Kræftdag 2020 – KøbenhavnLighed i kræftbehandling: Hvordan sikrer vi, at ALLE kræftramte bliver tilbudt den bedste behandling?

3. september 2020, 08:45 - 17:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

NB: denne konference er flyttet fra 28/4 til 3/9 pga. den igangværende Coronavirus.

På kræftdag 2020 samler vi Sundheds Danmark for at sætte fokus på ulighed i kræftbehandlingen i Danmark, sprede ny viden og engagere sundhedspolitikerne for dermed at medvirke til at opnå en bedre behandling for kræftramte i Danmark.

Efter velkomst og tematisering af emnet lægger vi ud med at gennemgå “State of the Art” inden for udvalgte kræftområder. Dernæst forholder vi os til ulighed i kræftbehandlingen, som både kan skyldes geografi, socioøkonomi, køn og diagnose.

Parallelt med dette kan du deltage i sessionen om “Præcisionsmedicin”. Få indblik i hvordan Nationalt Genom Center vil kunne understøtte udvikling af Præcisionsmedicin og få eksempler fra regionerne på hvad det kræver af relevante sundhedsdata indsamlet i real tid at understøtte kliniske beslutningsprocesser.

Som afslutning på dagen diskuterer vi muligheder, dilemmaer og ønsker til løsninger med det politiske panel, som er inviteret til kræftdag 2020.

 

Målgruppe: Sundhedsfaglige
Onkologer, hæmatologer, patologer, radiologer, urologer, gynækologer, lungelæger, sygeplejersker inden for de ovennævnte specialer, læger i hoveduddannelse til ovennævnte specialer, erhvervsaktive* praktiserende læger, kliniske farmaceuter, genetikere og øvrige sundhedspersoner med interesse for emnet.

Målgruppe: Andre
Sundhedspolitikere, patientforeninger, pressen og andre aktører inden for kræftområdet.

Pris:

Begge målgrupper: Gratis

* Praktiserende læger, der er erhvervsaktive mindst 1 dag om ugen.

Pharma og Medico kan kun deltage på konferencen, givet at de er sponsorer eller udstillere

 

Afmeldingsregler: Ved udeblivelse fra konferencen, uden at have givet besked til Dagens Medicin senest 2 dage før start, vil du blive opkrævet et gebyr på 1.000 kr. ekskl. moms, som skal dække de udgifter som Dagens Medicin bliver opkrævet ifm. afholdelsen.
Skulle du blive syg på selve konferencedagen, skriv venligst til tira@dagensmedicin.dk og meld afbud.

Konferencen vil være sponsoreret af medicinal- og medicovirksomheder
NB! Det er ikke muligt for Medicinal- eller medicovirksomheder, at deltage uden at være hhv. sponsor eller udstiller.

NB! Der vil være adskilte udstillings- og forplejningsområder for hhv. Sundhedsfaglige og Andre af hensyn til reklamelovgivningen. 

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

OBS: Hvis du ønsker at deltage på konferencen, men ikke kan møde fysisk op, kontakt venligst Tine Rasmussen, tira@dagensmedicin.dk eller telefon 7242 3468.

 

Program:

Se her samlet pdf af programmet

08.00-08.30: Registrering og morgenmad

08.30-10.30: Lighed i kræftbehandling (fællessession)

08.30-08.45: Velkommen og problematisering af dagens tema “Lighed i kræftbehandling”
Tina Ipsen, Education & Network Manager, Dagens Medicin samt dagens ordstyrer:
Dagens ordstyrer, Rikke Esbjerg, chefredaktør, journalist og læge, Dagens Medicin og Michael Borre, lærestolsprofessor, Aarhus Universitet og formand DMCG.dk

08.45-09.00: SÅRBAR? Det kan du selv være – Sundhedskompetencer – Sundhedsvæsenets rolle i patienters sårbarhed
Morten Sodemann, professor, overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Afdeling Q, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut Syddansk Universitet

09.00-09.15: Social Ulighed i Kræft i Danmark – Sundhedskompetencer – hvordan bruger vi dem bedst?
Susanne Dalton, professor og leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, Sjællands Universitetshospital & Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter

09.15-09.30: STATE OF THE ART – Morgendagens kliniske forskning 
Inge Marie Svane, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin, Herlev Hospital

09.30-09.45: Hvordan prioriterer vi i dag – og hvilken betydning har det for lighed i kræftbehandlingen?
Jørgen Schøler Kristensen, formand i Medicinrådet og lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital

09.45-10.00: Temaopdelte sessioner igangsættes

10.00-10.15: Lighed i kræftbehandlingen
Martin Geertsen (V), Sundhedsordfører, Venstre

10.15-10.30: Gå til den session du har valgt

Chairmen: 

