2 dage for sundheden 2022Den årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører

7 november, 08:30 - 8 november, 15:30

Kom med, når Dagens Medicin og Netdoktor for fjerde år i træk samler sundhedsvæsenets vigtigste aktører i Life Science Huset i København.

Over 2 dage og 4 temaer sætter vi fokus på sundhedsvæsenets største udfordringer lige nu

Få “Kollega-rabat”: Tag dine kolleger med – I sparer 25% på tilmelding nr. 2 og opefter
(Tilmeld alle og skriv i notefeltet hvor mange I har tilmeldt jer)

TILMELD DIG HER

 

Program mandag d. 7. november:

08.30-09.00 Registrering og morgenmad

09.00-16.00: Fagligt program afbrudt af diverse pauser og frokost
Du vælger selv ét af dagens 2 temaer, se nedenfor:

Tema 1 – Ledelse i mellemrummet 
Du har hørt det hele før, men det ændrer ikke på realiteterne: Danskerne lever længere, antallet af kronisk syge stiger, og det samme gør behovet for pleje af ældre og danskernes forventninger til sundhedssektoren. Kombineret med udsigten til færre medarbejdere og et loft på udgifterne til sundhed er der behov for nytænkning, hvis sundhedsvæsenet fortsat skal kunne levere god behandling og omsorg til borgerne.

Uanset om du sidder som sundhedschef eller afdelingschef i en kommunal forvaltning, har en ledende stilling i ældreplejen, er praktiserende læge, eller arbejder som chefsygeplejerske eller cheflæge på et hospital, så kigger du og dine medarbejdere ind i en virkelighed, hvor flere patienter skal behandles uden for hospitalerne, dvs. hos egen læge eller i kommunerne, mens hospitalet stadig har ansvaret for behandlingen.

Men hvordan leder man bedst sine medarbejdere i det, man kan kalde for ‘mellemrummet’ mellem hospital, almen praksis og kommune, så vi sikrer, at et samlet sundhedsvæsen tager et fælles patientansvar til gavn for helheden?

Hør blandt andre Dorthe Crüger, koncerndirektør i Region Hovedstaden, Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers, Helen Kæstel, sygeplejechef, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune, Dea Kehler, cheflæge, Gødstrup Regionshospital, fortælle om, hvordan de leder gennem deres ledere.

Men hvordan ser det gode patientforløb sammen med kommune og sygehus ud set fra almen praksis? Det kommer praktiserende læge Jonas Strunge fra Fænøsundlægerne i Middelfart og giver sit bud på.

 

Tema 2 – Diagnostik
Moderne diagnostik i verdensklasse er drevet af højteknologi og dygtige forskere, og dem har vi heldigvis en hel del af i Danmark. På dette spor kan du møde nogle af landets ypperste forskere inden for radiologi, nuklearmedicin og det menneskelig genom, når de fremlægger deres nyeste forskning.

På radiologidelen kommer blandt andre reservelæge Felix Müller, Herlev og Gentofte Hospital, og fortæller om den nye revolutionerende teknik foton CT, der er mere knivskarp end diverse anatomibøger. Her kan du også møde professor Mikael Boesen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og høre om hans forskning i automatiske beskrivelser af røntgenbilleder ved hjælp af AI.

På nuklearmedicindelen får den ældgamle traver om, at det er ‘som at finde en nål i en høstak’ en ny betydning, fordi netop det at kunne finde den pokkers nål i en stak fuld af hø er noget af det, som den del af diagnostikken er uforlignelig til.

Her vil professor og overlæge Malene Fischer, Rigshospitalet, fortælle om sin forskning og arbejde med Rigets nye PET/CT-scanner, der har sat sensationelle standarder for billeddiagnostikkens muligheder for at levere præcise svar på, hvordan den enkelte patient skal behandles. Der er tale om lynhurtige scanninger ved lav stråledosis, der blandt andet gør det muligt at scanne børn og gravide.

Og så lægger også Bettina Lundgren, dr.med. og direktør for NGC Det Nationale Genom Center, vejen forbi konferencen for blandt andet at give en status på, hvordan det går med den nationale strategi for personlig medicin.

