2 dage for sundheden 2022Den årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører

12 september, 08:00 - 13 september, 16:15

Velkommen til 2 dage for sundheden – Dagens Medicin og Netdoktors årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører.

 

TILMELD DIG HER

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 12.-13. september, når Dagens Medicin og Netdoktor for fjerde år i træk samler sundhedsvæsenets vigtigste aktører i Life Science Huset i København.

Gennem 4 store temaer sætter vi fokus på sundhedsvæsenets største udfordringer: Manglen på arbejdskraft og det forhold, at vi får flere ældre og kronisk syge, samtidig med at nye behandlinger og diagnostiske muligheder kræver prioritering og ressourcer.

 

Mandag d. 12. september 2022
Ledelse i sundhedsvæsenet 
Aldrig har ledelse i sundhedsvæsenet været mere aktuelt. Der mangler arbejdskraft på alle niveauer, og vinderne bliver dem, der både kan sikre et godt arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver for de ansatte, faglig kvalitet og høj tilfredshed hos borgere og patienter. Men hvad gør man som leder, for at få det hele til at gå op?

Mød bl.a. Kirsten Wisborg, lægelig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og Christian Bøtcher Jacobsen, professor i sundhedsledelsen, AU.

 

Mandag d. 12. september 2022
Diagnostik
Mulighederne for præcis diagnostik vokser eksponentielt i takt med computerkraft og kobling af biomarkører med billeddannelse. Samtidig bliver manglen på mennesker, der kan tolke billederne og træffe beslutninger, intensiveret. Hvordan bruger vi ressourcerne bedst muligt? Og hvor meget kan teknologi som kunstig intelligens hjælpe?

Mød bl.a. Liselotte Højgaard, professor og leder af Afdeling for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Rigshospitalet.

 

Tirsdag d. 13. september 2022
Psykisk mistrivsel blandt unge
15 pct. af en ungdomsårgang får en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Men hvilke forklaringer ligger bag den udvikling: Er den et udtryk for, at flere unge har psykiske problemer, eller sidder i diagnoserne i dag løsere end tidligere? Og ikke mindst, hvilke konsekvenser har det for den enkelte og for samfundet?

Mød bl.a. Anne Mette Skovgaard, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og forskningsleder, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, og Anne Görlich, lektor, Institut for Kultur og Læring, AAU.

 

Tirsdag d. 13. september 2022
Det nære sundhedsvæsen
Sundhedsklyngerne begynder at materialisere sig, men i hvor høj grad bliver de løsningen på det svære samarbejde mellem sygehusvæsenet og det nære sundhedsvæsen? Udfordringen med at skaffe arbejdskraft og holde de ansatte raske og tilfredse, er større end noget andet sted i sundhedsvæsenet – er Buurtzorg-modellen en af løsningerne?

Mød bl.a. Martin Sandberg Buch, projektchef, VIVE.

Magtens Top-100
Vi slutter tirsdagens program af med at præsentere årets liste over de 100 mest magtfulde i sundhedsvæsenet, og årets store Magt-magasin udkommer.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Pris:

Ansatte og personer i tillidshverv i sundhedsvæsenet, samt ansatte i kommuner, regioner og non-profit organisationer: 

2.500 kr. for mandag d. 12. september
2.500 kr. for tirsdag d. 13. september
3.750 kr. for begge dage 

For leverandører af produkter og ydelser til ovenstående: 

5.000 kr. for mandag d. 12. september
5.000 kr. for tirsdag d. 13. september
7.500 kr. for begge dage 

Alle priser er ekskl. moms. 
OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende én måned før afholdelse af konferencen.

Speakers

  • Kirsten Wisborg

  • Christian Bøtcher Jacobsen

  • Lise Lotte Højgaard

  • Anne Mette Skovgaard

  • Anne Görlich

  • Martin Sandberg Buch

2 dage for sundheden

Stadig ledige pladser