2 dage for sundheden – KøbenhavnHvor skal sundhedsvæsenet være i 2025 - og hvordan når vi målene?

14. september 2020, 08:00 - 15. september 2020, 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Velkommen til 2 dage for sundheden – Dagens Medicin og Netdoktors årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører.

I 2025 skal de nye supersygehuse stå klar. Men hvad med resten af sundhedsvæsenet? Er det klar? Vi inviterer dig – og en lang række af landets førende sundhedsprofiler – til at tage de vigtigste diskussioner, som har været sat på pause af COVID-19, men som nu er endnu mere presserende. Det sker 14. og 15. september, når vi holder 2 dage for sundheden.

Konferencen er delt op i fire spor, som behandler nogle af tidens vigtigste emner for sundhedssektoren.

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

NB: Udsolgt – lukket for tilmeldinger.

Alle myndighedernes forholdsregler overholdes, og der vil blive udleveret medicinske mundbind og håndsprit.

 

Læs hele programmet her

 


Du kan vælge at deltage en af dagene eller begge dage (til en særlig god pris), og du kan frit shoppe mellem programpunkterne.

Vi har også i år inviteret en lang række af sundhedssektorens største profiler.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Pris:

Ansatte og personer i tillidserhverv i sundhedsvæsenet, samt ansatte i kommuner, regioner og non-profit organisationer: 

2.500 kr. for mandag d. 14. september
2.500 kr. for tirsdag d. 15. september
Kun 3.750 kr. for begge dage

For leverandører af produkter og ydelser til ovenstående: 

5.000 kr. for mandag d. 14. september
5.000 kr. for tirsdag d. 15. september
7.500 kr. for begge dage

Alle priser er ekskl. moms. 

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program mandag d. 14. september:

07.45-08.15: Registrering og morgenmad

08.15-09.15: Kan vi opretholde den danske velfærdsmodel trods faldende fertilitet
Den faldende fertilitet er en eksistentiel trussel mod vores samfund. Ufrivillig barnløshed har stor udbredelse i befolkningen, medfører store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, og betegnes som en folkesygdom af WHO. Danmark kan få svært ved at opretholde den nuværende velfærdsmodel, hvis ikke vi føder nok børn. Hvad skal vi gøre ved det? Debat med sundhedsordfører Martin Geertsen (V), Kathrine Birch Petersen, formand, Dansk Fertilitetsselskab, Tina Teglgaard, talsperson, Landsforeningen for Ufrivillige Barnløse, Bogi Eliasen, Head of Health, Institut for Fremtidsforskning, Søren Ziebe, afdelingschef, Fertilitetsafdelingen RH, og Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget, Danske Regioner.
Ordstyrer: Adam Holm, DR-journalist.

09.15-09.25: Velkommen
Rikke Esbjerg, chefredaktør, Dagens Medicin og Netdoktor

09.25-10.10: Sundhedsvæsenet frem mod 2025
Konferencen åbnes med en session, der trækker tråde tilbage til visioner og planlægning af supersygehusene og det nære sundhedsvæsen og giver et bud på, hvordan et sammenhængende fremtidigt sundhedsvæsen skal se ud, og hvordan vi kommer derhen. Speaker TBA

10.10-10.40: Formiddagskaffe i udstillerområdet

Spor 1 – Prioritering i sundhedsvæsenet

Ordstyrer Adam Holm, DR-journalist

10.40-11.25: Medicinrådet
Medicinrådet har stor indflydelse på udskrivning af dyr medicin. Men prioriteres der rigtigt?
– QALY’s betydning? Lars H. Ehlers, sundhedsøkonom
– Behandlingsvejledninger og rekommandationer? Birgitte Klindt Poulsen, overlæge, klinisk lektor, AUH
– Får vi de rigtige kompetencer i spil? Ida-Sofie Jensen, koncernchef, Lif
– Hvordan prioriterer medicinrådet? Kim Brixen, lægefaglig direktør, OUH

11.25-12.15: Differentieret behandling/Ulighed i behandling
Hvorfor er det så svært at prioritere? Hvad med de sårbare patienter og forskernes blinde øje?
– Regionale forskelle? Hanne Rolighed Christensen, professor, BBH
– Hvem skal behandles og hvem skal ikke? Morten Freil, direktør, Danske Patienter
– Sundhedsvæsenets rolle i patientens sårbarhed. Morten Sodemann, professor, SDU
– Hvilke sygdomme bliver der forsket i? Og hvilke overses? Anne Kaltoft, direktør, Hjerteforeningen

12.15-13.15: Frokost

13.15-14.15: Prioritering i lyset af covid-19
Statsministeren mener ikke, at et menneskeliv kan gøres op i penge. Men det sker alligevel i praksis.
– Hvordan sætter man pris på menneskeliv? Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus
– Hvad sker der, hvis man ikke gør det? Joachim Torp Hoffmann-Petersen, anæstesiolog, SDU

