Halvdelen af kræftpatienterne kommer ikke i pakkeforløb! Kan vi leve med det?Rejseholdet – Den nationale kræftkonference 2019 - København

12. november 2019, 08:30 - 16:15

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Tilmeld dig her 

Vi sætter fokus på tidlig opsporing af patienter med vage eller diffuse symptomer på kræft.

Vi ved at kun ca. 50 % af alle patienter opfylder kriterier for pakkeadgang ved de første henvendelser.

VIVE rapporten Kræftudredning uden for kræftpakkerne fra januar 2019, har dokumenteret, at der er stor forskel på, hvilke muligheder de praktiserende læger har for at undersøge og henvise patienter, som ikke passer ind i kræftpakkerne. Det betyder, at patienterne ikke får samme kvalitet, at lægerne mister overblikket, og at området er vanskeligt at monitorere.

Hvilken rolle skal de diagnostiske centre have i den tidlige diagnostik? Og hvordan skal almen praksis samarbejde med diagnostiske centre?

Fokus for denne konference er derfor, om sygehusene kan intensivere indsatsen for at støtte almen praksis i den tidlige diagnostik.

Cancerkonferencen vil diskutere og anvise veje, der skaber bedre sammenhæng mellem primær og sekundær sundhedssektor.

Kan udfordringerne i tidlig diagnostik løses med pakkeforløb, eller skal vi revidere den generelle tilgang til diagnostiske undersøgelser på sygehuse?

Målgruppe:

Praktiserende læger, kirurger, onkologer, radiologer, patologer, i øvrigt alle læger, der er involveret i diagnostiske forløb og beslutningstagere med interesse for kræftområdet.

Pris:

Målgruppe: Gratis

Andre ansat i offentligt sundhedsvæsen: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre ansat i privat virksomhed: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00-09.30: Ankomst og morgenkaffe

09.30-09.40: Velkomst og indledning
Dagens Medicin og Rejseholdet
Oplæg til anbefalinger præsenteres kort – deltagerne kan løbende på dagen skrive spørgsmål og kommentarer via Slido, og anbefalinger tages op i eftermiddagsprogrammet. 

Tema 1: Hvad er problemet?

09.40-09.55: Kræftudredning uden for kræftpakker
VIVE rapportens analyse og konklusioner
Betina Højgaard, projektchef, cand.scient.oecon., ph.d. VIVE

09.55-10.10: Fra symptom til diagnose i almen praksis
Hvor mange starter primært med en henvisning til pakke?
Hvor mange henvises via pakken for kompleks diagnose til diag. centre?
Hvor mange henvises totalt primært til diagnostiske centre?
Hvor mange diagnosticeres via lægens andre undersøgelser/henvisninger enten til billeddiagnostik og endoskopi eller via henvisning til fagambulatorie.
Henry Jensen, postdoc, Institut for Folkesundhed – Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

10.10-10.20: Præcisering og konkretisering af problemerne
Organisering og samarbejde mellem primær og sekundær sektor.
Organisering og samarbejde indenfor sekundær sektor.
Kommunikation.
Uensartet faglig praksis på tværs af regionerne – og i de enkelte regioner
Frede Olesen sætter scenen

Tema 2: Hvordan kommer problemet til udtryk – og hvad er konsekvenserne?

10.20-10.40: Er det rimeligt at afvise en svagt begrundet henvisning til nærmere udredning?
Retningslinjer og vejledninger skal ikke stå i vejen for lægens intuition. Tidlig diagnostik uden for kræftpakker må nødvendigvis indebære intuition, lægekunst og troen på tavs viden.
Flemming Bro reflekterer over lægekunsten anno 2019 og forholdene mellem viden, organisation, ydelser og de konkrete mellemmenneskelige relationer, og hvorfor vi som læger må have tillid til denne del af fagligheden hos hinanden.
Flemming Bro, professor, Institut for Folkesundhed – Almen Medicin, Aarhus Universitet

10.40-10.50: Refleksion

10.50-11.15: Pause

11.15-11.35: Sygehusets visitation. Kliniske udfordringer med at finde de “rigtige kræftpatienter”
En historie fra det virkelige liv.
Ulrich Fredberg, ledende overlæge, Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg

11.35-11.55: Hvis jeg havde en time med Sundhedsstyrelsens direktør…
Radiologiens udfordringer når det gælder mandskab, teknologi og måden, som tiden bruges på, f.eks. kontroller er, at der trives en vis konservatisme. Hvad kan vi selv gøre, og hvad kan Sundhedsstyrelsen gøre for os?
Charlotte Riis Trampedach, ledende overlæge, Røntgenafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, formand for Radiologisk Selskab

11.55-12.00: Refleksion

12.00-12.55: Frokost

Tema 3: Hvordan kommer vi videre?

12.55-13.15: Diagnostiske centre – hvor står de?
Hvad kan diagnostiske centre tilbyde og hvordan ser de på en løsning til at styrke samarbejdet med almen praksis, så vi kan opspore cancer så tidligt som muligt.
Peter Nørregaard, overlæge, klinisk lektor, Diagnostisk Enhed K, Bispebjerg Hospital

13.15-13.35: Det handler jo om patienterne!
Søren Worsøe Laursen, specialkonsulent, Kræftens Bekæmpelse

13.35-14.25: Der er brug for faglig konsensus om udredning af patienter med vage eller diffuse symptomer. Hvordan opnår vi det?
Korte oplæg fra:

Karsten Rejkjær Svendsen, praktiserende læge, Tim, medlem af PLO’s bestyrelse
Ulrich Fredberg, ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg
Henrik Ullum, formand for LVS
Erik Jylling, Danske Regioner

Derefter fælles debat under ledelse af Frede Olesen

14.25-14.50: Pause

14.50-15.10: Hvilke initiativer vil Sundhedsstyrelsen pege på for at sikre bedre diagnostik af dem, der primært ikke passer til en  kræftpakke?
Camilla Noelle Rathcke, centerchef, Sundhedsstyrelsen

15.10-15.30: Forslag til et sæt anbefalinger fremlægges og disuteres
Opsummering af dagens oplæg til forslag.
Kan man etablere en DMCG-agtig struktur? “Ingen henvisninger bør afvises”
Else Smith og Lars Henrik Jensen

15.30-15.50: Forslag debatteres med salen, bl.a. ved hjælp af IT-afstemninger
Else Smith og Lars Henrik Jensen

15.50-16.10: Anbefalinger identificeres – og afleveres til SST og Danske Regioner
Hvem skal være ansvarlig?
Lars Henrik Jensen, Camilla Noelle Rathcke og Erik Jylling

16.10-16.15: Afslutning og tak for i dag.

Speakers

 • Frede Olesen

 • Else Smith

 • Mickael Bech

 • Lars Henrik Jensen

 • Henry Jensen

 • Flemming Bro

 • Ulrich Fredberg

 • Charlotte Riis Trampedach

 • Camilla Rathcke

 • Søren Worsøe Laursen

 • Henrik Ullum

 • Betina Højgaard

 • Karsten Rejkjær Svendsen

Halvdelen af kræftpatienterne kommer ikke i pakkeforløb! Kan vi leve med det?

Stadig ledige pladser