Systematisk efteruddannelse: Den diagnostiske udfordring i almen praksis

26 september, 08:30 - 27 september, 17:00

Vælg en af nedenstående datoer:

Region Midtjylland: 26.-27. september – Hotel Årslev Kro  – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Formål:

Formålet med kurset er, at styrke de deltagende lægers diagnostiske færdigheder både i relation til identifikation af alvorlige lidelser, udredning af uspecifikke symptomer og funktionelle lidelser, afklaring af komplekse bio-psykosociale problemstillinger og i relation til at undgå overdiagnosticering og sygeliggørelse af raske personer. At styrke de deltagende læger i rationel brug af parakliniske og billeddiagnostiske undersøgelser.

Du får lejlighed til at diskutere over- og underdiagnostik, samt kommunikation med patienten før, under og efter diagnosen er stillet.

Varighed:

2 dage

Målgruppe:

Praktiserende læger

Pris:

6.500 kr. ekskl. moms (8.125 kr. inkl. moms) Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS: En måned før afholdelse er din tilmelding bindende.

 

Program dag 1:

 

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion

Opstart af kursus og planen for de to dage

Leif Skive, praktiserende læge, mødeleder

09.10: Dagens Case

Dr. Hansen har en plan for at komme en diagnose nærmere…

Leif Skive, praktiserende læge

09.25: Valgte dr. Hansen de rette undersøgelser – 1?

Kommentarer til dr. Hansens valg af billeddiagnostik. Gennemgang af principper for anvendelse af de billeddiagnostiske muligheder. Gennemgang af kroppens regioner/forskellige lidelser og anvendelse af den rette billeddiagnostisk. Hvornår og hvornår ikke?

10.15: Pause

10.35: Valgte dr. Hansen de rette undersøgelser – 2?

Et overordnet blik på over- og underforbrug af klinisk kemiske analyser. Skal vi “sige goddag med et stik” eller skal der være rationelle begrundelser for prøvetagning?

Morten Dahl, forskningsansvarlig overlæge, dr.med., ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge. 

11.25: Pause

11.30: Rationel diagnostik

Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en diagnosekultur! Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse. Oplæg og debat.

Niels Saxtrup, speciallæge i almen medicin

12.10: Frokost

13.00: Rationel diagnostik

Fortsat…

Niels Saxtrup, speciallæge i almen medicin

14.00: Pause

14.05: Rationel diagnostik

Fortsat…

15.00: Pause

15.15: Svimmelhed og træthed i et geriatrisk perspektiv – alder eller sygdom?

Svimmelhed og træthed er et hyppigt symptom hos ældre og gamle mennesker. Hvad stiller geriateren op, for at komme en diagnose nærmere?

Pia Kannegaard, overlæge, geriatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital

16.15: Pause

16.20: Svimmelhed og træthed i et geriatrisk perspektiv – alder eller sygdom?

Fortsat

Pia Kannegaard, overlæge, geriatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital

16.55: Afrunding og tak for i dag

 

 

Program dag 2:

08.30: Morgenbuffet

09.00: Intro til dagens program

09.05: Funktionelle lidelser – de nye forståelser

Introduktion til det hastigt foranderlige felt. Hensigtsmæssigt udredningsforløb for denne gruppe patienter.

Peter la Cour, sundhedspsykolog, ph.d., leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, København 

10.25: Pause

10.40: Hvordan taler vi om Funktionel lidelse?

Indbyrdes og over for patienten? Hvilke konsekvenser får det for relationen til patienten? Idéer til patientbehandling og samarbejdet med det kommunale.

Peter la Cour, sundhedspsykolog, ph.d., leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, København 

12.00: Frokost

12.50: Kommunikation med patienten på vej til en diagnose f.eks. demens eller cancer

Deltagerne deler erfaringer og diskuterer i plenum.

Oplæg og vejleder på plenum debatten.

Bo Snedker Boman, cand.psych., autoriseret, specialist og supervisor i klinisk psykologi

Lotte Munk, skuespiller

14.00: Pause

14.05: Hvordan tager du samtalen, når diagnosen er verificeret?

Deltagerne deler erfaringer og diskuterer i plenum. Oplæg og vejleder på plenum debatten.

Bo Snedker Boman og Lotte Munk

15.35: Pause

15.50: Implementering og opfølgning på den diagnostiske proces

Systematisk og datadrevet implementering. Hvordan gør du det enkelt for din praksis at skabe forandringer, som er en forbedring? Forbedringsmodellen med PDSA cirklen – plan, do, study, act stiller spørgsmålene: Hvad ønsker vi at opnå?

Med praktiske eksempler fra case, arbejder deltagerne med Forbedringsmodellen.

Rikke Hollesen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

16.55: Afrunding og tak for denne gang

 

Speakers

  • Leif Skive

  • Pia Kannegaard

  • Peter la Cour

  • Morten Dahl

  • Niels Saxtrup

  • Lotte Munk

  • Bo Snedker Boman

  • Rikke Hollesen

Den diagnostiske udfordring i almen praksis

Stadig ledige pladser