Er vi klar til den langsomme pandemi – uden antibiotika?Gratis onlinekonference om antibiotikaresistens

28. oktober 2020, 09:00 - 17:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dagens Medicin afholder onsdag d. 28. oktober 2020, kl. 9.00 – 17.00, en gratis online konference med fokus på antibiotikaresistens.

Mød bl.a. sundhedsminister Magnus Heunicke og Lars Rebien Sørensen fra Novo Nordisk, samt en lang række eksperter fra ind- og udland.

TILMELD DIG HER

Antibiotikaresistens (AMR) er en af tidens store trusler mod den globale folkesundhed. I dag dør der på verdensplan omkring 700.000 mennesker hvert år af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. WHO anslår, at antallet vil vokse til 10 millioner mennesker årligt i 2050.

Et af de helt store problemer er de manglende incitamenter til udvikling af nye innovative antibiotika.

Til trods for at vi i Danmark klarer os fornuftigt, set i forhold til hvor mange der har udviklet antibiotikaresistens, så er og bliver antibiotikaresistens et globalt anliggende, som vi alle har et ansvar for at medvirke til at løse.

Det ansvar skal vi tage på os og det er klart, at der skal handling til nu. Meld dig til Dagens Medicins AMR-konference og vær med til at debattere dette vigtige emne. På denne dag kan du høre mere om hvilke store udfordringer og vi står over for både nationalt og globalt. Men der er også lyspunkter og gode erfaringer, som vi kan benytte i kampen mod antibiotikaresistens og dem vil vi stille skarpt på konferencen.

Konferencen streames direkte online pga. COVID-19.

I samarbejde med:

 

Gratis for målgruppen:

Politikere, investorer, start-ups, iværksættere, beslutningstagere, medlemmer af Det Nationale Antibiotikaråd, hospitalsdirektioner, direktører og vicedirektører, hospitalsansatte på alle niveauer, alment praktiserende læger, sygeplejersker fra kommunerne der beskæftiger sig med hygiejne, ledelser fra institutioner, plejehjem, hospice, m.m.

Pris:

Målgruppen: Gratis

Ansatte i pharmaindustrien: 2.000 kr. eksklusive moms

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00-09.10: Velkommen
Tina Ipsen, Education & Project Manager, Dagens Medicin og Netdoktor, samt dagens mødeledere: 
Torben Mogensen, formand, Lungeforeningen, speciallæge, dr.med.,
Rikke Esbjerg, chefredaktør, Dagens Medicin

09.10-09.20: Åbning af konferencen
Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden

PATIENTEN & AMR

09.20-09.50: De økonomiske og udviklingsmæssige konsekvenser af antimikrobiel resistens (AMR)
Vi bruger Verdensbankgruppens økonomiske simuleringsværktøjer til at sætte et prisskilt på AMR’s destruktive virkninger på den globale økonomi fra 2017 til 2050, hvis der ikke er truffet passende foranstaltninger til at indeholde AMR-truslen.
Lars H. Ehlers, sundhedsøkonomi, AAU

09.50-10.40: Hvad betyder det for patienten hvis antibiotika mister sin effekt?
Hans Jørn Kolmos, professor, Odense Universitetshospital

Anne Bloch Thomsen, medicinsk direktør, Pfizer

10.40-11.00: Pause

AMR SET MED DANSKE ØJNE

11.00-11.30: Hvad er status på de tre mål i Den Nationale Handlingsplan?

 1. De fleste infektioner går over af sig selv – Antallet af indløste recepter på antibiotika i primærsektoren bør reduceres fra 460 recepter/1000 indbyggere/år i 2016 til 350 recepter/1000 indbyggere/år i 2020
 2. Som regel virker almindelig penicillin – Der bør i højere grad behandles med mere smalspektrede antibiotika. Penicillin V bør således stige fra ca. 31% i 2016 til i 2020 at udgøre 36% af det samlede antibiotikaforbrug i primærsektoren målt i antal recepter/1000 indbyggere.
 3. Pas på de kritisk vigtige antibiotika – Forbruget af de kritisk vigtige antibiotika bør reduceres med 10% i 2020 målt i DDD/100 sengedage for indlagte patienter på hospitalerne, sammenlignet med forbruget i 2016.

