Diabeteskonference 2019 – KøbenhavnEn konference der samler hospitaler, almen praksis og kommune om diabetesbehandlingen

10. oktober 2019, 08:30 - 16:00

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.


På konferencen får du State of art-opdatering af nyeste nationale-og internationale behandlingsanbefalinger for patienter med type 2-diabetes og mulighed for at diskutere dette med inviterede eksperter. Dagen vil sikre, at vi hver især får større indsigt i og forståelse for hinandens arbejdsvilkår og får en mere tydelig kommunikation både internt, i forhold til hinanden i de tre sektorer og i forhold til patienten.

Dagen afrundes med to oplæg om fremtidens behandlinger og mulighederne for at vækste inden for sundhedsområdet.

Målgruppe:

Endokrinologer, erhvervsaktive praktiserende læger og kommunelæger, hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker der udfører selvstændige diabeteskontroller, diabetessygeplejersker, nefrologer, kardiologer samt yngre læger i hoveduddannelse til endokrinolog.

Pris:

Målgruppe: Gratis

Andre sundhedspersoner: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Pharma/Medico: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

08.30-09.00: Ankomst og registrering

09.00-09.10: Velkomst og introduktion til dagen
Tina Ipsen, Education & Network Manager, Dagens Medicin, Pia Müller, praktiserende læge, Greve, Henrik Rømer, praktiserende læge, Fredensborg, Sten Madsbad, overlæge, dr.med., klinisk professor, endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital

09.10-10.00: Diabetes Highlights 2019 – Hvordan stemmer seneste viden overens med DSAM’s vejledning og forløbsprogrammer og hvilken indflydelse får det på behandlingen?
Sten Madsbad, overlæge, dr.med., klinisk professor, endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital og Pia Müller, praktiserende læge Greve 
Faciliteret af Henrik Rømer, praktiserende læge, Fredensborg

10.00-10.30: Pause

10.30-11.30: Hvad kan vi (hospitalerne, almen praksis og kommunerne) hver især tilbyde patienten?
Ambulatorierne beholder de sværeste diabetes patienter – ca. 10%. De resterende 90% går til almen praksis. Kommunerne skal på banen Hvad kan vi forvente af hinanden og hvad kan vi hver især levere i forhold til patienterne of ift. samarbejdet i det nære sundhedsvæsen? Kan strukturen for samarbejdet mellem kommunerne, almen praksis og diabetesklinikken gøres bedre?
Sten Madsbad, Henrik Rømer, Inge Jekes, udviklingssygeplejerske og formand, Sygeplejersker i kommunerne og Charlotte Glümer, centerchef, Center for Diabetes, København
Faciliteret af Pia Müller

11.30-12.30: Følgende 3 sessioner kan vælges:

Randomiserede Trials 2019: Sekundære endepunkter i studierne
Hvad har nye store studier vist om effekt på vægt, hypoglykæmi, hjertesvigt og nyrefunktion
Sten Madsbad og Filip Krag Knop, overlæge, ph.d., Gentofte Hospital

Farmakologisk behandling af ptt. med Type 2-diabetes
Kombinationsbehandling af antidiabetika. Hvornår skal Insulinbehandling sættes i værk?
Søren Tang Knudsen, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
Faciliteret af Henrik Rømer, praktiserende læge, Fredensborg

Hvordan overføres evidensen til klinisk praksis – patientorienteret behandling
Ole Snorgaard, overlæge, Hvidovre Hospital
Faciliteret af Pia Müller, praktiserende læge, Greve

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.15: Følgende 2 sessioner kan vælges: 

Update på screening og behandling af sendiabetiske komplikationer
Sessionen fokuserer på komplikationer i øjne, nyrer og nervesystem
Toke Bek, professor, overlæge, afdelingen for øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital, Søren Tang Knudsen, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital og Sten Madsbad

Tidlig opsporing af senkomplikationer
Samarbejdsrelation mellem rehabiliteringen, hjemmeplejen og almen praksis
Inge Jekes, udviklingssygeplejerske og formand, Sygeplejersker i kommunerne, Charlotte Glümer, centerchef, Center for Diabetes, København og Henrik Rømer

14.15-14.45: Pause

14.45-15.15: Nærmiljøets betydning for sundhed samt udvikling og afprøvning af kombinerede forebyggelsesstrategier, der øger sundheden i befolkningen
Charlotte Glümer, centerchef, Center for Diabetes, København

15.15-15.45: Et kig i krystalkuglen
Hvad byder fremtidens diabetes behandling på? Fra stamceller og pumper til oral behandling af fedme og type 1 og type 2-diabetes, samt nye operationer for fedme – hvad er der i pipeline?
Troels Krarup Hansen, centerdirektør, Steno Diabetes Center Aarhus

15.45-16.00: Afrunding og tak for i dag
Dagens Medicin, Pia Müller, Henrik Rømer og Sten Madsbad

 

Speakers

  • Pia Müller

  • Henrik Rømer

  • Sten Madsbad

  • Ole Snorgaard

  • Filip Krag Knop

  • Inge Jekes.

  • Toke Bek

  • Charlotte Glümer

  • Søren Tang Knudsen

Diabetes konference 2019 - København

Stadig ledige pladser