Best practice i det tværgående samarbejde – nu med dokumentation – KøbenhavnBliv bedre til at dokumentere sundhedsindsatserne (Få billetter tilbage!)

6. juni 2019, 09:00 - 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Få værdifuld, konkret viden til implementering i din kommune

Få billetter tilbage! Særpris: 1.995 kr. ekskl. moms (2.494 kr. inkl. moms).
Book online her

Dokumentation af sundhedsindsatser er et nyt område for kommunerne.

Denne konference demonstrerer seks cases om tværgående samarbejde, hvor resultaterne er dokumenterede.

 • Rikke Beckermann, projektleder, Aalborg Universitetshospital og Charlotte Laubek, projektleder, Aalborg Kommune fortæller, hvordan man reducerer genindlæggelser med 20 pct.
 • Nina Andersen, leder, Akutteam Odense forklarer om datadrevet kvalitetsudvikling af Akutteam Odense.
 • Anette Filtenborg, udviklingskonsulent, Fredericia Kommune, fortæller hvordan du styrker det tværsektorielle samarbejde i et sundhedshus.
 • Morten Ejlersen, projektleder, Kommunernes Landsforening fremlægger KL’s kommende tiltag for, hvordan en højere grad af systematik i dokumentationen kan gøre os klogere på kommunernes indsatser.
 • Hanne Kirial, leder af Akut Teamet, Silkeborg Kommune beretter om fleksible Indlæggelser – et mønstereksempel på det tværsektorielle samarbejde.
 • Hans Perrild, ledende overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital m.fl. fortæller om Fælles ansvar for borgeren med diabetes 2.

Konferencen slutter med et overblik over dokumentationsmuligheder og -krav, samt hvilke overvejelser du skal gøre for at komme godt i land med det.

Dit udbytte:
 • Bliv bedre til at dokumentere sundhedsindsatserne
 • Lær “Best practice” af andre kommuners tværgående succesprojekter
 • Nøgleordet er videndeling – du får inspiration og konkret viden til implementering i din kommune
 • Du vil blive introduceret til Sprednings Guiden, som er et værktøj, hvor du genbruger andres løsninger og tilpasser dem dit konkrete projekt. Du kan spare på udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til resultater
 • Dokumentation er den kommunale sundhedssektors svaghed. Hør hvad Kommunernes Landsforening gør ved det
 • Lær hvad der skal til, for at skabe valid dokumentation i samarbejde med hospital og praktiserende læge
Målgruppe:

Alle læger, der har patientkontakt på hospital, i almen praksis samt kommuner, sundhedschefer og udviklingsansvarlige i kommunerne, ledende sygeplejersker, distriktssygeplejersker.

Pris:
Særpris: 1.995 kr. ekskl. moms (2.494 kr. inkl. moms)

Målgruppen: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00-09.30: Registrering og morgenkaffe

09.30-09.40: Velkomst og introduktion til dagen

09.40-10.05: Lær hvordan du styrker det tværsektorielle samarbejde
Region Syddanmark og Fredericia Kommune har som de første ansat en tværsektoriel konsulent. Hvad er succeskriterierne og hvordan skabes sammenhæng mellem primær og sekundær sundhedssektor?
Anette Filtenborg , udviklingskonsulent, Fredericia Kommune, med flere

10.05-10.30: Fælles ansvar for borgeren med diabetes 2
Projektet udvikler og afprøver en tværfaglig og tværsektoriel organisatorisk ramme for vidensdeling mellem aktørerne i sundhedsvæsenet og dermed sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende og hver for sig velfungerende ressourcer med henblik på styrkende patientforløb.
Hans Perrild, ledende overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Charlotte Glümer, centerchef, Center for Diabetes, Københavns Kommune

10.30-10.55: 20% færre indlæggelser ved datadrevet beslutningstagen
På Rishøjcenteret i Aalborg, har et projekt medført 20 pct. færre indlæggelser. Det er til glæde for alle parter. Hvordan er det lykkes og hvad skal der til?
Rikke Beckermann, projektleder, Aalborg Universitetshospital og Charlotte Laubek, projektleder, Aalborg Kommune