Ved repræsentanter fra Det Nationale Antibiotikaråd: 
Niels Frimodt Møller, klinikchef, professor, dr.med. (MD, DMSc), Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet
Robert Skov, overlæge, National AMR-koordinator, Infektionsberedskab, Statens Serum Institut

11.30-12.00: Hvilken rolle skal lav-resistente lande spille i kampen mod AMR?
Indlæg om den trussel, som velfungerende lande som DK og N står overfor, hvis der ikke handles, som beskrevet i bl.a. O’Neill-rapporten.
Dag Berild, overlæge og professor, Infektionsmedicinsk afdeling, UiO/OUS

12.00-12.30: Nordisk ministerråds 12-punktsplan: Status og videre forløb?
– Hvilke initiativer er en del af løsningen?
– Hvad skal det internationale samfund gøre?
– Hvordan kan de enkelte stakeholders bidrage til løsninger i Danmark?
Ute Wolff Sönksen, overlæge, ref. laboratoriet f. Antibiotikaresistens, SSI

12.30-13.30: Frokost – Vi ses igen kl. 13.30, hvor vi byder sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke velkommen i studiet

13.30-14.15: Situationen i Danmark
Oplæg ved Sundhedsminister Magnus Heunicke (15 min.)
– Er vi truede i Danmark, eller har vi fuldstændigt styr på det? Og hvad betyder det for os, når graden af resistens stiger i resten af verden?
– Hvilke særlige krav kommer truslen om resistente bakterier til at medføre for patientbehandlingen?
– Hvad skal der til for at vi bevarer det flotte niveau, vi har i Danmark?

Paneldebat ved repræsentanter fra Det Nationale Antibiotikaråd: 
Niels Frimodt Møller, klinikchef, professor, dr.med. (MD, DMSc), Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet 
Robert Skov, overlæge, National AMR-koordinator, Infektionsberedskab, Statens Serum Institut

Andreas Daugaard Jørgensen, adm. direktør, MSD

14.15-14.30: Lif: De danske og nordiske tiltag
Gode eksempler på måder at sikre effekt af antibiotika og fortsat innovation: Miljøkriterier i norsk og svensk model med garanteret omsætning, britisk nyudviklet model med “abonnementsordning”.
Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lif

14.30-14.45: Pause

Markedsfejlen der hindrer nye antibiotika – og måden at korrigere

14.45-15.00: UK Special Envoy on AMR
The NHS and the UK’s new subscription-style payment model for antibiotics to incentivise the pharma industry to bring new classes of the drugs to patients for the first time in close to 30 years.
Professor Dame Sally Davies

15.00-15.15: The important role of UK’s NICE, National Institute for Health and Care Excellence 
Health Technology Assessment (HTA) to be used to decide the level of the subscription payment
Colm Leonard, Consultant Clinical Adviser, Centre for Health Technology Evaluation at NICE
Nick Crabb, Program Director, Scientific Affairs at NICE – National Institute for Health and Care Excellence

UDSYN: AMR i et globalt perspektiv og Danmarks rolle

15.15-15.45: Mobilising the international investor community in the fight against AMR
UK’s Investor Action on AMR
Professor Dame Sally Davies continued dial in from UK & representative from UK investor community (Claire Oxlade in process of identifying and reaching out to)

15.45-16.00: REPAIR fund DK
Aleks Engel, Partner, Novo Holdings (Novo Seeds) and Director , REPAIR Impact Fund at Novo Holdings

16.00-16.30: Forskningscentret ICARS
Indlæg om Danmarks position og samarbejde/beredskab i global sammenhæng
Robert Skov, overlæge, National AMR-koordinator, Infektionsberedskab, Statens Serum Institut 

16.30-17.00: Debat: Hvad skal der til for at vi kan fremtidssikre os lokalt, europæisk og globalt?
Ved dagens oplægsholdere og konference deltagere

17.00: Tak for i dag

 

Speakers

 • Lars Rebien Sørensen

 • Lars Holger Ehlers

 • Hans Jørn Kolmos

 • Niels Frimodt-Møller

 • Robert Skov

 • Dag Berild

 • Ute Wolff Sönksen

 • Magnus Heunicke

 • Ida Sofie Jensen

  Ida Sofie Jensen

 • Aleks Engel

 • Anne Bloch Thomsen

 • Andreas Daugaard Jørgensen

Er vi klar til den langsomme pandemi – uden antibiotika? - Online konference

Gratis onlinekonference (streames direkte)