Hvordan kan offentlig-private partnerskaber bidrage til en succesfuld implementering af national strategi for personlig medicin i klinisk praksis?Politisk høring på Christiansborg 5. september 2024

5 september, 09:00 - 12:30

 

Hvordan kan OPP sikre personlig medicin i klinisk praksis?

SVM-regeringen ønsker en ambitiøs strategi for personlig medicin. Det kræver et tæt samarbejde mellem alle parter. Men hvordan? På den politiske høring diskuteres konkrete anbefalinger til, hvordan offentligt-private partnerskaber mellem sundhedsvæsenet og life science-industrien kan bidrage til en succesfuld implementering af personlig medicin i klinisk praksis.

 

Program (Med forbehold for ændringer)

09.00-09.15: Velkomst og indledning af konference
Vært: Christoffer Aagaard Melson, MF, digitaliserings, IT-, psykiatri-, sundheds- og telekommunikationsordfører, Venstre
Ordstyrer: Jesper Bernstorf Jensen, ansvarshavende chefredaktør, Dagens Medicin

Runde 1: Personlig medicin i klinisk praksis – udfordringer & potentialer

09.15-09.25: Sundhedsdata
Sundhedsdata er fundamentet for personlig medicin. Hvordan indfrier vi potentialet i vores unikke danske sundhedsdata for personlig medicin nu og i fremtiden?
Sisse Rye Ostrowski, professor, overlæge, forskningsleder, ph.d., dr.med., Rigshospitalet, og studieleder for Master i Personlig Medicin på Københavns Universitet

09.25-09.35: Test og udredning
Hvordan sikres en national infrastruktur for udredning og test af patienter?
Bettina Lundgren, direktør, speciallæge, klinisk mikrobiologi, dr.med., Nationalt Genom Center

09.35-09.45: Ibrugtagning af personlig medicin 
Hvordan sikres en effektiv vurdering og implementering af nye lægemidler til personlig medicin?
Søren Gaard, direktør, Medicinrådet

09.45-09.55: Personlig medicin i klinisk praksis.
Hvordan sikres en maksimal udnyttelse af potentialet?
Thomas Larsen, MPA, lægefaglig koncerndirektør, Region Midtjylland

09.55-10.10: Kaffe og netværk

Runde 2: Hvordan kan offentlig-private partnerskaber (OPP) bidrage til implementering af personlig medicin i klinisk praksis? Erfaringer & anbefalinger.

10.10-10.15: Introduktion til Runde 2 v/Jesper Bernstorf Jensen

10.15-10.25: CONNECT: Erfaringer fra Norwegian Precision Cancer Medicine Implementation Consortium
CONNECT er et offentlig-privat norsk partnerskab, der arbejder for hurtigere at kunne indføre personlig medicin til behandling af kræft
Hege Edvardsen, Medical lead Oncology, GSK, leder af styregruppen for CONNECT, et offentlig-privat partnerskab under Oslo Cancer Cluster

10.25-10.35: OSCAR-projektet og C-Mot-studiet
Offentlig-privat partnerskab, der bygger bro mellem forskning og klinisk praksis
Ulrik Lassen, cheflæge og professor i klinisk onkologi og personlig medicin, Rigshospitalet

10.35-10.45: Personlig medicin og sjældne diagnoser
Hvordan kan offentlig-privat partnerskab bidrage til at tilvejebringe Real World Data (RWD) / Real World Evidence (RWE)?
Peter Born, overlæge, Klinik for Børn og Unge med Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet

10.45-10.55Personlig medicin og indkøb 
Hvordan kan RWD/RWE danne afsæt for udvikling af innovative prisaftaler og risikodeling?
Sarah Wadmann, seniorforsker, cand.scient.san.publ., ph.d., VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

10.55-11.05: Life science-industriens rolle 
Hvordan kan life science-industrien bidrage til, at personlig medicin via OPP bliver en hjørnesten i fremtidens sundhedsvæsen?
Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør, Lif Lægemiddelindustriforeningen

11.05-11.15: Sundhedsvæsenets rolle 
Hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til, at personlig medicin – via OPP – bliver en hjørnesten i fremtidens sundhedsvæsen?
Ricco Norman Dyhr, sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital

Runde 3: Politikerne møder eksperterne. Paneldebat

11.15-11.20: Introduktion til runde 3 v/Jesper Bernstorf Jensen

11.20-11.35: Sundhedsdata og personlig medicin. Hvordan udnyttes potentialet?
Paneldebat med Sisse Rye Ostrowski, Ulrik Lassen, Ricco Norman Dyhr, Peter Born, Stinus Lindgreen (Radikale Venstre) og Per Larsen (Det Konservative Folkeparti)

11.35-11.50: Test og udredning. Hvordan sikres en national infrastruktur?
Paneldebat med Bettina Lundgren, Hege Edvardsen, Thomas Larsen, Stinus Lindgreen (Radikale Venstre) og Per Larsen (Det Konservative Folkeparti)

11.50-12.05: Indkøb af nye lægemidler. Hvordan tilvejebringes fundamentet for risikodeling og innovative prisaftaler?
Paneldebat med Henrik Vestergaard, Søren Gaard, Flemming Sonne (Amgros), Stinus Lindgreen (Radikale Venstre) og Per Larsen (Det Konservative Folkeparti)

12.05-12.20: Politisk debat. Hvad tager vi med videre?
Paneldebat med politikere.
Moderator: Jesper Bernstorf Jensen

12.20-12.25: Afslutning af høring
Stinus Lindgreen, forsknings-, psykiatri- og sundhedsordfører, Radikale Venstre.

12.25-12.30: Tak for i dag.

 

TILMELD DIG HØRINGEN HER

Målgruppe:

Beslutningstagere, myndigheder og fagfolk i sundhedsvæsenet, forskere og patientforeninger og sponsorer.

Pris:

Målgruppe: Gratis

Pharma/Medico/Bureauer: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms) max 1 pr. virksomhed

 

 

Sponsorer:

                 

 

       

 

« Alle Begivenheder

Begivenhed Kategori: