2 dage for sundheden 2022Den årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører

7. november 2022, 08:30 - 8. november 2022, 15:30

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kom med, når Dagens Medicin og Netdoktor for fjerde år i træk samler sundhedsvæsenets vigtigste aktører til ‘2 dage for sundheden’ i Life Science Huset i København. Over 2 dage og 4 temaer sætter vi fokus på sundhedsvæsenets største udfordringer lige nu.

I år er det Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, der mandag 7. november er keynote-taler ved åbningen af konferencen.

Få ‘Kollega-rabat’: Tag dine kolleger med – I sparer 25 pct. på tilmelding nr. 2 og opefter
(Tilmeld alle og skriv i notefeltet hvor mange I har tilmeldt jer)

TILMELD DIG HER

 

Se programmet som pdf

Program mandag d. 7. november:

08.30-09.00 Registrering og morgenmad

Kl. 09.00-09.40: Velkomst ved Jesper Bernstorf Jensen, chefredaktør, Dagens Medicin. Åbningstale ved Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen.

09.40-15.50: Fagligt program afbrudt af diverse pauser og frokost
Du vælger selv ét af dagens 2 temaer.

 

Tema 1: Ledelse i mellemrummet

Vi har hørt det hele før, men det ændrer ikke på realiteterne: Danskerne lever længere, antallet af kronisk syge stiger, og det samme gør behovet for pleje af ældre og danskernes forventninger til sundhedssektoren. Kombineret med udsigten til færre medarbejdere og et loft på udgifterne til sundhed er der behov for nytænkning, hvis det danske sundhedsvæsen fortsat skal kunne levere god behandling og omsorg til borgerne.

Den udfordring kan og skal ikke løses politisk – det er ledelsens ansvar.

Så hvordan leder man som leder bedst sine medarbejdere i det, man kan kalde for ‘mellemrummet’ mellem hospital, almen praksis og kommune? Hvordan sikrer man på tværs af sektorer, at patienterne ikke havner mellem flere stole? Og hvordan får vi et samlet sundhedsvæsen til at tage et fælles populationsansvar til gavn for helheden?

Session 1 kl. 9:50-10:50:

9:50-10:05: Kirsten Wisborg, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, byder velkommen og sætter rammen for dagen.

10:10-10:30: Helen Kæstel, sygeplejechef, Aalborg Kommune: ‘Kun sammen kan vi skabe sammenhæng. Lyt til medarbejderne og klinikerne og lad dem lytte til hinanden – det skaber sammenhæng og løsninger på tværs.’

10:30-10:50: Jonas Dahl, direktør, Regionshospitalet Randers

Pause

Session 2 kl. 11:20-12:20:

11:20-11:50: Dorthe Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden: ‘Sæt Borgerne først, også når du leder på tværs’. Det fælles ‘why’ skal være afsæt for at finde gode og nye løsninger på tværs af organisationer, og patienter og borgere skal hjælpe os med at holde fokus på, hvad der giver mening.

11:50-12:20: Debat med deltagelse af Helen Kæstel, Jonas Dahl, Dorthe Crüger og Mickael Bech, forsknings- og analysechef, VIVE

Frokost

Session 3 kl. 13:20-14:20:

13:20-13:40: Dea Kehler, cheflæge, akutmodtagelsen, Gødstrup: ‘Social innovation i mellemrummene på tværs i sundhedsvæsenet’

13:40-14:00: Mette Munch Børgesen, chefsygeplejerske, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: ‘Sektorintegrerede patientforløb – et konkret eksempel på, hvordan der både bliver skabt et fælles ‘why’ og et blik for ‘how’.’

14:00-14:20: Jonas Strunge, praktiserende læge, Middelfart: ‘Samarbejdet i mellemrummet set fra et almen praksis-perspektiv’.

