Den nationale kræftkonferenceDette års kræftkonference vil sammenligne dansk kræftmålsætning overfor udlandet.

8. november 2017, 09:00 - 16:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette års kræftkonference vil sammenligne dansk kræftmålsætning overfor udlandet. Er vi ambitiøse nok? Kan vi lære noget fra udlandet, der vil forbedre resultaterne i Danmark eller er vi helt og aldeles på omgangshøjde? Desuden tager vi fat på, hvordan sammenhængen i indsatsen, fra diagnosticering til rehabilitering kan gøres stærkere, ikke mindst set i lyset af at forbedret behandling skaber flere cancer overlevere, som skal orientere sig mod et liv uden lånt tid.

Målgruppe:

Sundhedsprofessionelle og offentligt ansatte: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: En måned før afholdelse er din tilmelding bindende

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

9.00: Ankomst og registrering

9.30: Velkomst

Ved Rejseholdet og mødeleder Frede Olesen, professor, Aarhus Universitet

9.40: Objectives for cancer treatment in UK

What is the NHS strategy to develop the treatment of cancer patients on a 5-10 year timeline?

Sara Hjom, director of Early Diagnosis & Cancer Intelligence, Cancer Research UK

10.00: Long and short shadowy determinants of progress against cancer in the Netherlands  

Jan Willem Coebergh, MD epidemiologist, Professor Em of Cancer Surveillance at Erasmus MC Rotterdam, Head of Research Em of Eindhoven Cancer Registry, editor for Cancer Epidemiology and Prevention for the European Journal of Cancer, member of Scientific Advisory Board of the Danish Cancer Society

10.20: Målsætning for kræftbehandlingen i Sverige

De svenske planer for kræftbehandlingen de kommende 5-10 år.

Beatrice Melin, ordförande, Regionala cancercentrum i samverkan

10.40: Netværkspause med forfriskninger

11.00: Hvordan skal vi overleve eller hvad skal vi dø af?

Det interessante er at tumorbiologien er den vi prøver at gøre noget ved. Men mange andre faktorer spiller ind på overlevelsen: Social status, rehabilitering, opfølgning, senfølger, multisygdom, terapi, mm. Hvilke muligheder har vi reelt for at påvirke faktorer ud over tumorbiologien? Hvad vil give mest mening, på kort og langt sigt?

Christoffer Johansen, professor, overlæge, dr.med., Finsencentret, Rigshospitalet & forskningsleder, Livet efter Kræft, Kræftens Bekæmpelse, Forskningscenter m.fl.

11.30: Målsætningen med den danske kræftindsats de næste  5 og 10 år

Kræftplan 4 kender vi endnu ikke effekten af. Men den rækker ikke 5-10 år frem i tiden. Hvad vil vi måles på?

Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

11.50: Hvad viser analysen af kræftpakkerne om behov for revision?

KORA har foretaget en kvalitativ analyse for Sundhedsstyrelsen af klinikernes syn på pakkeforløbenes styrker, svagheder, dilemmaer og justeringsmuligheder. Hvad kan vi lære af den?

Sidsel Vinge, projektchef, cand.merc., ph.d., VIVE

12.15: Frokost

13.15: Hvordan kan man få hele indsatsen i cancer kontinuum til at hænge sammen?

En kort indledning til eftermiddagen.

13.20: Cancer care pathways in the Canadian healtcare

Dr. Eva Grunfeld, MD, DPhil, CCFP, FCFP. Professor and Vice-Chair, University of Toronto. Director, Knowledge Translation Research, Health Services Research Program, Ontario Institute for Cancer Research

14.20: Netværkspause med forfriskninger

14.40: Værdibaseret styring

Hvilke danske initiativer ser vi og hvordan passer de til målsætning og indsatsområder? Den patientansvarlige læge, værdibaseret styring, populationsbaseret afregning, PROM. Hvad forventer vi og hvad bygger det på?

Mickael Bech, direktør, VIVE

15.00: Den gode cancer opfølgning 1

Almen praksis har et stort ansvar for at sikre sundheden for mennesker, der tidligere har haft cancer. Hvad er planerne og i hvilket omfang er almen praksis klar til opgaven?

Bolette Friderichsen, praktiserende læge, næstformand DSAM, Hobro

15.20: Den gode cancer opfølgning 2

Kommunerne er forpligtet til rehabilitering. Hvordan griber man det an og hvad er visionerne for de kommende 5-10 år?

Hanne Agerbak, kontorchef for Social og Sundhed, Kommunernes Landsforening

15.40: Hvilke nytænkning skal der til i DK for at vi kan få en integreret kræftindsats for hele patienten i hele sundhedsvæsenet?

Opsummering af konferencens oplæg.

Annette Rasmussen, klinisk leder, REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Onkologi, Syddansk Universitet, Hanne Agerbak, Søren Brostrøm, Peter Vedsted

Peter Vedsted

16.15: Afslutning og tak for i dag.

Speakers

 • Sidsel Vinge

 • Mickael Bech

 • Eva Grunfeld

 • Christoffer Johansen

 • Annette Rasmussen

 • Peter Vedsted

 • Hanne Agerbak

 • Søren Brostrøm

 • Bolette Friderichsen

 • Frede Olesen

Den Nationale Kræftkonference 2017

Stadig ledige pladser