10.55-11.15: Pause

11.15-11.40: Hårde data på kommunalt akut team
Akutteam Odenses årsrapport er udgivet. Den giver et kort og præcist indblik i akutteamets hverdag, arbejdsopgaver og udvikling i 2018.Vi arbejder videre med dataindsamling, så vi kan fortsætte arbejdet med datadrevet kvalitetsudvikling af Akutteam Odense.
Nina Andersen, leder, Akutteam Odense

11.40-12.05: Fleksible indlæggelser
Fleksible indlæggelser er et mønstereksempel på hvordan det tværsektorielle samarbejde kan organiseres. Ledelsen har fra start været ligeværdigt fordelt imellem hospital, kommune og almen praksis og alle parter har alene fokuseret på, hvad der er bedst for patienterne og tilsidesat egne interesser.
Hanne Kirial, leder af Akut Teamet, Silkeborg Kommune

12.05-12.30: Tværsektorielle tavlemøder – samarbejde mod fælles konkrete mål
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har sammen med Slagelse og Sorø kommuner, Region Sjællands Psykiatri og sygehusledelsens praksiskonsulent udviklet en metode, der danner rammen om det tværsektorielle samarbejde: Vha. korte, stående, strukturerede, tilbagevendende  fælles tavlemøder drøftes med udgangspunkt i fælles mål og konkrete indsatser for bedre patientforløb. Siden tavlemøderne blev etableret, er der både kvalitativt og kvantitativt set forbedringer i samarbejdet på tværs af sektorerne til gavn for patienterne.
Mikala Poulsen, specialkonsulent og projektleder, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.25: Introduktion til “Sådan gør vi!”
Fernisering: Proces, implementering og videndeling.

Du får inspiration til din kommune af udvalgte cases, der har været gennem processen med at udvikle det tværgående samarbejde og har erfaringer og resultater at dele.

Lær at anvende spredningsguiden – hvordan du stjæler de gode idéer.

Fernisering – sådan praktiserer vi tværgående samarbejde. Besøg: 

 • Styrk det tværsektorielle samarbejde
 • Fælles ansvar for borgeren med diabetes 2
 • 20 % færre indlæggelser ved datadrevet beslutningstagen
 • Hårde data på kommunalt akutteam
 • Fleksible indlæggelser
 • Tværsektorielle tavlemøder – samarbejde mod fælles konkrete mål

14.25-14.45: Pause

14.45-15.15: Kommunernes Landsforenings bud på dokumentation for et styrket vidensgrundlag i kommunerne
Med indførelsen af Fælles Sprog III (FSIII) sker dokumentation nu i højere grad på baggrund af strukturerede og klassificerede data. Det styrker grundlaget for, at kommunerne kan blive klogere på deres indsatser. Inden udgangen af 2019 er der udviklet klassifikationer til den kommunale rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom. Hvilke muligheder følger med denne nye måde at dokumentere på?
Morten Ejlersen, projektleder, Kommunernes Landsforening

15.15-15.35: Hvordan skal vi forstå dokumentation i den kommunale sundhedssektor?
Hvad kan man dokumentere og hvad skal du tænke ind i dit projekt, når sundhedsarbejdet skal integreres i det nære sundhedsvæsen, hvor hospital og praktiserende læger efterspørger valid dokumentation? Hvordan taler vi samme sprog om det nære sundhedsarbejde og dokumentation?
Daniel Schwartz Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Engineering, Absalon Professionshøjskolen, Sorø

15.35-15.55: Søg tilskud til dit projekt – Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje
Ny sundhedspulje åbner for ansøgninger. Har du en god idé til, hvordan jeres arbejde kan forbedres? Og arbejder du med det nære sundhedsområde i kommunerne? Så er det nu, du kan få støtte til at afprøve idéen.
Lone Vinhard, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening, Charlotte Vinderslev, chefkonsulent, Sundhedskartellet

15.55-16.00: Dagen afrundes og kom godt hjem

 

Speakers

 • Rikke Beckermann

 • Charlotte Laubek

 • Anette Filtenborg

 • Morten Ejlsersen

 • Hans Perrild

 • Nina Andersen

 • Hanne Kirial

 • Charlotte Glümer

 • Mikala Poulsen

 • Daniel Schwartz Bojsen

 • Lone Vinhard

 • Charlotte Vinderslev

Best practice i det tværgående samarbejde

Stadig ledige pladser