 

Program tirsdag d. 8. november

09.00-09.30 Registrering og morgenmad

09.30-15.30: Fagligt program afbrudt af diverse pauser og frokost
Du vælger selv ét af dagens 2 temaer, se nedenfor:

Tema 1 – Psykisk mistrivsel blandt børn og unge
Psykisk mistrivsel blandt børn og unge har aldrig fyldt så meget i hverken sundhedsvæsenet, i medierne eller i samfundsdebatten, som det gør i dag. Samtidig viser forskningen, at 15 pct. af en ungdomsårgang får en diagnose med psykisk sygdom, inden de er fyldt 18.

På psykiatrisporet stiller vi skarpt på den gruppe af børn og unge, der kæmper med problematikker, der skal løses i psykiatrien, herunder også de grænsetilfælde, hvor det handler om at tage tingene i opløbet. Hvad kan forklare den nuværende udvikling?

Undervejs kommer oplægsholderne omkring emner som tidlig opsporing og tidlig hjælp set i et livsperspektiv. Mange behandlere har nemlig en tendens til at drukne i det, der er lige foran næsen på dem, men ifølge førende børne- og ungepsykiatere er opgaven i stedet at klæde barn og familie på til at kunne håndtere resten af livet.

Det psykiatriske system har aldrig sprøjtet så mange diagnoser ud til børn og unge, som det gør i disse år, og derfor er et de helt store problemer, at systemet ikke er gearet til at levere den førstelinjebehandling, som man ved virker. Derfor vil der også være en debat med relevante forskere og andre aktører om, hvilke udfaldsmål der skal være for behandlingen. Der er med andre ord brug for fælles retningslinjer for, hvornår et barn eller en ung er færdigbehandlet.

Dagens moderator er Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatri og næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab.

 

Tema 2 – Det nære sundhedsvæsen
– hvornår lykkes det, og hvad er de største farer?
• To konkrete og gennemførte eksempler på samarbejde på tværs af sektorer til gavn for patienterne.
• Hospitalerne i Region Hovedstaden har påtaget sig 72 timers behandlingsansvar – hvorfor, og hvordan virker det i praksis?
• Kommunerne har etableret akutteams med erfarne sygeplejersker, som løfter opgaver, som ingen løste tidligere, eller som almen praksis løste.

Hvordan opleves det fra sygehusets, kommunens og almen praksis perspektiv?
• Hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv, Hvidovre Hospital
• Leder af sundhedsområdet Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, Ballerup Kommune
• Praktiserende læge Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden

Det nære sundhedsvæsen står over for en ældre-tsunami.
• Antallet af +85-årige fordobles i disse år. Manglen på SOSU’er er stor og bliver katastrofal for sundhedsvæsenet. Vi har økonomiske incitamenter, som fremmer silotænkning og dårligt samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praksis. Et enigt Folketing kører med tågelygterne tændt, ingen har det lange lys på, ingen forholder sig til de kommende store udfordringer. Konsekvenser? Løsninger?
• Direktør Jonatan Schloss, Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Betydningen af incitamenter for at få det tværgående samarbejde til at lykkes – hvad ved vi fra forskningen? Hvordan gør vi det?
Søren Rud Kristensen, lektor, Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE)

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Pris:

*PS: “Kollega-rabat”: Tag dine kolleger med – I sparer 25% på tilmelding nr. 2 og opefter (tilmeld alle og skriv i notefeltet hvor mange I har tilmeldt jer)

 

Ansatte og personer i tillidshverv i sundhedsvæsenet, samt ansatte i kommuner, regioner og non-profit organisationer: 

2.500 kr. for mandag d. 7. november
2.500 kr. for tirsdag d. 8. november
3.750 kr. for begge dage 

For leverandører af produkter og ydelser til ovenstående: 

5.000 kr. for mandag d. 7. november
5.000 kr. for tirsdag d. 8. november
7.500 kr. for begge dage 

Alle priser er ekskl. moms. 
OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende én måned før afholdelse af konferencen.

Speakers

  • Dorthe Crüger

  • Helen Kæstel

  • Bettina Lundgren

  • Mikkel Rasmussen

  • Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk

  • Jonatan Schloss

2 dage for sundheden

Tilmeld dig i dag