Læge- eller patientinddragelse?– hvem er det egentlig der inddrager hvem?

29. maj 2018, 09:00 - 16:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

En konference om samarbejdet mellem læger og patienter

Mål:

Konferencen sætter spejlet foran de sundhedsprofessionelle med henblik på at blive klogere på, hvilke forhindringer og muligheder man som patient og sundhedsprofessionel står med, når man sammen ønsker at designe/planlægge den gode behandling. Hvilke ændringer skal der til kulturelt, organisatorisk og i udførelsen af behandling og pleje af mennesker der er blevet syge.

Målgruppe:

Læger med interesse for emnet.

Pris:

Læger og andre ansat i offentlig stilling, patientforeninger: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: En måned før afholdelse er din tilmelding bindende

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00: Ankomst, registrering og morgenkaffe

09.30: Velkomst og introduktion
Dagens Medicin og Rikke Høgsted, psykolog og konsulent i Høgsted & Middelboe

09.35: Patient- og lægeinddragelse – hvem inddrager eller underdrager egentlig hvem og hvorfor?
Den korte fortælling om vejen fra EMpower over MEpower til WEpower
Rikke Høgsted, psykolog og konsulent i Høgsted & Middelboe

09.45: Det reflekterende team – hvad er status på patientinddragelsen – hvor langt er vi kommet?
Lene Agersnap, praktiserende læge, Hvidovre
Morten Sodemannprofessor, Leder af Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital

10.15: Kultur og patientinddragelse
Hvordan er kulturen i sundhedsvæsenet og blandt patienter ift. at inddrage hinanden? Hvad tænker lægen ift. evidens og den bedste behandling? Er den bedste behandling altid bedst for patienten? Hvad får patienter til at gå en anden vej end lægen anbefaler? Hvordan bidrager systemet til succesen/fiaskoen?
Grete Brorholt, senior projektleder, cand.scient.anth. ph.d., VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

10.50: Pause med forfriskninger

11.10: Systematisk patientinddragelse, som en del af kerneydelsen
Katrina Pitt Winther, projektchef, Enhed for Systematisk Patientinddragelse i Finsencentret, Peter Kampmann, overlæge, Lægefaglig Teamleder, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

11.30: Hvad sker der med patientinddragelse på de danske hospitaler?
Et par konkrete succeshistorier. Hvad er næste skridt?
Helle Max Martin, projektchef, cand.scient.anth., ph.d., VIBIS

11.50: Det reflekterende team – formiddagens reflektion
Lene Agersnap og Morten Sodemann

12.10: Frokost

13.00: Hvad er de sikkerhedsmæssige fordele ved at inddrage patienterne?
Ove Gaardboe, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

13.20: Hvad skal hospitalsejerne gøre, for at lykkes med patientinvolvering?
Hvad er de økonomiske implikationer af patientinddragelse og hvordan understøttes øget brug af patientinddragelse?
Martin Hornstrup, cand.polit, partner, Health To Innovation Institute

13.45: Pause

14.05: Kan servicedesign redde sundhedssektoren?
”Sandhedens øjeblik”, er service terminologien, hvor den sundhedsprofessionelle møder patienten og skaber den gode oplevelse. Hvad der for lægen er det daglige, er en eksistentiel begivenhed for patienten. Kan man virkelig designe den situation? Hør de gode eksempler og hvad udbyttet er af professionel tilrettelæggelse af kommunikationsforløb.
Kerstin Bro Egelund, Senior designer, Laila Grøn Truelsen, leder af Lab for Social Inklusion, Kolding Design Skole

14.50: Pause

15.10: Hvilken kommunikationsopgave står vi med?
Hvis vi ser hvordan patient reaktionen har været på HPV vaccine, så må man konstatere, at mennesker i almindelighed ikke reagerer på statistik. Men hvad reagerer vi så på?
Klemens Kappel, professor, cand.phil., cand.med., Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

15.55: Det reflekterende klinikerteam – hvad er de næste skridt?
Lene Agersnap, praktiserende læge, Hvidovre
Morten Sodemannprofessor, Leder af Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital

16.25: Afslutning

 

Speakers

 • Rikke Høgsted

 • Lene Agersnap

 • Grete Brorholt

 • Klemens Kappel

 • Helle Max Martin

 • Martin Hornstrup

 • Kerstin Bro Egelund

 • Laila Grøn Truelsen

 • Morten Sodeman

 • Katrina Pitt Winther

Læge- eller patientinddragelse?

Stadig ledige pladser