Den nationale kræftkonference

17. november 2016

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Klik her for at se program og tilmeld dig.

Er stærkere fokus på behandling af recidiv vejen til bedre overlevelse af cancer?

Formål:

Konferencen vil begrunde behovet for en mere systematisk monitorering af kræftpatienter for tidlig opsporing af kræftrecidiv og indsatsen over for disse patienter med henblik på at forbedre overlevelsen.

Mål:

 • At definere recidiv og beskrive den eksisterende dokumentation af recidiv (systematisk registrering/kliniske databaser) og prognosen
 • At se på hvordan recidiver opspores og diagnosticeres, herunder hvilken rolle patienten og almen praksis har.
 • At påvise fordele ved en mere systematisk tilgang til recidivbehandling, samt hvordan det kan bidrage til at øge overlevelsen og være et kvantitativt mål for den faglige kvalitet i kræftindsatsen
 • At anvise (og diskutere) konkrete og relevante indsatser som kan bidrage til en bedre recidiv opfølgning gennem mere systematisk monitorering af recidivbehandlingen

 

Priser:

Sundhedsprofessionelle, offentligt ansatte: 2.700 kr. inkl. moms.

Andre: 6.200 kr. inkl. moms.

Speakers

 • Nicolai Döllner

 • Trine Sick

 • Lisa Sengeløv

 • Bent Ejlertsen

 • Julia S. Johansen

 • Inge Marie Svane

 • Peter Vedsted

 • Nils Brünner

 • Estrid Høgdall

 • Bolette Friderichsen

 • Grethe Christensen

 • Gordon J. S. Rustin

 • Liv Dørflinger

 • Leif Vestergaard Pedersen

 • Jan Blaakær

 • Jens Winther Jensen

 • Lars Henrik Jensen

Den Nationale Kræftkonference 2016

Stadig ledige billetter

Program

17-11-2016

 • 09.00 - 09.30

  Ankomst og registrering

  Morgenkaffe mm.

 • 09.30 - 09.40

  • Nicolai Döllner

  • Trine Sick

  Velkomst og indledning

  Nicolai Döllner, Chefredaktør, Dagens Medicin og Trine Sick, Journalist, mødeleder

 • 09.40 - 10.10

  • Bent Ejlertsen

  • Lisa Sengeløv

  Recidiv – er vi enige om hvad det er og hvordan registrerer vi?

  Hvad mener vi, når vi taler om recidiv af cancersygdom? Har vi styr på registreringen af recidiv? Og hvordan diagnosticerer vi recidiv og hvilken rolle har patienterne i den proces? Ved vi nok om det nytter at behandle recidiv?

  Lisa Sengeløv, Ledende overlæge, onkologisk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital
  Bent Ejlertsen, professor, ph.d. Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

 • 10.10 - 10.30

  Pause

 • 10.30 - 11.10

  • Gordon J. S. Rustin

  Recurrence of ovarian cancer

  What is the experience with follow up and its importance, and how can women themselves play a role in the monitoring of disease status?
  Gordon J. S. Rustin, MD, FRCP, Department of Medical Oncology, Mount Vernon Hospital, Northwood, Middlesex

 • 11.10 - 11.40

  • Inge Marie Svane

  • Julia S. Johansen

  Pancreas – og melanom databasen – hvad kan vi lære?

  I begge databaser, følges patienterne i hele behandlingsforløbet. Hvilket udbytte giver det, både ift. første diagnose og initial behandling samt i behandlingen af tilbagefald?

  Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr. med., Institut for Klinisk Medicin, Herlev-Gentofte Hospital
  Inge Marie Svane, professor, ph.d., direktør, Center for Cancer Immunterapi, Herlev-Gentofte Hospital

 • 11.40 - 12.10

  • Inge Marie Svane

  • Julia S. Johansen

  • Bent Ejlertsen

  • Jan Blaakær

  Recidiv registrering – hvordan gør vi bedst, for at blive dygtigere?

  Kan vi anvende eksisterende data i en ny form? Har vi brug for nye data? Hvad skal der til for at få dokumenteret hele patientforløbet? Hvem har ansvaret for at data etableres?
  Julia Johansen, Inge Marie Svane, Bent Ejlertsen, professor, ph.d. Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Jan Blaakær, professor, overlæge, dr. med., Gynækologisk obstetrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby

 • 12.10 - 13.10

  Frokost

 • 13.10 - 13.50

  • Nils Brünner

  • Estrid Høgdall

  Får vi bedre diagnostiske redskaber til at forudsige recidiv?

  Diagnostiske tests, biomarkører, Next Generation Sequencing, Cancerbiobank - hvad skal vi forvente, at det bidrager med i en nærmere fremtid?
  Nils Brünner, professor, Sektion Molecular Disease Biology, Københavns Universitet
  Estrid Høgdall, områdeleder, molekylærbiolog, ph.d., Patologiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital – Herlev

 • 13.50 - 14.10

  Pause

 • 14.10 - 14.50

  • Philippe Martin

  Improved overall survival in lung cancer patients

  How we achieved a significant survival improvements with a web-application for an early detection of patient reported symptomatic relapse, complications and early supportive care in high-risk lung cancer patients between visits.
  Philippe Martin MD, PhD, Oncologue, Centre Jean Bernard, Le Mans

 • 14.50 - 15.10

  • Liv Dørflinger

  PROM – et succesfuldt eksempel

  En undersøgelse af telePRO viser, at denne metode er mulig og kan anbefales som platform for opfølgning i flere patientgrupper med kroniske og maligne sygdomme og med mange på hinanden følgende ambulante kontakter. Liv Dørflinger, cand.scient.san.publ., programleder, Partnerskab om PROM

 • 15.20 - 15.30

  • Peter Vedsted

  Recidiv opsporing og opfølgning – hvad er problemet og hvordan kan det tilrettelægges?

  Hvordan kan vi sætte dagens emner i relation til, hvordan sundhedsvæsenet så bedst indrettes i forhold til opfølgning for recidiv? Hvilken rolle spiller almen praksis og hospitalerne, de mulige fagpersoner? Hvilken effekt har PROM og har vi viden nok til at tage de beslutninger?

  Peter Vedsted, professor, forskningsleder, Institut for Folkesundhed - Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

 • 15.30 - 16.05

  • Bolette Friderichsen

  • Grethe Christensen

  • Leif Vestergaard Pedersen

  • Jens Winther Jensen

  • Lars Henrik Jensen

  Er stærkere fokus på recidiv behandling vejen til bedre overlevelse af cancer?

  Hvis der ligger guld gemt i en bedre behandling og opfølgning på cancer recidiv, hvad skal der til, for at det bliver virkelighed? Hvordan skal vi opspore recidiv? Hvad stiller det af krav til organisationen? I hvilket omfang kan almen praksis tage opgaven? Kan sygeplejersker gå ind i opgaven?

  Jens Winther Jensen, koncerndirektør, Region Syddanmark
  Bolette Friderichsen, praktiserende læge, næstformand DSAM, Hobro
  Leif Vestergaard, direktør, Kræftens Bekæmpelse

  Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Vejle, repræsentant for Dansk Onkologisk Selskab, Grethe Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd

 • 16.05 - 16.15

  Afslutning