Halvdelen af kræftpatienterne kommer ikke i pakkeforløb! Kan vi leve med det?Rejseholdet – Den nationale kræftkonference 2019 - København

12 november, 08:30 - 16:15

Fokus på tidlig opsporing af patienter med vage eller diffuse symptomer på kræft.

Vi ved at kun ca. 50 % af alle patienter opfylder kriterier for pakkeadgang ved de første henvendelser.

Undersøgelser har dokumenteret, at der er stor forskel på, hvilke muligheder de praktiserende læger har for at undersøge og henvise patienter, som ikke passer ind i kræftpakkerne. Det betyder, at patienterne ikke får samme kvalitet, at lægerne mister overblikket, og at området er vanskeligt at monitorere.

Fokus for denne konference er derfor om sygehusene kan intensivere indsatsen for at støtte almen praksis i den tidlige diagnostik med særlig fokus på diagnostik.

Cancerkonferencen vil anvise og diskutere veje, der skaber bedre sammenhæng mellem primær og sekundær sundhedssektor.

Hvad skal der til for at skabe nationale pakkeforløb for tidlig udredning af kræft?

Målgruppe:

Praktiserende læger, kirurger, onkologer, radiologer, patologer og beslutningstagere med interesse for kræftområdet.

Pris:

Målgruppe: Gratis

Andre ansat i offentligt sundhedsvæsen: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre ansat i privat virksomhed: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00-09.30: Ankomst og morgenkaffe

09.30-09.40: Velkomst og indledning
Dagens Medicin og Rejseholdet

Tema 1: Hvad er problemet?

09.40-09.55: VIVE rapportens analyse og konklusioner
TBA

09.55-10.10: Fra symptom til diagnose i almen praksis
Hvor mange starter primært med en henvisning til pakke?
Hvor mange henvises via pakken for kompleks diagnose til diag. centre?
Hvor mange henvises totalt primært til diagnostiske centre?
Hvor mange diagnosticeres via lægens andre undersøgelser/henvisninger enten til billeddiagnostik og endoskopi eller via henvisning til fagambulatorie.
TBA

10.10-10.20: Præcisering og konkretisering af problemerne
Organisering og samarbejde mellem primær og sekundær sektor.
Organisering og samarbejde indenfor sekundær sektor.
Kommunikation.
Uensartet faglig praksis på tværs af regionerne – og i de enkelte regioner
TBA

Tema 2: Hvordan kommer problemet til udtryk – og hvad er konsekvenserne?

10.20-10.25: Almen praksis: Kliniske udfordringer med at finde de “rigtige” patienter
Et filmindslag: Historie fra det virkelige liv
TBA

10.25-10.35: Sygehusets visitation. Kliniske udfordringer med at finde de “rigtige patienter”
Historie fra det virkelige liv.
TBA

10.45-11.05: Pause

11.05-11.25: Lægekunst og videnskab
De faktorer der ikke har med organisationen at gøre, men med den enkelte læges viden og erfaring. Hvad stiller vi op?
TBA

11.25-11.45: Hvilke radiologiske undersøgelser skal gennemføres?
Ved udredning af uspecifikke symptomer med henblik på at be- eller afkræfte en cancerdiagnose – hvad er velvalgte undersøgelser? Hvorfor er der nationale forskelle i valgte metoder?
TBA

11.45-12.00: Det handler jo om patienterne!
TBA

12.00-13.00: Frokost

Tema 3: Hvordan kommer vi videre?

13.00-13.20: Kan big data anvendes op mod enkeltpatienter til at støtte diagnosticering?
Har vi data eller er det et fremtidsscenarie og hvor langt ud i fremtiden skal vi se?
TBA

13.20-13.40: Bedre samarbejde og koordinering mellem primær og sekundær sektor
TBA

13.40-14.10: Der er brug for faglig konsensus omkring udredning af patienter med vage eller diffuse symptomer. Hvordan opnår vi det?
Den gode dialog i samtalekøkkenet/det reflekterende team
TBA

14.10-14.35: Pause

14.35-14.55: Hvilke initiativer vil sundhedsstyrelsen påpege for at bedre diagnostik af dem, der primært ikke passer til pakke?
TBA

14.55-15.15: Forslag til et sæt anbefalinger fremlægges og disuteres
Opsummering af dagens oplæg til forslag.
Kan man etablere en DMCG-agtig struktur? “Ingen henvisninger bør afvises”
Rejseholdet

15.15-15.50: Forslag debatteres med salen, bl.a. ved hjælp af IT-afstemninger
TBA

15.50-16.10: Anbefalinger identificeres
Hvem skal være ansvarlig?
Rejseholdet

16.10-16.15: Afslutning og tak for i dag.

 

 

Halvdelen af kræftpatienterne kommer ikke i pakkeforløb! Kan vi leve med det?

Stadig ledige pladser