 • BrystkræftAnn Søegaard Knoop, leder af klinisk forskningsenhed, overlæge, ph.d., Rigshospitalet
 • ProstatakræftMichael Borre, lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d., Aarhus Universitetshospital, Skejby
 • NyrekræftFrede Donskov, dr.med., klinisk professor, Aarhus Universitetshospital
 • Myelomatose og andre M-komponente sygdommeTorben Plesner, klinisk professor, IRS, Sygehus Lillebælt
 • LungekræftJon Alexander Lykkegaard Andersen, overlæge, Herlev Hospital
 • ÆggestokkræftMansoor Raza Mirza, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Hud- og modermærkekræftInge Marie Svane, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin, Herlev Hospital
 • Kronisk Lymfatisk LeukemiCarsten Utoft Niemann, overlæge, Rigshospitalet
 • PræcisionsmedicinBettina Lundgren, adm. dirktør, dr.med., Nationalt Genom Center, Jens Lundgren, professor, Rigshospitalet og Ole Halfdan Larsen, ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d., Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Science Center Skejby

Faciliteret af Rikke Esbjerg, chefredaktør, journalist og læge, Dagens Medicin og Michael Borre, formand, DMCG.dk

10.30-11.45: Temaopdelte sessioner – State of the art (Deltagerne vælger en af nedenstående sessioner)

Brystkræft – State of the art
Chairman – Ann Søegaard Knoop, leder af klinisk forskningsenhed, overlæge, ph.d., Rigshospitalet
Michael Andersson, overlæge, Rigshospitalet

Prostatakræft – State of the art
Chairman – Michael Borre, lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d., Aarhus Universitetshospital
Lise Nørgaard Bentzen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicin, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Nyrekræft – State of the art
Chairman – Frede Donskov, dr.med., klinisk professor, Aarhus Universitetshospital
Nessn H. Azawi, MD, ph.d., klinisk forskningslektor, forskningsansvarlig overlæge, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Myelomatose og andre M-komponente sygdomme – State of the art
Chairman – Torben Plesner, klinisk professor, IRS, Sygehus Lillebælt

Præcisionsmedicin – Hvor langt er vi? 

National infrastruktur
Nationalt Genom Center er etableret som led i en national strategi for, at vi i Danmark kan skabe grundlag for udviklingen af bedre og mere målrettet diagnostik og behandling gennem brug af viden og nye teknologier – herunder genomer. Potentialet for den enkelte patient er stort, og mange har bidraget til, at Nationalt Genom Center i dag er klar til brug. Det gælder f.eks. regionerne, Folketinget, Lægevidenskabelige Selskaber, sundhedsdekanerne, Danske Patienter og en lang række nationale og internationale eksperter på både det sundhedsfaglige og teknologiske område.
Novo Nordisk Fonden har bevilget en millard kroner for at kickstarte Nationale Genom Center og betaler for centerets infrastruktur, herunder de første 60.000 helgenomsekventeringer. Det danske sundhedsvæsen skal nu tage den nye infrastruktur til sig og implementere den i den kliniske hverdag, hvor læger og patienter mødes. Lægerne og sundhedsforskerne vil med en fælles indsats få bedre betingelser for at forbedre kommende patienters behandling. Analyse og tolkning skal stadig ske i tæt samarbejde med de klinikere, i den direkte læge-patient-relation, sådan som det også foregår i dag, og Nationalt Genom Center skal ikke løfte opgaven alene. Der er brug for et stærkt, tillidsfuldt og godt samspil med Danmarks stærke faglige og videnskabelige miljøer i Danmark. Udvælgelse af de første patientgrupper, der skal tilbydes helgenomsekventeringer via National Genom Center er allerede i gang, og de forskellige kræftspecialer har vist stor interesse for at komme med som de første. Forskerne har med de rette godkendelser mulighed for at benytte infrastrukturen til at fremme viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af fremtidens patienter.
Bettina Lundgren, administrerende direktør, dr.med., National Genom Center

Integrering af datakilder
Udvikling af præcisionsmedicin kræver dannelse af en datasø af relevante sundhedsdata indsamlet i real tid, således at der kan udføres medicinsk kunstig intelligens mhp at understøtte beslutningsprocesser som led i rutine klinisk behandling. De bagved liggende algoritmer skal trænes i et forskningsmiljø, og herefter implementeres i rutinebehandling via et interface til den elektroniske patient journal kaldet en klinisk applikation. Teknologien til at drifte en datasø ved de ovennævnte kvaliteter er udviklet som prototype – prototypen kaldes PERSIMUNE’s datasø og indeholder pt. information på 250.000 patienter. Teknologien er udviklet i et akademisk, non-kommercielt miljø. Der er således ingen eksterne bindinger ved at bruge teknologien. Skalering af denne teknologi – såvel hvad angår personer hvis data den indeholder, som de datakilder som bidrager med data – er under fortsat udvikling. Den nuværende status herpå fremlægges.
Jens Lundgren, professor, Data Center øst, Rigshospitalet

