Den svære diabetesbehandling i almen praksisDiabeteskonference 2018 - København

11. oktober 2018, 08:30 - 16:10

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Den seneste overenskomst har skubbet flere type 2 diabetes patienter over til den praktiserende læge.

Denne konference ruster praktiserende læger til at overtage behandlingen af type 2 patienter med mere kompliceret sygdom fra diabetesambulatorier til egen praksis.

Denne konference vil tage afsæt i et højt fagligt niveau, hvor grundlæggende viden vil blive opdateret og efterfulgt af en diskussion af behandlingen af type-2 diabetespatienten, der kræver behandling med flere lægemidler for at kontrollere hyperglykæmien, hypertensionen og dyslipidimien. Endvidere vil nyeste behandling af de sendiabetiske komplikationer være en vigtig del af konferencen.

Målgruppe: 
Læger og praktiserende læger

Pris: 
Målgruppe: Gratis

Andre sundhedspersoner (tand- og dyrlæger, farmaceuter, sygeplejesker, veterinærsygeplejesker og farmakonomer, jordmødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag): 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Pharma og medico ansatte: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS:
1 måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program 

08.30: Ankomst, registrering og morgenkaffe

09.00: Velkomst og indledning
Introduktion til dagen
Dagens Medicin, Pia Müller praktiserende læge, Solrød, Henrik Rømer, praktiserende læge, Fredensborg, Sten Madsbad, overlæge, dr.med., klinisk professor, Endokrinologisk afd. Hvidovre

09.05: De nye Diabetes 2 guidelines
Introduktion til nye guidelines for behandling af diabetes 2.
Ole Snorgaard, overlæge, endokrinologisk afd. Hvidovre Hospital

09.35: Kunsten i kombinationsbehandling – hvordan behandler du blodglukose?
Hvordan kombinerer du tabletbehandling hos den enkelte patient og hvornår og hvordan initeres insulinbehandlingen? Kurser vil give praktiske tommelfingerregler, der vil lette beslutningsprocessen omkring brugen af lægemidler til behandlingen af hyperglykæmien. På baggrund af korte oplæg og cases, løser du opgaverne sammen med kolleger og de tre undervisere.
Sten Madsbad, Pia Müller og Henrik Rømer

10.15: Pause

10.25: Kunsten i kombinationsbehandling – hvordan behandler du blodglukose?
… Fortsat

11.25: Diabetes 2 og lipider
How low can you go? Hvad er vigtigt og hvordan skal vi vurdere lipidsænkende medicin i en polyfarmaceutisk sammenhæng? Hvor længe skal den ældre diabetiker behandles med lipidsænkende behandling?
Sten Madsbad, overlæge, dr.med., klinisk professor, Endokrinologisk afd. Hvidovre

12.10: Frokost

13.00: Hvad motiverer lægen – og patienten
På det seneste er der kommet dokumentation for at patienter med type 2-diabetes kan motionere sig ud af medicinering. Hvad er det egentligt, der motiverer den enkelte patient? Kan lægen påvirke? Hvad motiverer lægen? Er det at nå i mål ifølge guidelines? Eller er det at få puffet til patienternes egenomsorg, så de får saft og kraft til at levet det liv, der gør dem godt?
Ole Snorgaard, overlæge, Endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital, Pia Müller og Henrik Rømer

13.40: Pause

14.00: Kardiovaskulære komplikationer til diabetes 2
Behandling og samarbejde med speciallæger
Morten Schou, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Hjertemedicinsk afd., Herlev og Gentofte Hospital

14.45: Pause

15.00: Andre komplikationer til diabetes 2
Peter Rossing, overlæge, professor, forskningsleder, komplikationsforskning, Steno Diabetes Center, Gentofte. Pia Müller, praktiserende læge, Solrød, Henrik Rømer, praktiserende læge Fredensborg

15.45: Opsummering og afslutning
Hvad bringer den nære fremtid? Hvad har dagen bibragt? Hvordan vil du implementere det – fremmende og hæmmende faktorer.
Pia Müller og Henrik Rømer

Speakers

  • Pia Müller

  • Sten Madsbad

  • Henrik Rømer

  • Ole Snorgaard

  • Morten Schou

  • Peter Rossing

Diabetes konference 2018 - København

Stadig ledige pladser