Multisygdom bliver den nye normalKonferencen er godkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis til godtgørelse for en dag.

7. marts 2017, 09:00 - 16:15

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Formål

Allerede i dag lever mere end 1,2 millioner mennesker med flere samtidige, ofte kroniske sygdomme. Vi vil se ind i fremtiden og finde ud af hvilken vej det vil være hensigtsmæssigt at gå. Men vi vil også se på eksisterende eksempler på hvor der allerede er lagt spor ud for arbejdet med multisygdom og hvordan organisering, teknologiske hjælpemidler og økonomi kan bære os frem mod et sammenhængende forløb for patienter med multisygdom i Danmark.

Målgruppe

Administratorer og beslutningstagere i regionerne, styrelser og ministerier, klinikere inden for kroniske sygdomsområder, patientforeninger, almen praksis og politikere i kommunerne, regioner og på Christiansborg.

Pris

Sundhedsprofessionelle ansat i kommuner, regioner, almen praksis og patientforeninger: 2.500 kr. ekskl. moms

Andre sundhedsprofessionelle ansat i privat virksomhed: 5.000 kr. ekskl. moms 

Konferencen er godkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis til godtgørelse for en dag. 

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

PROGRAM:

08.45 – 09.15: Registrering og morgenmad

09.15 – 09.25: Velkommen og introduktion til dagens program v/Anne Frølich, forskningsleder, overlæge, Ph.d., Bispebjerg Hospital og Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

09.25 – 10.45: VISION 2025 – Hvordan bliver Danmark det land man rejser til for at høre om behandlingen af multisyge mennesker? v/Liselotte Lyngsø, futurist, partner, Future Navigator, Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter, Frede Olesen, professor, dr. med., lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Anne Frølich, forskningsleder, overlæge, Ph.d., Bispebjerg Hospital, Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Faciliteret af Niels-Bjørn Albinus, journalist, Dagens Medicin

10.45 – 11.05: Pause med forfriskninger

11.05 – 11.35: Teknologiske muligheder, Big data og forskning, som vi har til rådighed for at komme i mål til 2025 v/Jan Madsen, vicedirektør, DTU Compute

11.35 – 12.45: Eksempler på organisering i sundhedsvæsenet omkring multisyge både nationale og internationalt. Silkeborg præsenterer 4 tværgående initiativer i forhold til multisygdom v/Peter Vedsted, professor, Institut for Folkesundhed, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus og Silkeborg Hospital. Hvordan har Holbæk Sygehus organiseret sig og hvad er deres mål? v/Knut Borch Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus. Internationale case (Boston og Finland) v/Michaela Schiøtz, senior scientific researcher, Bispebjerg Hospital

12.45 – 13.30: Frokost

13.30 – 14.15: Hvad skal der gøres rent politisk for at vi kommer i mål? v/Flemming Møller Mortensen, Folketingets sundhedsordfører, Socialdemokratiet, Anders Kühnau, formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, næstformand i Region Midtjylland, Thomas Adelskov, kommunernes formand, Sundhedsudvalget. Faciliteret af Anne Frølich, forskningsleder, overlæge, Ph.d., Bispebjerg Hospital

14.15 – 14.35: Pause med forfriskninger

14.35 – 15.30: Hvordan skal vi organisere os i forhold til multisyge – så vi opnår de bedste forløb på patientens præmisser? Hvad skal være primærsektorens rolle? v/Christian Freitag, formand for PLO. Hvilken rolle skal hospitalerne have? v/Erik Jylling, sundhedsdirektør, Danske Regioner. Er det i kommunerne vi vil se helhedsløsningerne? v/Steen Rank Petersen, sundhedschef, Gladsaxe Kommune. Hvorledes kan vi opnå det bedste samarbejde mellem almen praksis, kommuner og hospitaler? v/alle oplægsholdere. Faciliteret af Anne Frølich.

15.30 – 16.10: Hvad koster multisygdom – og er det kun en udgift? v/Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonom, Syddansk Universitet

16.10 – 16.15: Opsummering på konferencen og tak for i dag v/Anne Frølich og Tina Ipsen

 

KLIK HER FOR UDDYBENDE PROGRAM

 

Speakers

 • Knut Borch-Johnsen

 • Liselotte Lyngsø

 • Annette Wandel

 • Steen Rank Petersen

 • Flemming Møller Mortensen

 • Inge Kristensen

 • Frede Olesen

 • Niels-Bjørn Albinus

 • Peter Vedsted

 • Thomas Adelskov

 • Christian Freitag

 • Anders Kühnau

 • Kjeld Møller Pedersen

 • Jan Madsen

 • Michaela Schiøtz

Multisygdom

Stadig ledige pladser