Deling af patientdata – Hvordan og hvor meget?Konferencen belyser og diskuterer muligheder og problemer med at øge datadeling mellem primær og sekundær sundhedssektor.

11. april 2018, 09:00 - 12:30

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Konferencen belyser og diskuterer muligheder og problemer med at øge datadeling mellem primær og sekundær sundhedssektor.

64 pct. af hospitalslæger synes, at de mangler klinisk relevante data fra almen praksis om patienter ved indlæggelse og ambulant besøg. Praktiserende læger er relativt skeptiske over for datadeling af bekymring for tavshedspligt og fortrolighed. Sundhedsministeren synes data bør deles i højere grad.

Patienterne stiller gerne deres data til rådighed for læger og for forskning.

Kan enderne mødes? Hvordan og hvor meget?

Målgrupper for konferencen:

Cheflæger, hospitalslæger og praktiserende læger med interesse for dataudveksling, IT ansvarlige på hospitaler, IT leverandører til almen praksis, professionelle med interesse for IT i sundhedsområdet, politikere med interesse for data på sundhedsområdet.

Pris:

Målgruppen: 1.650 kr. ekskl. moms (2.062,50 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS:

1 måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00: Registrering og morgenbuffet

09.30: Velkomst og indledning

Dagens Medicin og Carsten Mejer Obel, direktør, professor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

09.40: Hvad ved vi om behovet for deling af data?

Dagens Medicin og KMD har gennemført en analyse af lægers behov for datadeling om patienter. Hvad er resultatet?

Christian Norman Scheuer, Direktør for Sundhed og Social, KMD

10.10: Hvad siger Databeskyttelsesloven?

Samtidig med at dataloven omsætter EU’s persondataforordning til dansk ret i 2018, stiger efterspørgslen efter dataudveksling. Kan det forenes?

Birgitte Kofod Olsen, ph.d. i jura, biometri og privatlivsbeskyttelse, partner i Carve Consulting

10.35: Er det teknisk muligt at udveksle data?

Med de senere års IT udfordringer i baghovedet, hvor besværligt er det at etablere den dataudveksling, man efterspørger? Hvad er det største benspænd: Det tekniske eller det organisatoriske?

Lars Hulbæk, direktør, Medcom

11.00: Pause

11.15: Hvad er der reelt at dele fra almen praksis’ journal?

Praksis journalen er oftest meget lang og der er mange fortrolige data, man ikke ønsker at sende ud. Samtidig er det uholdbart f.eks. at behandle terminale patienter intensivt mod deres vilje, blot fordi man ikke kender nok til patientens beslutninger. Hvad er informationsbehovet?

Henrik Dibbern, praktiserende læge, medlem af PLO’s IT og dataudvalg

11.40: Kan enderne mødes? Det er jo for patientens bedste… eller hvad?

Lars Hulbæk, Henrik Dibbern, Birgitte Kofod Olsen, Morten Freil, direktør, Danske Patienter, Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen, Udvikling, Strategi og arkitektur

12.15: Hvad anbefaler vi til videre beslutning?

Carsten Mejer Obel

12.30: Sandwich til at tage med

Speakers

  • Birgitte Kofod Olsen

  • Lars Hulbæk

  • Anders Brahm

  • Morten Freil

  • Carsten Mejer Obel

  • Christian Norman Scheuer

  • Henrik Dibbern

Deling af patientdata

Stadig ledige pladser