Pause

Session 4 kl. 14:50-15:50:

14:50-15:10: Sille Kloppenborg, funktionschef for Kvalitet og Patientsamarbejde på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus og tidl. leder af udvikling hos Fredericia Sundhedshus i Fredericia Kommune: ‘Fælles opgave, fælles ansvar og fælles ledelse’

15:10-15:30: Debat med Dea Kehler, Mette Munch Børgesen, Jonas Strunge, Sille Kloppenborg og Mickael Bech

15:30-15:50: Opsamling og perspektivering ved Mickael Bech, VIVE

Dagens moderatorer er Kirsten Wisborg, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og Jesper Bernstorf Jensen, chefredaktør, Dagens Medicin 

 

Tema 2: Diagnostik

Moderne diagnostik i verdensklasse er drevet af højteknologi og dygtige forskere, og dem har vi heldigvis en hel del af i Danmark. På dette spor kan du møde nogle af landets ypperste forskere inden for radiologi, nuklearmedicin og det menneskelig genom.

Session 1 kl. 9:50-10:50:

Radiologi:

9:50-10:00: Liselotte Højgaard byder velkommen og sætter rammen for dagen.

10:00-10:20: Michael Brun Andersen, overlæge, Herlev og Gentofte Hospital: ‘AI i radiologien er det bare hype eller en redningsplanke: Hvordan valideres og implementeres AI i klinikken’. Oplægget kommer til at omhandle Radiologisk AI Testcenters (RAIT) erfaringer med validering af AI-algoritmer, og hvordan vi ser efterfølgende implementering gennemført, og hvor vi er henne på nuværende tidspunkt.

10:20-10:40: Felix Müller, reservelæge, Herlev og Gentofte Hospital: ‘Fra 125 billeder til uendelige datamængder: Photon-Counting CT-scannere kræver nye arbejdsgange’.

10:40-10:50: Opfølgende spørgsmål 

Pause

Session 2 kl. 11:20-12:20:

Nuklearmedicin/PET:

11:20-11:45: Malene Fischer, professor og overlæge, Rigshospitalet: ‘Total Body PET – er det en revolution eller bare mere af det samme?’ I september 2021 blev en ny TB PET/CT (Siemens Biograph Vision Quadra) installeret på Rigshospitalet som et af de første centre i verden. Med scanneren kan man undersøge hele kroppen på én gang med meget høj sensitivitet. Oplægget omhandler, hvordan den nye superscanner gavner patienterne og forskningen i dag og de fremtidige perspektiver muliggjort af hurtigere scanninger med lavere stråledosis.

11:45-12:10: Flemming Littrup Andersen, datalog og datachef, Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Diagnostisk Center, Rigshospitalet: ‘Hvor langt er vi kommet med den bebudede digitale AI-revolution?’ Oplægget handler om AI-optimering af billeder, herunder om den digitale tvilling, og hvornår billederne så at sige beskriver sig selv?

12:10-12:20: Opfølgende spørgsmål

Frokost

Session 3 kl. 13:20-14:20:

Gendiagnostik:

13:20-13:40: Jesper Qvist Thomassen, data scientist, postdoc, ph.d., MSc, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet: ‘Genetikken bag Stroke og Alzheimers sygdom’. De hidtil største studier af genetikken bag Stroke og Alzheimers sygdom afdækker nye betydningsfulde områder i generne og identificerer muligheder for ny medicin og bedre forebyggelse.

13:40-14:00: Bettina Lundgren, direktør, Nationalt Genom Center (NGC): ‘Er personlig medicin en realitet i den daglige patientbehandling på hospitalerne?’ I sit oplæg giver direktør Bettina Lundgren en status på, hvor langt vi er kommet med implementeringen af den nationale strategi for personlig medicin samt perspektiver for fremtidens behandling.

14:00-14:20: Trine Mogensen, dr.med., overlæge, Afdeling for infektionssygdomme, AUH, og professor i infektionsimmunologi på Aarhus Universitet: ‘Genetisk diagnostik til udredning, forebyggelse og behandling indenfor infektionssygdomme, herunder COVID-19’. Oplægget vil omhandle generelle principper og udfordringer ved next generation sekventering til personlig medicin inden for infektionssygdomme og primære immundefekter og præsentere resultater inden for udforskningen af den genetiske og immunologiske basis for svar på COVID-19.

Pause

Session 4 kl. 14:50-15:50:

14:50-15:10: Opfølgende spørgsmål til forrige session.

