Best practice i det tværgående samarbejde – nu med dokumentation – København

6 juni, 09:00 - 16:00

Dokumentation af sundhedsindsatser er et nyt område for kommunerne.

Denne konference demonstrerer seks cases om tværgående samarbejde, hvor resultaterne er dokumenterede.

 • Rikke Beckermann, projektleder, Aalborg Universitetshospital og Charlotte Laubek, projektleder, Aalborg Kommune fortæller, hvordan man reducerer genindlæggelser med 20 pct.
 • Nina Andersen, leder, Akutteam Odense forklarer om datadrevet kvalitetsudvikling af Akutteam Odense.
 • Anette Filtenborg, udviklingskonsulent, Fredericia Kommune, fortæller hvordan du styrker det tværsektorielle samarbejde i et sundhedshus.
 • Morten Ejlersen, projektleder, Kommunernes Landsforening fremlægger KL’s kommende dokumentationsredskaber til de danske kommuner.

Hør også om:

 • Fleksible indlæggelser – et mønsterekempel på det tværsektorielle samarbejde
 • Fælles ansvar for borgeren med diabetes 2
 • Sammenhængende forløb for yngre borgere med både psykisk og somatisk sygdom
Dit udbytte:
 • Dagen vil have fokus på succesprojekter fra udvalgte kommuner
 • Lær “Best practice” af andre kommuners tværgående succesprojekter
 • Nøgleordet er videndeling – du får inspiration og konkret viden til implementering i din kommune
 • Du vil blive introduceret til Sprednings Guiden, som er et værktøj, hvor du genbruger andres løsninger og tilpasser dem dit konkrete projekt. Du kan spare på udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til resultater
 • Dokumentation er den kommunale sundhedssektors svaghed. Hør hvad Kommunernes Landsforening gør ved det
 • Lær hvad der skal til, for at skabe valid dokumentation i samarbejde med hospital og praktiserende læge
Målgruppe:

Alle læger, der har patientkontakt på hospital, i almen praksis samt kommuner, sundhedschefer og udviklingsansvarlige i kommunerne, ledende sygeplejersker, distriktssygeplejersker.

Pris:

Målgruppen: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00-09.30: Registrering og morgenkaffe

09.30-09.40: Velkomst og introduktion til dagen

09.40-10.05: Lær hvordan du styrker det tværsektorielle samarbejde
Region Syddanmark og Fredericia Kommune har som de første ansat en tværsektoriel konsulent. Hvad er succeskriterierne og hvordan skabes sammenhæng mellem primær og sekundær sundhedssektor?
Anette Filtenborg , udviklingskonsulent, Fredericia Kommune, med flere

10.05-10.30: Fælles ansvar for borgeren med diabetes 2
Projektet udvikler og afprøver en tværfaglig og tværsektoriel organisatorisk ramme for vidensdeling mellem aktørerne i sundhedsvæsenet og dermed sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende og hver for sig velfungerende ressourcer med henblik på styrkende patientforløb.
TBA

10.30-10.55: 20% færre indlæggelser ved datadrevet beslutningstagen
På Rishøjcenteret i Aalborg, har et projekt medført 20 pct. færre indlæggelser. Det er til glæde for alle parter. Hvordan er det lykkes og hvad skal der til?
Rikke Beckermann, projektleder, Aalborg Universitetshospital og Charlotte Laubek, projektleder, Aalborg Kommune

10.55-11.15: Pause

11.15-11.40: Hårde data på kommunalt akut team
Akutteam Odenses årsrapport er udgivet. Den giver et kort og præcist indblik i akutteamets hverdag, arbejdsopgaver og udvikling i 2018.Vi arbejder videre med dataindsamling, så vi kan fortsætte arbejdet med datadrevet kvalitetsudvikling af Akutteam Odense.
Nina Andersen, leder, Akutteam Odense

11.40-12.05: Fleksible indlæggelser
Fleksible indlæggelser er et mønstereksempel på hvordan det tværsektorielle samarbejde kan organiseres. Ledelsen har fra start været ligeværdigt fordelt imellem hospital, kommune og almen praksis og alle parter har alene fokuseret på, hvad der er bedst for patienterne og tilsidesat egne interesser.
TBA

12.05-12.30: Sammenhængende forløb for yngre borgere med både psykisk og somatisk sygdom
Hør hvordan tværsektorielle tavlemøder 30 minutter hver anden torsdag kan skabe bedre forløb for den yngre psykisk syge med somatisk sygdom ved hjælp af PDSA metoden.
TBA

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.25: Introduktion til “Sådan gør vi!”
Fernisering: Proces, implementering og videndeling.

Du får inspiration til din kommune af udvalgte cases, der har været gennem processen med at udvikle det tværgående samarbejde og har erfaringer og resultater at dele.

Lær at anvende spredningsguiden – hvordan du stjæler de gode idéer.

Fernisering – sådan praktiserer vi tværgående samarbejde. Besøg: 

 • Styrk det tværsektorielle samarbejde
 • Fælles ansvar for borgeren med diabetes 2
 • 20 % færre indlæggelser ved datadrevet beslutningstagen
 • Hårde data på kommunalt akutteam
 • Fleksible indlæggelser
 • Sammenhængende forløb for yngre borgere med både psykisk og somatisk sygdom

14.25-14.45: Pause

14.45-15.15: Kommunernes Landsforenings bud på dokumentation
I KL arbejder de på at udvikle valide dokumentationsredskaber. Hør hvad der er i pipeline fra den side.
Morten Ejlersen, projektleder, Kommunernes Landsforening

15.15-15.55: Hvordan skal vi forstå dokumentation i den kommunale sundhedssektor?
Hvad kan man dokumentere og hvad skal du tænke ind i dit projekt, når sundhedsarbejdet skal integreres i det nære sundhedsvæsen, hvor hospital og praktiserende læger efterspørger valid dokumentation? Hvordan taler vi samme sprog om det nære sundhedsarbejde og dokumentation?
TBA

15.55-16.00: Dagen afrundes og kom godt hjem

 

Speakers

 • Rikke Beckermann

 • Charlotte Laubek

 • Nina Andersen

 • Anette Filtenborg

 • Morten Ejlsersen

Best practice i det tværgående samarbejde

Stadig ledige pladser