Debat – Hvem skal prioritere, og på hvilket grundlag? Hvordan fastholder vi gennemsigtighed? Karin Friis Bach, Camilla Noelle Rathcke, Torben Hollmann, sektorformand for Social- og Sundhedssektoren, FOA. Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom, SDU. Anne Holm Hansen, vicedirektør, Astma & Allergi Danmark og Else Smith, formand, Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: Behandlingsrådet
Behandlingsrådet skal målrette sundhedsvæsenets ressourcer til de teknologier og indsatser, som giver mest sundhed for pengene. Hvordan vil rådet arbejde, når det går i gang i 2021?
– Hvorfor et behandlingsråd? Karin Friis Bach
– Behandlingsrådets sammensætning? Michael Dall, lægelig direktør, OUH
– Hvordan sikrer vi mere sundhed for pengene? Kjeld Møller Pedersen
– Hvordan sikrer vi innovation til gavn for patienter? Katrina Feilberg, Sundhedspolitisk fagchef, Oplevelser & Velfærd, Dansk Erhverv

 

Spor 2 – Ledelse, magt og strategi

Ordstyrer: Rikke Esbjerg og Michael Bech, direktør for sundhedsområdet ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

10.40-11.25: Hvem tager ansvar for visionerne og strategien for sundhedsvæsenet?

Hvem har ansvaret for, at visionerne bliver båret frem, at alle parter er i sync med hinanden og har en interesse i at følge visionen/strategien.
Debat: Christian Harsløf, direktør KL, Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen, og Karin Friis Bach

10.55-11.25: Formiddagskaffe i udstillerområdet

11.25-12.15: Hvor står vi i dag i forhold til de planer og visioner, der blev lavet for 2025, hvor supersygehusene skal stå klar
Fokus på samspillet mellem kommuner og sygehusdirektører. Hvad er status på visionerne?

Debat: Helen Kæstel, sygeplejechef hos Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune, Anne Marie Zachoe Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune, Mads Koch Hansen, tidligere direktør for Sygehus Lillebælt og tidligere formand for lægeforening og Kjeld Møller Pedersen

12.15-13.15: Frokost

13.15-14.15: Forandringsledelse under covid-19
Med udgangspunkt i covid-19 har vi fokus på forandringsledelse og organisationer. Covid-19 har vist vejen til et mere sammenhængende og forandringsparat sundhedsvæsen. Hvordan skaber vi de rette rammer for at kunne fastholde de gode takter?

Debat: Lone Bjørklund, vicedirektør på Holbæk Sygehus, og Thomas Benfield, klinisk professor ved Hvidovre Hospital.

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: Den kommende sundhedsaftale/reform – vi kan ikke vente til 2023!
Disse år er sundhedsvæsenet præget af specialisering i sekundærsektoren og udflytning af opgaver til primærsektoren. Hvordan skal det håndteres, hvem tager ansvaret for den samlede vision på tværs af sektorskel? Hvordan skal midlerne fordeles? Hvordan sikrer vi nok varme hænder?

Debat: Jes Søgaard, direktør og professor ved SDU, Janne Seemann, professor ved AAU, Christian Bøtcher Jacobsen, lektor og vicecenterleder på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Per Christiansen, hospitalsdirektør (CEO) på Rigshospitalet

15.15-15.45: Eftermiddagskaffe i udstillerområdet

15.45-16.15: Sammenkædning af dagens 2 spor
Hvordan skal vi prioritere sundhedsvæsenets ressourcer – skal vi have mere medicin eller flere varme hænder, og hvem skal beslutte, hvilken vej vi skal?

Debat: Karin Friis Bach, Christian Harsløf, Camilla Noelle Rathcke, Else Smith og Torben Klitmøller Hollmann. Faciliteret af Adam Holm og Rikke Esbjerg

16.15-16.45: Magtlisten præsenteres
Rikke Esbjerg og Adam Holm

16.45- Tak for i dag
Vi byder på et glas vin og lidt godt til ganen.

 

Program tirsdag d. 15. september

08.30-09.15: Registrering og morgenmad

09.15-09.30: Velkommen
Opsummering af de vigtigste pointer fra første dag og introduktion til dagen. Rikke Esbjerg

Spor 1 – Sundhedsteknologi – Redningsplanke eller skrækscenarie?

Ordstyrer: Rikke Esbjerg

09.30-09.55: Sundhedsteknologi – et overblik
Sundhedsteknologi spænder fra videokonsultationer og apps til brug af kunstig intelligens (AI). Fra simple hjælpemidler i dagligdagen til avancerede kæmpeprojekter på tværs af sektorer. Henrik Ullum, professor, formand for de Lægevidenskabelige selskaber (LVS).

