Diabeteskonference 2020 – KøbenhavnFremtidens diabetesbehandling

8 oktober, 08:30 - 16:30

På konferencen får du State of art-opdatering af nyeste nationale- og internationale behandlingsanbefalinger for patienter med type 2-diabetes og mulighed for at diskutere dette med inviterede eksperter.

Dagens afrundes med et kig i krystalkuglen: Fremtidens lægemidler til behandling af fedme og type 2-diabetes og ny medicinsk teknologi til blodglukosemåling, der gør livet lettere for diabetespatienten.

Målgruppe:

Erhvervsaktive endokrinologer, erhvervsaktive praktiserende læger og kommunelæger, hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker der udfører selvstændige diabeteskontroller, diabetessygeplejersker, nefrologer, kardiologer samt yngre læger i hoveduddannelse til endokrinolog.

Pris:

Målgruppe: Gratis

Andre sundhedspersoner: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Pharma/medico: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

Afmeldingsregler: Ved udeblivelse fra konferencen, uden at have givet besked til Dagens Medicin senest 2 dage før start, vil du blive opkrævet et gebyr på 1.000 kr. ekskl. moms, som skal dække de udgifter som Dagens Medicin bliver opkrævet ifm. afholdelsen.
Skulle du blive syg på selve konferencedagen, skriv venligst til tira@dagensmedicin.dk og meld afbud.

 

TILMELD DIG KONFERNCEN HER

 

Program

08.30-09.00: Ankomst og registrering

09.00-09.10: Velkomst og introduktion til dagen
Dagens Medicin og styregruppen bestående af:
Sten Madsbad, overlæge, dr.med., klinisk professor, Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital
Asger Lund, 1. reservelæge på Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
Esben Krogh Hall-Andersen, praktiserende læge, København S.
Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup
Thomas Dejgaard, 1. reservelæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden

09.10-10.00: Diabetes Highlights 2020
Sten Madsbad, overlæge, dr.med., klinisk professor, Endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital
Filip Krag Knop, professor, overlæge, ph.d. og forskningsleder, Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Medicinsk afd., Herlev og Gentofte Hospital

10.00-10.30: Pause

10.30-11.15: Behandling af Type 2-diabetespatienten med og uden hjertesygdom – Er de kliniske retningslinjer rationelle i en travl klinisk hverdag?
Thomas Dejgaard, 1. reservelæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden
Esben Krogh Hall-Andersen, praktiserende læge, København S.

11.15-12.00: Hvordan opsporer, diagnosticerer og behandler vi diabetisk nyresygdom?
Bo Feldt-Rasmussen, professor i Nefrologi, ledende overlæge, dr.med., Nefrologisk afdeling, Rigshospitalet

12.00-12.45: Hvor langt kan vi nå i behandlingen af type 2-diabetes ved livsstilsintervention – forslag til et behandlingskoncept der virker!
Sten Madsbad, overlæge, dr.med., klinisk professor, Endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital
Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup

12.45-13.30: Frokost

13.30-14.15: Den komplicerede patient med type 2-diabetes – illustreret ved kliniske sygehistorier og behandlingsforslag
Specialistspor: 
Sten Madsbad, overlæge, dr.med., klinisk professor, Endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital
Thomas Dejgaard, 1. reservelæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden
Almen praksis spor: 
Asger Lund, 1. reservelæge på Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
Esben Krogh Hall-Andersen, praktiserende læge, København S.
Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup

14.15-15.00: Hvordan screenes for hjertekarsygdomme, inklusive hjertesvigt ved diabetes?
Morten Schou, klinisk forskningslektor, Herlev-Gentofte Hospital

15.00-15.30: Pause

15.30-16.30: Et kig i krystalkuglen: Fremtidens lægemidler til behandling af fedme og type 2-diabetes og ny medicinsk teknologi til blodglukosemåling, der gør livet lettere for diabetespatienten
Jens Meldgaard Bruun, ernæringsprofessor, Steno Diabetes Center Aarhus
Kirsten Nørgaard, overlæge, dr.med., Steno Diabetes Center Copenhagen

16.30: Afrunding og tak for i dag
Dagens Medicin og styregruppen

Speakers

  • Sten Madsbad

  • Asger Lund

  • Esben Krogh Hall-Andersen

  • Klaus Roslind

  • Thomas Dejgaard

  • Filip Krag Knop

  • Kirsten Nørgaard

  • Bo Feldt-Rasmussen

  • Morten Schou

  • Jens Meldgaard Bruun

Diabetes konference 2020 - København

Stadig ledige pladser