COVID-19-tilpasset – Systematisk Efteruddannelse: Ret og pligt – lægejuraOnline kursus for praktiserende læger (refusionsgodkendt fra Efteruddannelsesfonden)

11. juni 2020, 09:00 - 15:45

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Pga. COVID-19 afholdes kurset online.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0429 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag.

Formål:

Aktiviteten styrker lægens viden om juraen inden for problemstillinger, som den alment praktiserende læge jævnligt kommer i berøring med. Kurset giver lægen overblik over gældende pligter og faldgruber, og styrker lægen i mødet med krav og forventninger fra myndighederne.

Kurset vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde, cases og test.

 

Målgruppe: 
Praktiserende læger og andre sundhedspersoner med interesse for emnet.

Pris: 
2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

Praktisk information for praktiserende læger: 
Kurset er godkendt hos Fonden for Almen praksis, som 1 dags systematisk efteruddannelse.

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr.  transportudgifter (kilometergodtgørelse).

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Mødeleder: Esben Krog Hall-Andersen, praktiserende læge, København S.
Underviser: Kent Kristensen, ph.d. og lektor i sundhedsret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet. 
Intro til det tekniske, ved Tina Ipsen, Education & Network Manager, Dagens Medicin
Kurset vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-09.45: Informationspligt og journalført samtykke
– Ansvar for indhentelse af information og samtykke
– Mindreårige, delebørn og demente
Kent Kristensen

09.45-10.05: Cases med gruppearbejde
Deltagerne opdeles i mindre teams

10.05-10.35: Når patienten ikke bestemmer
– Den praktiserende læge og reglerne om tvangsbehandling og tvang i somatikken
– Uafvendeligt døende og behandlingstestamente
– Praksislægens ansvar
Kent Kristensen

10.35-10.45: Opsamling og implementering i praksis
Kent Kristensen og Esben Krog Hall-Andersen

10.45-11.00: Pause

11.00-11.15: Cases med gruppearbejde
Deltagerne opdeles i mindre teams

11.15-11.45: Tavshedspligt og undtagelser fra tavshedspligten. Hvornår og til hvem kan og skal man videre give journaloplysninger til?
– Den digitale infrastruktur og almen praksis
– Det fortrolige rum mellem patient og sundhedsperson
– Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger
– Hvem er omfattet af tavshedspligten?
Kent Kristensen

11.45-12.15: Brugen af sundhedsdata i praksis
– Reglerne om udførelse af interne journal-audits og kvalitetsudviklingsstudier i almen praksis
Kent Kristensen

12.15-12.30: Opsamling og implementering i praksis
Kent Kristensen og Esben Krog Hall-Andersen

12.30-13.00: Frokost

13.00-13.30: Tilsynet
Styrelsen for patientsikkerhed har fået en række øgede beføjelser til at gribe tidligere ind over for læger der udgør en risiko for patientsikkerheden. Det er samtidig i modsætning til tidligere ikke et krav, at disciplinærnævnet skal have truffet afgørelse i sagen inden styrelsens indgriben ligesom lægen er afskåret fra at klage over styrelsens afgørelser.
– Hør om den retlige udvikling i tilsynets beføjelser og konsekvenserne for almen praksis
– Kend dine rettigheder som indklaget for sundhedsvæsenets disciplinærnævn
Kent Kristensen

13.30-13.45: Spørgsmål
Kent Kristensen og Esben Krog Hall-Andersen

13.45-14.00: Pause

14.00-14.45: Hvordan organiserer vi os – kan vi lære noget af coronavirus?
Praksislægen som sundhedsperson og som arbejdsgiver.
– Autorisationslovens ansvarsbestemmelser
– Omhu og samvittighedsfuldhed
– Delegation og videredelegation
– Video-konsultationer
– Værnemidler
Kent Kristensen

14.45-15.00: Diskussion i grupper
Deltagerne opdeles i mindre teams

15.00-15.15: Opsamling og implementering
Kent Kristensen og Esben Krog Hall-Andersen

15.15-15.30: Test
Individuel online test

15.30-15.45: Opsummering på dagen og evaluering 
Esben Krog Hall-Andersen

15.45-: Tak for i dag

 

Speakers

  • Esben Krogh Hall-Andersen

  • Kent Kristensen

  • Tina Ipsen

Systematisk efteruddannelse: Ret og pligt - lægejura Online kursus

Stadig ledige pladser