Klodens diagnostiske tilstand:

15:10-15:50: Vibeke Brix Christensen, overlæge i pædiatri på Rigshospitalet med ansvar for de leversyge børn: ‘Diagnostik i verdens brændpunkter’. Oplægget tager afsæt i Vibekes unikke diagnostiske erfaringer som udsendt med Læger uden Grænser. Og så er hun netop blevet Æresalumne på Aarhus Universitet for sin mangeårige indsats

15:50: Slut på dagens program

Moderatorer: Liselotte Højgaard, cheflæge på Rigshospitalet og professor i medicin og teknologi, og Niels-Bjørn Albinus, journalist, Dagens Medicin

 

Program tirsdag d. 8. november

09.00-09.30 Registrering og morgenmad

09.30-16.00: Fagligt program afbrudt af diverse pauser og frokost

Du vælger selv ét af dagens 2 temaer, se nedenfor:

Tema 1: Psykisk mistrivsel blandt børn og unge

Psykisk mistrivsel blandt børn og unge har aldrig fyldt så meget i hverken sundhedsvæsenet, i medierne eller i samfundsdebatten. Samtidig viser forskningen, at 15 pct. af en ungdomsårgang får en diagnose med psykisk sygdom, inden de er fyldt 18.

På psykiatrisporet stiller vi skarpt på den gruppe af børn og unge, der kæmper med problematikker, der skal løses i psykiatrien, herunder også de grænsetilfælde, hvor det handler om at tage tingene i opløbet. Hvad kan forklare den nuværende udvikling, og hvordan går de unge egentlig rundt og har det? Udover oplæg fra fagfolk vil der også være oplæg ved en mor til et barn i behandling i børne- og ungdomspsykiatrien ligesom to unge kvinder, der er tidligere brugere og i dag er ungementorer, vil fortælle om deres oplevelser og erfaringer som ung i psykiatrien.

Vi kommer også omkring den netop vedtagne psykiatriplan og den del, der skal styrke den kommunale indsats for børn og unge. Og endelig vil der være en debat, der tager afsæt i de succesfulde kræftpakker og åbent undersøger om den logistiske tankegang, der ligger bag pakkerne, kan overføres til børne- og ungdomspsykiatrien og derigennem skabe større sammenhæng for de unge og deres familier.

Kl. 9:40-11:20: Session 1: 

09:40-09:50: Moderator Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatri og næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab, byder velkommen og sætter rammen for dagen.

09:50-10:15: Erik Døssing, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Hejmdal Privathospital, og næstforperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP): ‘Psykisk mistrivsel blandt børn og unge – en historie fortalt i medierne’.

10:15-10:40: Jakob Ørnberg, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland: ‘Skal al mistrivsel kun forstås socialkonstruktivistisk i modsætning til sygeliggørende psykiatri? Eller kan psykiatriske perspektiver være frigørende og forløse det åg af ansvar, mange er tynget af?’

10:40-11:05: Anne Görlich, lektor, center for Ungdomsforskning: ‘Mistrivsel hos børn og unge i lyset af tempo, præstation og psykologisering – om ny udsathed i ungdomslivet’.

11:05-11:20: Debat og spørgsmål

Pause

11:50-13:20: Session 2: Erfaringer indefra og udefra systemet

11:50-12:20: Nete Holbak, forælder til et barn i psykiatrien og forældermentor: ‘En sms fra verdens modigste 15-årige’. En families erfaringer med psykiatrien i selvmordets skygge. At have behov for den intensive psykiatri er et uskyldstab af de helt store. Det sætter mærker for livet i hele familien. Så hjælp dem, støt og giv god sparring undervejs til at finde fodfæste igen.

12:20-12:40: Natalie Celina Simonsen og Kamilla Føns Pedersen, ungementorer, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, og tidligere brugere i børne- og ungdomspsykiatrien: ‘Børne- og ungdomspsykiatrien fra et brugerperspektiv’.

12:40-13:00: Lasse Langhoff, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, afdelingslæge, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg: ‘På vagt med ungepsykiateren i Akutmodtagelsen’.