Genomisk og klinisk datastøtte
Anvendelse af genomisk information fra den enkelte person som led i nøjagtig diagnostik og målrettet klinisk behandling er en ny tværgående medicinsk disciplin. Genomisk medicin er allerede udbredt indenfor mange sygdomsområder, men vi er stadig langt fra at udnytte det fulde potentiale. Foredraget sætter fokus på udvikling og organisering af genomisk datastøtte i klinisk praksis og perspektiver for integrering med andre datakilder.
Ole Halfdan Larsen, ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d., Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Science Center Skejby

11.45-12.15: Pause med forfriskninger

12.15-13.00: Temaopdelte sessioner – Fra ulighed til lighed (Deltagerne fortsætter i den session de deltog i inden pausen)

Brystkræft – Fra ulighed til lighed i behandling
Chairman – Ann Søegaard Knoop, leder af klinisk forskningsenhed, overlæge, ph.d., Rigshospitalet
Karen Sundbøll, formand og presseansvarlig, DBO – Dansk Brystkræft Organisation

Prostatakræft – Fra ulighed til lighed i behandling
Chairman – Michael Borre, formand DAPROCA, lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d., Aarhus Universitetshospital, Skejby
Tonny Clausen, landsformand, PROPA – Prostatakræftforeningen

Nyrekræft – Fra ulighed til lighed i behandling
Chairman – Frede Donskov, dr.med., klinisk professor, Aarhus Universitetshospital
Lennart Jønsson, formand, Danyca – Dansk Nyrecancer Forening

Myelomatose og andre M-komponente sygdomme – Fra ulighed til lighed i behandling
Chairman – Torben Plesner, klinisk professor, IRS, Sygehus Lillebælt
Søren Dybdal, formand, Dansk Myelomatose Forening

Præcisionsmedicin – Diskussion
Bettina Lundgren, administrerende direktør, dr.med., National Genom Center
Jens Lundgren, professor, Data Center øst, Rigshospitalet
Ole Halfdan Larsen, ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d., Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Science Center Skejby

13.00-14.00: Frokost

14.00-15.15: Temaopdelte sessioner – State of the art (Deltagerne vælger en af nedenstående sessioner)

Lungekræft – State of the art
Chairman – Jon Alexander Lykkegaard Andersen, overlæge, Herlev Hospital

Æggestokkræft – State of the art
Chairman – Mansoor Raza Mirza, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Berit Jul Mosgaard, overlæge, ph.d., speciallæge i gynækologi, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet

Hud- og Modermærkekræft – State of the art
Chairman – Inge Marie Svane, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin, Herlev Hospital
Lisbet Rosenkrantz Hölmich, overlæge, professor i plastikkirurgi, Herlev Hospital

Kronisk Lymfatisk Leukemi – State of the art
Chairman – Carsten Utoft Niemann, overlæge, Rigshospitalet
Emelie Hamotal Curovic Rotbain, læge ph.d., studerende, Rigshospitalet

Præcisionsmedicin – Hvor langt er vi? 

National infrastruktur
National Genom Center er etableret som led i en national strategi for, at vi i Danmark kan skabe grundlag for udviklingen af bedre og mere målrettet diagnostik og behandling gennem brug af viden og nye teknologier – herunder genomer. Potentialet for den enkelte patient er stort, og mange har bidraget til, at Nationalt Genom Center i dag er klar til brug. Det gælder f.eks. regionerne, Folketinget, Lægevidenskabelige Selskaber, sundhedsdekanerne, Danske Patienter og en lang række nationale og internationale eksperter på både det sundhedsfaglige og teknologiske område.
Novo Nordisk Fonden har bevilget en millard kroner for at kickstarte Nationalt Genom Center og betaler for centerets infrastruktur, herunder de første 60.000 helgenomsekventeringer. Det danske sundhedsvæsen skal nu tage den nye infrastruktur til sig og implementere den i den kliniske hverdag, hvor læger og patienter mødes. Lægerne og sundhedsforskerne vil med en fælles indsats få bedre betingelser for at forbedre kommende patienters behandling. Analyse og tolkning skal stadig ske i tæt samarbejde med de klinikere, i den direkte læge-patient-relation, således som det også foregår i dag, og Nationalt Genom Center skal ikke løfte opgaven alene. Der er brug for et stærkt, tillidsfuldt og godt samspil med Danmarks stærke faglige og videnskabelige miljøer i Danmark. Udvælgelse af de første patientgrupper, der skal tilbydes helgenomsekventeringer via National Genom Center er allerede i gang, og de forskellige kræftspecialer har vist stor interesse for at komme med som de første. Forskerne har med de rette godkendelser mulighed for at benytte infrastrukturen til at fremme viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af fremtidens patienter.
Bettina Lundgren, administrerende direktør, dr.med., Nationalt Genom Center

