Systematisk efteruddannelse: Den diagnostiske udfordring i almen praksisGodkendt kursus som systematisk efteruddannelse

4 december, 08:30 - 6 december, 16:00

Region Hovedstaden: 4.-6. december 2017 – Comwell Holte – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Formål:

Formålet med kurset er, at styrke de deltagende lægers diagnostiske færdigheder både i relation til identifikation af alvorlig lidelse, udredning af uspecifikke symptomer og funktionelle lidelser, afklaring af komplekse bio-psykosociale problemstillinger og i relation til at undgå overdiagnosticering og sygeliggørelse af raske personer. At styrke de deltagende læger i rationel brug af parakliniske og billeddiagnostiske undersøgelser.

Kurset fokuserer på tre perspektiver: Det onkologiske, det geriatriske og funktionel lidelse perspektivet.

Du får lejlighed til at diskutere over- og underdiagnostik, samt kommunikation med patienten før, under og efter diagnosen er stillet.

 

Varighed:

3 kursusdage med i alt 15 timers undervisning eksklusive pauser

Pris:

9.750 kr. ekskl. moms (12.187,50 kr. inkl. moms) Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS: En måned før afholdelse er din tilmelding bindende.

 

Program dag 1:

 

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion

Opstart af kursus og planen for de 3 dage

Leif Skive, praktiserende læge, mødeleder

09.10: Svimmelhed og træthed som henvendelsesdiagnose?

Deltagerne indkredser problemfeltet og deler erfaringer

  • Hvad er Den svære diagnose
  • Hvad har jeg oplevet med svimmelhed og træthed hos mine patienter
  • Hvordan griber jeg det an, hvad vil jeg undersøge?
  • Hvilke prøver vil du tage?

Peter Schultz Larsen, praktiserende læge og Leif Skive

09.40: Hvilke sygdomme præsenterer svimmelhed og træthed som henvendelsesdiagnose?

Hvordan placerer disse sygdomme sig som det statistisk mest sandsynlige. Hvad tror patienten at han eller hun fejler? (Bidrager til at prioritere indsatsen)

Peter Schultz Larsen

10.25: Netværkspause med forfriskninger

10.45: Får du de rigtige svar på det du tror du undersøger?

– en gennemgang af første diagnosefases undersøgelser, hvad er de rigtige valg af undersøgelser og hvad giver de dig af svar? Hvad vil radiologen og klin-kemi specialisten vælge for at komme en diagnose nærmere?

Martin Lundsgaard, Radiologisk afdeling, Rigshospitalet og Peter Schultz Larsen

12.10: Frokost

13.00: Under- eller overdiagnostik?

Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en diagnosekultur! Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse.

Niels Saxtrup, speciallæge i almen medicin, lægefaglig leder, Dansk Selskab for Almen Medicin

13.45: Netværkspause med forfriskninger

14.05: Under- eller overdiagnostik?

Fortsat…

14.50: Netværkspause med forfriskninger

15.10: Under- eller overdiagnostik?

Fortsat…

16.00: Afrunding og tak for i dag

 

Program dag 2:

08.30: Morgenbuffet

09.00: Fase 2 diagnostik

Der var ukarakteristiske eller normale svar i fase 1 diagnostikken og du skal videre. Hvilke veje går du? Hvad hjælper dig i den videre udredning?

09.10: Svimmelhed og træthed i et geriatrisk perspektiv – alder eller sygdom?

Svimmelhed og træthed er et hyppigt symptom hos ældre og gamle mennesker. Hvad stiller geriateren op, for at komme det nærmere?

Pia Kannegaard, overlæge, geriatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital

 

10.25: Netværkspause med forfriskninger

10.40: Uspecifikke symptomer i et onkologisk perspektiv

I de ukarakteristiske symptomer kan der gemme sig en malign lidelse. Hvad skal man forholde sig til, for at forfølge det spor? Principper for lægesøgning, symptomer og henvisninger.

Kim David, overlæge, ph.d., infektionsmedicinsk ambulatorium/diagnostisk Enhed, Hvidovre hospital

12.00: Frokost

12.50: Funktionelle lidelser – de nye forståelser

Introduktion til det hastigt foranderlige felt. Hensigtsmæssigt udredningsforløb for denne gruppe patienter.

Peter la Cour, sundhedspsykolog, pH.d., leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, København

14.05: Netværkspause med forfriskninger

14.25: Hvordan taler vi om funktionel lidelse?

Indbyrdes og over for patienten? Hvilke konsekvenser får det for relationen til patienten? Idéer til patientbehandling og samarbejdet med det kommunale.

Peter la Cour 

16.00: Afrunding og tak for i dag

 

Program dag 3:

08.30: Morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion

09.05: Kommunikation med patienten på vej til en diagnose

Deltagerne deler erfaringer og diskuterer i plenum. Oplæg og vejleder på plenum debatten.

Bo Snedker Boman,cand psych, autoriseret, specialist og supervisor i klinisk psykologi

Lotte Munk, skuespiller

10.10: Netværkspause med forfriskninger

10.30: Kommunikation med patienten på vej til en diagnose

Fortsat…

Bo Snedker Boman,cand psych, autoriseret, specialist og supervisor i klinisk psykologi

Lotte Munk, skuespiller

11.15: Strække ben pause…

11.25: Hvordan tager du samtalen, når diagnosen er verificeret?

Deltagerne deler erfaringer og diskuterer i plenum.

Bo Snedker Boman,cand psych, autoriseret, specialist og supervisor i klinisk psykologi

Lotte Munk, skuespiller

12.10: Frokost

13.00:Implementering og opfølgning på den diagnostiske proces

Er “guidelines” et referenceprogram, en vejledning eller en retningslinje? Er den almenmedicinske tankegang om, at forskellighed betyder, at mennesker skal behandles individuelt, korrekt? Hvor skal vi lægge snittet mellem evidensbaseret behandling og individuel behandling? Hvordan sikrer vi at dette kursus’ viden forankres i daglige arbejde?

Rikke Hollesen, Chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

13.50: Netværkspause med forfriskninger

14.10: Handlingsplan for implementering i grupper

15.10: Afrunding og tak for denne gang

 

 

 

 

Speakers

  • Leif Skive

  • Pia Kannegaard

  • Bue Juvik

  • Peter la Cour

Den diagnostiske udfordring i almen praksis

Stadig ledige pladser