Prioritering i sundhedsvæsenet –Hvor finder vi prioriteringsnøglen?

4. maj 2017, 09:00 - 16:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Er der fokus på de rigtige prioriteringer i det danske sundhedsvæsen? Er det smart at finde småpenge på medicinbudgettet, når de store muligheder for prioriteringsgevinster ligger helt andre steder – og helt upåagtet?

Mantraet om mest mulig sundhed for pengene udfordrer målsætningen om lige adgang til sundhed. Står den økonomiske styring stærkere end den politiske vision?

Denne konference vil flytte spotlyset fra de nemme og politisk opportune prioriteringer til dér, hvor sundhedsøkonomer ser, at det vil give meget mere mening at sætte ind.

Når konferencen er forbi,

 • Har du fået indblik i, hvordan det danske sundhedsvæsen anvender sine ressourcer
 • Ved du mere om rationel strukturering af arbejdet i sundhedsvæsenet
 • Har du fået indblik i, hvordan almen praksis kan bidrage til bedre ressource udnyttelse
 • Har du lært om, hvad teknologi får af betydning i sundhedsvæsenet
 • Har du fået indblik i, hvordan incitamentstrukturer påvirker beslutninger og forventningerne til fremtidige styringsredskaber
 • Er du blevet konfronteret med et nyt syn på sundhedsvæsenets tilbud til borgerne
 • Samt debatteret løsningerne til fremtidens finansiering af sundhed

Målgruppe:

Ledere og beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen, regionsrådspolitikere og sundhedspolitikere

Pris:

Målgruppen: 2.500 kr. ekskl. moms

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program

9.00 – 9.30      Ankomst og morgenmad

9.30. – 9.40     Velkomst og hvad dagen bringer

Mødeleder Dorte Gyrd-Hansen, professor, centerleder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning, COHERE, Syddansk Universitet

9.40 – 9.55       Prioritering – hvordan skal vi forstå det?    

Prioritering kan fremstå som et økonomisk rationale. Beslutningerne kan give politiske konsekvenser. Hvordan påvirker politik prioritering og hvornår bliver prioritering politik?

Hvis prioritering skal tage afsæt i et rent økonomisk rationale, hvor vil sundhedsøkonomernes skarpe blik så rette sig? Mantraet om mest mulig sundhed for pengene udfordrer målsætningen om lige adgang til sundhed. Hvordan ser man som sundhedsøkonom på samspillet mellem produktion og omsorg, eller kald det kundeservice?

Dorte Gyrd-Hansen, professor, centerleder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning, COHERE, Syddansk Universitet

9.55 – 10.15     Hvordan bruger vi pengene i det danske sundhedsvæsen?

Hvordan er pengeforbruget egentlig allokeret, hvis vi ser på kerneydelser, periferiydelser, IT, intern service, infrastruktur og forskning. Hvilke specialer er storforbrugere? Kan man udpege områder, hvor spildet er større end nødvendigt?

Mads Hansen, Sundheds- og Ældreministeriet

10.15 – 10.40   Hvor kommer opgaverne fra?

Den amerikanske læge John Wennberg har forsket i, hvor opgaverne opstår i sundhedsvæsnet, og har gjort opdagelser, vi ikke normalt forholder os til. Hør mere om, hvad der ligger bag disse fund og hvordan de kan bidrage til prioritering.

Frede Olesen, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

10.40 – 11.00  Pause

11.00 – 11.20   Almen praksis i prioriteringsloopet

Afregningsmodeller og disease management – har det betydning for prioritering?

Kim Rose Olsen, Lektor, analysechef, cand.polit, ph.d., Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, COHERE analyse

 11.20 – 12.00  Styring af opgaveflow – kan det gøres bedre?

Der er meget viden om sundhedsproduktion. Det går så knap så godt med at bringe viden i anvendelse. Hvor svært kan det være?

Niels Christian Petersen, professor, dr.merc. & lic.oecon., COHERE, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

12.00 – 12.50   Frokost

12.50 – 13.10    Er nye innovative teknologier løsningen?

Temaet dukker op, når budgetterne er presset. Kan vi spare på personalesiden ved at bruge nye digitale teknologier? Er telemedicin lige så godt som et ambulant besøg? Falder omkostningerne ved hjemmemonitorering af borgere med kronisk sygdom? Er forudsætningerne for at høste gevinsterne ved digitale teknologier på plads?

Kristian Kidholm, lektor, forskningsleder i CIMT- Center for Innovativ Medicinsk Technologi, Odense Universitetshospital.

13.10 – 13.35    Fra DRG til PROM

Efter mange år med DRG-takster som styringsredskab er tiden blevet moden til at tænke nyt. Hvad var der galt med DRG og hvad skal vi forvente af PROM, når det gælder prioritering? Og hvilke problemer skal der tages højde for?

Betina Højgaard, seniorprojektleder, cand.scient.oecon., ph.d., KORA

13.35 – 13.55    Pause

13.55 – 14.20    QALY som prioriteringsredskab

QALY er ofte miskrediteret i prioriteringsdebatten, men brugt rigtigt, har det sin plads. Hvad kan vi bruge QALY til og hvor kan det gå galt?

Dorte Gyrd-Hansen, professor, centerleder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning, COHERE, Syddansk Universitet

14.20 – 14.50     Er sundhedsvæsenet rigtigt organiseret?

Overspecialisering matcher ikke volumen af almene sygdomme, især inden for det medicinske område.

Hvordan kan en anden tænkning om specialisering bidrage til bedre udnyttelse af ressourcerne?

Thomas Gjørup, overlæge, akut visitationsafsnit, medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

14.50 – 15.15     Prioritering fra vugge til krukke

Hvis det danske sundhedsvæsen var en sundhedsforsikring, som du skulle tegne for dit barn – uden at vide, hvad barnet vil løbe ind i af sygdomme – hvilke ydelser ville du prioritere?

Dorte Gyrd-Hansen, professor, centerleder, COHERE, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

15.15 – 15.45     Værdigrundlaget i prioritering – ved vi hvad vi mener?

Etiske dilemmaer ved prioritering i sundhedsvæsnet.

Mickey Gjerris, lektor i bioetik og tidligere medlem af Etisk Råd

15.45 – 16.20   Debat: Kan vi fastholde intentionen om lige adgang til sundhedsydelserne når riget fattes penge og når behandlingsformer presser budgetterne yderligere? Hvad er alternativerne?

Mickey Gjerris, Dorte Gyrd-Hansen, med flere

16.20 – 16.30   Afrunding af dagens emne

 

Speakers

 • Dorte Gyrd-Hansen

 • Frede Olesen

 • Kim Rose Olsen

 • Niels Christian Petersen

 • Betina Højgaard

 • Thomas Gjørup

 • Mickey Gjerris

Hvor finder vi prioriteringsnøglen?

Stadig ledige pladser