2 dage for sundheden 2022Dagens Medicin og Netdoktors årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører

12 september, 08:00 - 13 september, 16:15

Velkommen til 2 dage for sundheden – Dagens Medicin og Netdoktors årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører.

Tilmeld dig før 1. juli til en særlig god pris.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 12.-13. september, når Dagens Medicin og Netdoktor for fjerde år i træk samler sundhedsvæsenets vigtigste aktører i Life Science Huset i København.
Gennem 4 store temaer sætter vi fokus på sundhedsvæsenets største udfordring: Manglen på arbejdskraft og det forhold, at vi får flere ældre og kronisk syge, samtidig med at nye behandlinger og diagnostiske muligheder kræver prioritering og ressourcer.

Mandag d. 12. september 2022
Ledelse i sundhedsvæsenet 
Aldrig har ledelse i sundhedsvæsenet være mere aktuelt. Der mangler arbejdskraft på alle niveauer, og vinderne bliver dem, der både kan sikre et godt arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver for de ansatte, faglig kvalitet og høj tilfredshed hos borgere og patienter. Men hvad gør man som leder, for at få det hele til at gå op?

Mandag d. 12. september 2022
Diagnostik
Mulighederne for præcis diagnostik vokser eksponentielt i takt med computerkraft og kobling af biomarkører med billeddannelse. Samtidig bliver manglen på mennesker, der kan tolke billederne og træffe beslutninger, intensiveret. Hvordan bruger vi ressourcerne bedst muligt? Og hvor meget kan teknologi som kunstig intelligens hjælpe?

 

Tirsdag d. 13. september 2022
Psykiatri 
Sundhedsstyrelsen har spillet ud med et grundigt fagligt oplæg til, hvordan der skal rettes op på psykiatrien, men hvordan går det med forhandlingerne om økonomien? Vi er tæt på Folketingets åbning og forhandlingerne om Finansloven og forventer, at bølgerne vil gå højt i debatten.

Tirsdag d. 13. september 2022
Det nære sundhedsvæsen
Sundhedsklyngerne begynder at materialisere sig, men i hvor høj grad bliver de løsningen på det svære samarbejde mellem sygehusvæsenet og det nære sundhedsvæsen? Udfordringen med at skaffe arbejdskraft og holde dem raske og tilfredse, er større end noget andet sted i sundhedsvæsenet – er Buurtzorg-modellen en af løsningerne?

Magtens Top 100
Vi slutter tirsdagens program af med at præsentere årets liste over de 100 mest magtfulde i sundhedsvæsenet, og årets store Magt-magasin udkommer.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Early bird pris (inden 1. juli 2022):

Ansatte og personer i tillidshverv i sundhedsvæsenet, samt ansatte i kommuner, regioner og non-profit organisationer: 

2.000 kr. for mandag d. 12. september
2.000 kr. for tirsdag d. 13. september
3.225 kr. for begge dage 

For leverandører af produkter og ydelser til ovenstående: 

4.500 kr. for mandag d. 12. september
4.500 kr. for tirsdag d. 13. september
6.500 kr. for begge dage 

Alle priser er ekskl. moms. 
OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende én måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

2 dage for sundheden

Stadig ledige pladser