Kræftdag 2021Screening og tidlig opsporing - Overvejelser, nationale erfaringer og fremtidige programmer (Gratis for målgruppen)

7. oktober 2021, 08:00 - 17:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Formål

Kræft bør opdages og behandles tidligst muligt. Ikke kun kræftsygdommens prognose forringes i takt med sygdomsbyrden, risikoen for behandlingsrelaterede bivirkninger og senfølger øges tilsvarende dramatisk. I yderste konsekvens må en helbredelig behandlingsstrategi vige for livsforlængende indsatser. Så hvad indeholder den stadigt voksende værktøjskasse til tidlig kræftopsporing egentlig og hvilke muligheder vil den åbne?

TILMELD DIG KONFERENCEN HER
(Gratis deltagelse for målgruppen – se beskrivelse af målgruppen længere nede på siden)

Kræftdag 2021
Program:

08.00-08.30: Registrering og morgenmad

08.30-08.45: Velkommen og problematisering af dagens tema “Screening og tidlig opsporing”
Dagens ordstyrer, Rikke Esbjerg, chefredaktør, journalist og læge, Dagens Medicin og Netdoktor og Michael Borre, formand, DMCG.dk

08.45-09.00: Effekten af kræftscreening og udviklingen af nye tiltag, der kan lette adgang til screening
Berit Andersen, professor i screening, leder af universitetsklinikken inden for kræftscreening, Regionshospitalet Randers

09.00-09.30: Screening på godt og ondt – etiske og lægefaglige overvejelser
Anne-Marie Axø Gerdes, overlæge og professor, formand for Det Etiske Råd, Klinisk Genetisk afdeling, Rigshospitalet
John Brodersen, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund, København

09.30-10.15: Nationale erfaringer på livmoderhals-, bryst- og tarmkræftområdet
Marianne Waldstrøm, formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) og ledende overlæge, MPM, klinisk lektor, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt
Ilse Vejborg, formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening og Klinik- og screeningschef, Rigshospitalet
Morten Rasmussen, Databasens formand og overlæge, ph.d., Tarmkræftscreeningschef i Region Hovedstaden, Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

10.15-10.30: Det mener Kræftens Bekæmpelse om screening og tidlig opsporing
Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

10.30-11.00: Pause med forfriskninger

11.00-11.15: Social ulighed i screening og tidlig opsporing
Susanne Dalton, professor, overlæge, ph.d., Kræftens Bekæmpelse og Sjællands Universitetshospital (SUH)

11.15-11.30: Nye eksempler på fremtidens opsporings- og screeningsmuligheder
Claus Lindbjerg Andersen, professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

11.30-11.45: Sundheds- og samfundsøkonomiske aspekter
Jes Søgaard, professor, MSO, sundhedsøkonom og direktør for Interdisiplinary Center, Population Dynamics (CPop)

11.45-12.15: Det mener de øvrige patientforeninger om screening og tidlig opsporing
Hans Foged, formand, Tarmkræftforeningen, Gitte Kuhne Plambek, bestyrelsesmedlem, KIU, patientforeningen Kræft i underlivet, Poul Ejby Rasmussen, formand, Pancreasnetværket, Birgit Arentoft, bestyrelsesmedlem, BDO, Torben Mogensen, bestyrelsesformand, Lungeforeningen, Tonny Clausen, formand, PROPA – Prostatakræftforeningen, Lennart Jønsson, formand, Danyca

Faciliteret af dagens ordstyrer, Rikke Esbjerg, chefredaktør, journalist og læge, Dagens Medicin og Michael Borre, formand, DMCG.dk

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.30: State of the art inkl. screening og tidlig opsporing – temaopdelte sessioner

Tema 1 – Brystkræft
Birgitte Offersen, professor, læge og ph.d., Aarhus Universitetshospital
Niels Kroman, professor og cheflæge, Kræftens Bekæmpelse
Ilse Vejborg

Tema 2 – Prostatakræft
Michael Borre, lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d., Aarhus Universitetshospital
Karina Dalsgaard Sørensen, molekylærbiolog, professor, MoMa, Aarhus Universitetshospital

Tema 3 – Nyrekræft
Lars Lund, professor, dr.med., OUH
Astrid Petersen, overlæge, Patologisk Institut, Aalborg Sygehus

Tema 4 – Myelomatose / M-komponente sygdomme
Torben Plesner, klinisk professor, IRS, Sygehus Lillebælt 
Emil Hermansen, overlæge, ph.d., Sjællands Universitetshospital
Sigrun Thorsteinsdottir, læge, ph.d., Herlev Hospital

Tema 5 – Bugspytkirtelkræft
Per Pfeiffer, professor, Syddansk Universitet
Frank Mortensen, professor, Aarhus
Jakob Kirkegård, læge, ph.d., Aarhus Universitetshospital

