prioritere forskningen?
  5. Patientsikkerhed og multisygdom – ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed

14.15-14.45: Pause med forfriskninger

14.45-15.15: Polyfarmasi
Birgitte Klindt Poulsen, ledende overlæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitets Hospital

15.15-16.00: Perspektivering af konferencen
Jette Skive, formand, Sundheds- og Ældreudvalget, KL
Torben Klitmøller Hollmann, formand, Social- og sundhedssektoren, FOA
Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner og formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Flere følger
Faciliteret af Inge Kristensen og Anne Frølich

16.00 – : Tak for i dag
Tina Ipsen, Education & Network Manager, Dagens Medicin

Speakers

  • Anne Frølich

  • Inge Kristensen

  • Birgitte Klindt Poulsen

  • Susanne Reventlow

  • Jette Skive

Multisygdom - Slagelse

Stadig ledige pladser