Integrering af datakilder
Udvikling af præcisionsmedicin kræver dannelse af en datasø af relevante sundhedsdata indsamlet i real tid, således at der kan udføres medicinsk kunstig intelligens mhp at understøtte beslutningsprocesser som led i rutine klinisk behandling. De bagved liggende algoritmer skal trænes i et forskningsmiljø, og herefter implementeres i rutinebehandling via et interface til den elektroniske patient journal kaldet en klinisk applikation. Teknologien til at drifte en datasø ved de ovennævnte kvaliteter er udviklet som prototype – prototypen kaldes PERSIMUNE’s datasø og indeholder pt. information på 250.000 patienter. Teknologien er udviklet i et akademisk, non-kommercielt miljø. Der er således ingen eksterne bindinger ved at bruge teknologien. Skalering af denne teknologi – såvel hvad angår personer hvis data den indeholder, som de datakilder som bidrager med data – er under fortsat udvikling. Den nuværende status herpå fremlægges.
Jens Lundgren, professor, Data Center øst, Rigshospitalet

Genomisk og klinisk datastøtte
Anvendelse af genomisk information fra den enkelte person som led i nøjagtig diagnostik og målrettet klinisk behandling er en ny tværgående medicinsk disciplin. Genomisk medicin er allerede udbredt indenfor mange sygdomsområder, men vi er stadig langt fra at udnytte det fulde potentiale. Foredraget sætter fokus på udvikling og organisering  af genomisk datastøtte i klinisk praksis og perspektiver for integrering med andre datakilder.
Ole Halfdan Larsen, ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d., Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Science Center Skejby

15.15-15.45: Pause med forfriskninger

15.45-16.30: Temaopdelte sessioner – Fra ulighed til lighed (Deltagerne fortsætter i den session de deltog i inden pausen)

Lungekræft – Fra ulighed til lighed i behandling
Chairman – Jon Alexander Lykkegaard Andersen, overlæge, Herlev Hospital
Lisbeth Søbæk Hansen, formand, Patientforeningen Lungekræft

Æggestokkræft – Fra ulighed til lighed i behandling
Chairman – Mansoor Raza Mirza, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Birthe Lemley, formand, KIU – patientforeningen Kræft i underlivet 

Hud- og Modermærkekræft – Fra ulighed til lighed i behandling
Chairman – Inge Marie Svane, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin, Herlev Hospital
Lene Ottesen, formand, Patientforeningen Modermærkekræft

Kronisk Lymfatisk Leukemi – Fra ulighed til lighed i behandling
Chairman – Carsten Utoft Niemann, overlæge, Rigshospitalet
Rita O. Christensen, formand, LyLe – Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS

Præcisionsmedicin – Diskussion 
Bettina Lundgren, administrerende direktør, dr.med., Nationalt Genom Center
Jens Lundgren, professor, Data Center øst, Rigshospitalet
Ole Halfdan Larsen, ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d., Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Science Center Skejby

16.30-17.30: Hvordan sikrer vi, at ALLE kræftramte bliver tilbudt den bedste behandling? (Fællessession)

Velkommen tilbage
Dagens 2 ordstyrer: Rikke Esbjerg, chefredaktør, journalist og læge, Dagens Medicin og Michael Borre, lærestolsprofessor, Aarhus Universitet og formand DMCG.dk

Fremlæggelse af de 8 gruppers forslag til løsning af “Fra ulighed til lighed i behandlingen”
De 8 chairmen

Refleksion på løsningsforslag – Panel foreløbig bestående af: 

 • Jørgen Schøler Kristensen, formand i Medicinrådet og lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital
 • Inge Marie Svane, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin, Herlev Hospital

17.30-: Tak for i dag 

Speakers

 • Morten Sodeman

 • Susanne Dalton

 • Inge Marie Svane

 • Michael Borre

 • Mansoor Raza Mirza

 • Jens Lundgren

 • Jørgen Schøler Kristensen

  Jørgen Schøler Kristensen

 • Birthe Lemley

 • Søren Dybdal

 • Tonny Clausen

 • Torben Plesner

 • Frede Donskov

 • Lisbeth Søbæk Hansen

 • Michael Andersson

 • Emelie Hamotal Rotbain

 • Karen Sundbøll

 • Nessn H. Azawi

 • Martin Geertsen

 • Berit Jul Mosgaard

 • Ole Halfdan Larsen

 • Lise Nørgaard Bentzen

 • Lisbet Rosenkrantz Hölmich

 • Lene Ottesen

 • Carsten Niemann

 • Rita O. Christensen

Kræftdag 2020

Stadig ledige pladser