13:00-13:20: Debat og spørgsmål

Pause

14:20-16:00: Session 3: Hvordan kan den netop vedtagne psykiatriplan styrke børne- og ungdomspsykiatrien? Og kan de succesfulde forløb med kræftpakker være med til at sikre bedre sammenhæng for børn og unge og deres familier i psykiatrien?

14:20-14:50: Pia Jeppesen, professor, overlæge og forskningsleder, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Forskningsenheden, Psykiatrien Region Sjælland: ‘Hvordan hjælper vi bedst unge i mistrivsel? Har vi brug for mere forebyggelse eller behandling eller begge dele?’ Oplægget vil diskutere den stigende forekomst af psykisk sygdom hos børn og unge og behovet for lige adgang til evidensbaseret forebyggelse og behandling.

14:50-15:20: Helene Probst, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen: ‘Udfordringer og muligheder for bedre indsatser til børn og unge med mistrivsel og psykiske lidelser. Hvad er næste skridt?’ Nu starter det hårde arbejde med at omsætte psykiatriplanen til virkelighed for børn og unge i psykisk mistrivsel. Det kræver en langvarig og fælles indsats. Så nu skal vi for alvor i arbejdstøjet.

15:20-16-00: Debat: Hvad skal der til for, at børne- og ungdomspsykiatrien kan hente inspiration fra f.eks. det logistiske design af kræftpakkerne? Med Helene ProbstJakob Axel Nielsen, tidl. konservativ sundhedsminister 2007-2010, da kræftpakkerne blev indført, Pia JeppesenJakob ØrnbergNete Holbak m.fl.

 

Tema 2: Det nære sundhedsvæsen – hvornår lykkes det, og hvad er de største farer?

To konkrete og gennemførte eksempler på samarbejde på tværs af sektorer til gavn for patienterne:

• Hospitalerne i Region Hovedstaden har påtaget sig 72 timers behandlingsansvar – hvorfor, og hvordan virker det i praksis?
• Kommunerne har etableret akutteams med erfarne sygeplejersker, som løfter opgaver, som ingen løste tidligere, eller som almen praksis løste.

Hvordan opleves det fra sygehusets, kommunens og almen praksis perspektiv?

Hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv, Hvidovre Hospital
Leder af sundhedsområdet Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, Ballerup Kommune
Praktiserende læge Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden

Direktør Jonatan Schloss, Komponent – Kommunernes Udviklingscenter: Det nære sundhedsvæsen står over for en ældre-tsunami. Antallet af +85-årige fordobles i disse år. Manglen på SOSU’er er stor og bliver katastrofal for sundhedsvæsenet. Vi har økonomiske incitamenter, som fremmer silotænkning og dårligt samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praksis. Et enigt Folketing kører med tågelygterne tændt, ingen har det lange lys på, ingen forholder sig til de kommende store udfordringer. Konsekvenser? Løsninger?

Søren Rud Kristensen, lektor, Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE): Betydningen af incitamenter for at få det tværgående samarbejde til at lykkes – hvad ved vi fra forskningen? Hvordan gør vi det?

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Pris:

*PS: ‘Kollega-rabat’: Tag dine kolleger med – I sparer 25 pct. på tilmelding nr. 2 og opefter (tilmeld alle og skriv i notefeltet, hvor mange I har tilmeldt jer)

Ansatte og personer i tillidshverv i sundhedsvæsenet, samt ansatte i kommuner, regioner og non-profit organisationer: 

2.500 kr. for mandag d. 7. november
2.500 kr. for tirsdag d. 8. november
3.750 kr. for begge dage 

For leverandører af produkter og ydelser til ovenstående: 

5.000 kr. for mandag d. 7. november
5.000 kr. for tirsdag d. 8. november
7.500 kr. for begge dage 

Alle priser er ekskl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende én måned før afholdelse af konferencen.

Speakers

  • Dorthe Crüger

  • Helen Kæstel

  • Dea Kehler

  • Mikkel Rasmussen

  • Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk

  • Jonatan Schloss

  • Jakob Ørnberg

  • Søren Brostrøm

  • Kirsten Wisborg

2 dage for sundheden

Tilmeld dig i dag