Deling af patientdata– Hvordan og hvor meget?

23. januar 2018, 13:00 - 16:10

Konferencen belyser og diskuterer muligheder og problemer med at øge datadeling mellem primær og sekundær sundhedssektor.

64% af hospitalslæger synes, at de mangler klinisk relevante data fra almen praksis om patienter ved indlæggelse og ambulant besøg. Praktiserende læger er relativt skeptiske over for datadeling af bekymring for tavshedspligt og fortrolighed. Sundhedsministeren synes data bør deles i højere grad.

Patienterne stiller gerne deres data til rådighed for læger og for forskning.

Kan enderne mødes? Hvordan og hvor meget?

Målgrupper for konferencen:

Cheflæger, hospitalslæger og praktiserende læger med interesse for dataudveksling, IT ansvarlige på hospitaler, IT leverandører til almen praksis, professionelle med interesse for IT i sundhedsområdet, politikere med interesse for data på sundhedsområdet.

Pris:

Målgruppen: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

12.30: Registrering og sandwich

13.00: Velkomst og indledning

Nicolai Döllner, chefredaktør, Dagens Medicin

13.10: Fakta – Hvad ved vi om behovet for deling af data?

Dagens Medicin og KMD har gennemført en analyse af lægers behov for datadeling om patienter. Hvad er resultatet?

Konsulent fra KMD

13.40: Hvad siger Databeskyttelsesloven?

Samtidig med at dataloven omsætter EU’s persondataforordning til dansk ret i 2018, stiger efterspørgslen efter dataudveksling. Kan det forenes?

Birgitte Kofod Olsen, ph.d. i jura, biometri og privatlivsbeskyttelse, partner i Carve Consulting

14.05: Er det teknisk muligt at udveksle data?

Med de senere års IT udfordringer i baghovedet, hvor besværligt er det at etablere den dataudveksling, man efterspørger? Hvad er det største benspænd: Det tekniske eller det organisatoriske?

14.30: Pause

14.50: Hvad er der reelt at dele fra almen praksis’ journal?

Praksis journalen er oftest meget lang og der er mange fortrolige data, man ikke ønsker at sende ud. Samtidig er det uholdbart f.eks. at behandle terminale patienter intensivt mod deres vilje, blot fordi man ikke kender nok til patientens beslutninger. Hvad er informationsbehovet?

En praktiserende læge

15.15: Kan enderne mødes? Det er jo for patientens bedste… eller hvad?

Birgitte Kofod Olsen og andre

15.55: Hvad anbefaler vi til videre beslutning?

16.10: Tak for i dag

Speakers

  • Birgitte Kofod Olsen

Deling af patientdata

Stadig ledige pladser