Tema 6 – Lungekræft
Torben Riis Rasmussen, klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Zaigham Saghir, klinisk lektor, Herlev-Gentofte Hospital

Tema 7 – Æggestokkræft
Ole Mogensen, professor, overlæge, dr.med., AUH
Christian Wulff, afdelingslæge, ph.d., Aarhus Universitetshospital

Tema 8 – Hud- og modermærkekræft
Inge Marie Svane, klinisk professor, overlæge, Herlev Hospital 
Lisbet Rosenkrantz Hølmich, professor, Herlev Hospital

Tema 9 – Kronisk Lymfatisk Leukæmi
Robert Schou Pedersen, overlæge, Regionshospitalet Holstebro
Carsten U. Niemann, overlæge, Rigshospitalet

Tema 10 – Tarmkræft
Morten Rasmussen, overlæge, ph.d., Bispebjerg Hospital
Camilla Qvortrup, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

14.30-15.00: Pause med forfriskninger

15.00-16.00: Workshops – Screening og tidlig opsporing

W1 – Etik
Anne-Marie Axø Gerdes

W2 – Lægefaglige overvejelser
John Brodersen og Susanne Dalton

W3 – Patientinvolvering
Janne Villemoes Bigaard, projektchef, screening, Kræftens Bekæmpelse og Ole Mogensen

W4 – Sundhedsøkonomi
Jes Søgaard

W5 – Fremtidens screening
Berit Andersen og Claus Lindbjerg Andersen

16.00-17.00: Afslutningssession – Pro et contra (Fællessession)

Panel af politikere og panel af fagfolk: 
John Brodersen, Berit Andersen, Anne-Marie Axø Gerdes, Jes Søgaard, Janne Villemoes Bigaard, Zaigham Saghir, Torben Mogensen, Martin Geertsen, medlem af folketinget (V), sundhedsordfører og Frede Olesen, adjungeret professor, dr.med., lektor, Institut for Folkesundhed – Forskningsenheden for almen praksis.

Dagens 2 ordstyrere: Rikke Esbjerg og Michael Borre

17.00: Tak for i dag

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Målgruppe: Sundhedsfaglige
Praktiserende læger, onkologer, kirurger, hæmatologer, patologer, radiologer, urologer, gynækologer, lungelæger, sygeplejersker inden for de ovennævnte specialer, læger i hoveduddannelse til ovennævnte specialer, kliniske farmaceuter, genetikere og øvrige sundhedspersoner med interesse for emnet.

Målgruppe: Andre
Sundhedspolitikere, patientforeninger og andre aktører inden for kræftområdet.

Pris:

Begge målgrupper: Gratis, givet du er erhvervsaktiv mindst 1 dag om ugen. 

Hvis ikke du er erhvervsaktiv mindst 1 dag om ugen, er prisen for konferencen 1.000 kr. ekskl.moms

Pharma og Medico kan kun deltage på konferencen, givet at de er sponsorer eller udstillere

 

Afmeldingsregler: Ved udeblivelse fra konferencen, uden at have givet besked til Dagens Medicin senest 2 dage før start, vil du blive opkrævet et gebyr på 1.000 kr. ekskl. moms, som skal dække de udgifter som Dagens Medicin bliver opkrævet ifm. afholdelsen.
Skulle du blive syg på selve konferencedagen, skriv venligst til tira@dagensmedicin.dk og meld afbud.

Konferencen vil være sponsoreret af medicinal- og medicovirksomheder
NB! Det er ikke muligt for Medicinal- eller medicovirksomheder, at deltage uden at være hhv. sponsor eller udstiller.

NB! Der vil være adskilte udstillings- og forplejningsområder for hhv. Sundhedsfaglige og Andre af hensyn til reklamelovgivningen. 

Speakers

 • Michael Borre

 • John Brodersen

 • Ilse Vejborg

 • Morten Rasmussen

 • Karina Dalsgaard Sørensen

 • Lars Lund

 • Carsten Niemann

 • Inge Marie Svane

 • Berit Andersen

 • Lisbet Rosenkrantz Hölmich

 • Claus Lindbjerg Andersen

 • Zaigham Saghir

 • Birgitte Offersen

 • Torben Plesner

 • Anne-Marie Axø Gerdes

 • Camilla Qvortrup

 • Jesper Fisker

 • Sigrun Thorsteinsdottir

 • Niels Kroman

 • Marianne Waldstrøm

 • Jes Søgaard

 • Janne Villemoes Bigaard

 • Per Pfeiffer

 • Robert Schou Pedersen

 • Torben Riis Rasmussen

 • Niels Emil Ulrich Hermansen

 • Susanne Dalton

 • Frank Mortensen

 • Jakob Kirkegård

 • Ole Mogensen

 • Frede Olesen

 • Astrid Petersen

 • Christian Wulff

 • Martin Geertsen

Kræftdag 2021

Stadig ledige pladser