09.55-11.15: Sådan bruger vi teknologien i praksis
– Liva, appen der sætter forebyggelse og nudging i system, Carl Brandt, læge og stifter
– HedaX’, kombinerer danske registerdata med apps og wearables, Tove Holm Larsen, Datafair
– AI til udvikling af personlig kræftvaccine, Lars Wegener, CEO, Evaxion

11.15-11.45: Formiddagskaffe i udstillerområdet

11.45-12.35: Sundhedsteknologi og digitale trends
Hvad sker der i forholdet mellem teknologi og mennesker? Og hvordan påvirker de største trends vores muligheder for at udnytte teknologien til mere og bedre sundhed, samtidig med at vi sikrer fortrolighed og anonymitet? Christiane Vejlø, ekspert i digital transformation, medlem af Dataetisk råd, CEO i Elektronista.

12.35-13.35: Frokost

13.35-14.20: Problemstillinger & barrierer ift. at høste frugterne af sundhedsteknologien
Debat: Henrik Ullum, Ulrik Borch, CEO, Injurymap, Christiane Vejlø, og Anders Perner, overlæge Rigshospitalet

 

Spor 2 – Det nære sundhedsvæsen – en guidet tour i maskinrummet

Ordstyrer: Anders Ejbye-Ernst, journalist, Dagens Medicin

09.30-10.20: Maskinrummet: Hvordan fungerer det, og hvad er rammerne?
Sidsel Vinge gennemgår de komplekse rammer, som de sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne er underlagt, således at alle er med på præmissen for resten af dagen

10.20-11.15: Data i kommunerne: Fra registrering til værdiskabende anvendelse
Tina Juul, direktør, IQVIA Healthcare, styrer os gennem de muligheder og udfordringer, som fælles sprog III bringer med sig.

Debat: Helen Kæstel, sygeplejechef i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune og Trine Vig Houe, kontorchef i Center for Sundhed og Ældre, KL

11.15-11.45: Formiddagskaffe i udstillerområdet

11.45-12.35: Kommune-Barometeret – hvad er sket siden sidst og hvad kan vi lære af udviklingen?
Anders Ejbye-Ernst præsenterer resultatet af Kommune-Barometermåling, og Sidsel Vinge kommenterer. Dernæst indlæg fra repræsentanter fra de to kommuner, som har oplevet den mest interessante udvikling siden seneste måling og spørgsmål fra salen.

12.35-13.35: Frokost

13.35-14.20: Borgeren eller systemet i centrum?
Det nære sundhedsvæsen er komplekst at navigere i for såvel borger som de fagprofessionelle. Er borgeren virkelig i centrum, eller er systemet vokset os over hovedet?

Debat: Christian Harsløf, KL, Tommy Kjelsgaard* vicedirektør, Danske Regioner, Helen Kæstel,
Bjarne Hastrup* direktør, Ældre Sagen, Anne Jung, ledende overlæge, Holbæk Sygehus m.fl.

14.20-14.50: Eftermiddagskaffe i udstillerområdet

14.50-15.10: Finale: Sundhedsreformen, hvad skal den indeholde?
Opsamling på begge dage og konferencens 4 spor og efterfølgende paneldebat med udvalgte sundhedsordførere omkring hvad en kommende sundhedsreform skal indeholde. Faciliteret af Adam Holm og Rikke Esbjerg.

16.00- Tak for nu – vi ses i 2021

 

 

 

Speakers

 • Else Smith

 • Henrik Ullum

 • Mickael Bech

 • Sidsel Vinge

 • Peder Hvelplund

 • Joachim Hoffmann-Petersen

 • Per Larsen (K)

 • Stinus Lindgreen

 • Morten Sodeman

 • Ida Sofie Jensen

  Ida Sofie Jensen

 • Martin Geertsen

 • Knut Borch-Johnsen

 • Anders Perner

 • Allan Flyvbjerg

 • Christian Harsløf

 • Lars Bøje Mathiesen

 • Michael Dall

 • Torben K. Hollmann

 • Morten Freil

 • Lars Holger Ehlers

 • Birgitte Klindt Poulsen

 • Hanne Rolighed

 • Anne Kaltoft

 • Karin Friis Bach

 • Camilla Rathcke

 • Kjeld Møller Pedersen

 • Katrina Feilberg Schouenborg

 • Annemarie Schou Zacho-Broe

 • Tina Juul

 • Kathrine Birch Petersen

 • Tina Teglgaard

 • Adam Holm

 • Kim Brixen

 • Helen Kæstel

2 dage for sundheden

Udsolgt