ASH Highlights 2018 København

9. januar 2018, 13:30 - 18:30

Vælg en af nedenstående datoer:

København: Tirsdag d. 9. januar 2018 – Rigshospitalet – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Aarhus: Torsdag d. 11. januar 2018 – Aarhus Universitetshospital – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Deltag i Highlights konferencen og få den nyeste viden fra Verdenskongressen ASH, Annual Meeting 2017, Atlanta, GA, der byder på mange banebrydende resultater inden for det hæmatologiske område, der fremadrettet vil have stor betydning for patientbehandlingen i Danmark.

Målgruppe:

Hæmatologer, patologer, cytogenetikere, biokemiske læger og andre læger der arbejder inden for det hæmatologiske speciale, samt udvalgte hæmatologiske sygeplejersker.

Pris:

Målgruppen: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: En måned før konferencen er din tilmelding bindende.

 

Program København d. 9. januar:

13.30: Registrering og sandwich

14.00: Velkommen

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin og dagens ordstyrer Lars Kjeldsen, klinikchef, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

14.05: Myelomatose og andre M-komponent sygdomme

Thomas Lund, overlæge, ph.d., Odense Universitetshospital

Annette Juul Vangsted, overlæge, Rigshospitalet

14.40: Nyt inden for akutte leukemier, AML, MDS og ALL

AML – Lars Kjeldsen

MDS – Andreas Due Ørskov, læge, ph.d. stud. Rigshospitalet og Ida Schjødt, overlæge, Rigshospitalet

ALL – Ida Schjødt

15.15: Netværkspause med forfriskninger

15.45: Nyheder inden for  CLL

Carsten Niemann, overlæge, Rigshospitalet

16.10: Nyt inden for lymfomer

Jette Sønderskov, overlæge, Rigshospitalet

John Gabriel Myhre, overlæge, Rigshospitalet

Martin Hutchings, overlæge, Rigshospitalet

16.50: Netværkspause med forfriskninger

17.20: MPN sygdomme og CML

Eva Birgitte Leinøe, overlæge, Rigshospitalet

Søren Lykke Petersen, overlæge, Rigshospitalet

17.50: Benign hæmatologi og hæmofili

Benign hæmatologi – Henrik Frederiksen, overlæge, formand “DHS”, Odense Universitetshospital

Hæmofili – Eva Birgitte Leinøe, overlæge, Rigshospitalet

18.20: Opsummering

18.30: Tak for i dag

 

 

Speakers

  • Lars Kjeldsen

  • Henrik Frederiksen

  • Carsten Niemann

  • Thomas Lund

  • Andreas Due Ørskov

  • Martin Hutchings

  • Eva Birgitte Leinøe

  • Søren Lykke Petersen

ASH Highlights København

Stadig ledige pladser