2 dage for sundheden 2021Dagens Medicin og Netdoktors årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører.

13 september, 08:00 - 14 september, 16:00

Velkommen til 2 dage for sundheden – Dagens Medicin og Netdoktors årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører.

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

På de to dage sætter vi fokus på de fire store temaer, som vil præge sundhedsvæsenet de kommende år. Vi inviterer eksperter og meningsdannere på scenen og tager temperaturen på den politiske situation op til Folketingets åbning og de store reformer, som alle venter på.

 

Program (Se som pfd):

Konferencen er også i år delt op i fire spor, som behandler nogle af tidens vigtigste emner for sundhedssektoren (foreløbigt programmet, ændringer kan/vil forekomme).

 

Program mandag d. 13. september:

07.45-08.15: Registrering og morgenmad

08.15-09.15: Sponsorsession: Takeda

09.15-09.25: Velkommen
Rikke Esbjerg, adm. direktør, Dagens Medicin og Netdoktor

09.25-10.10: Åbningssession
Per Okkels, tidligere departementschef, Sundhedsministeriet

10.10-10.40: Formiddagskaffe i udstillerområdet

Spor 1 – Psykiatri

Ordstyrer: Jesper Bernstorff Jensen, redaktionschef, Dagens Medicin

10.40-11.40: Vi stiller diagnosen: Psykiatrien er syg
Mikkel Rune Vossen Rasmussen, næstformand, Dansk Psykiatrisk Selskab

11.40-12.40: Konsekvenser for ansatte, patienter og pårørende
“Da jeg blev sindssyg”: Forfatteren Peter Øvig fortæller om at blive suget ned i en svær psykotisk depression og til sidst blive indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling på Rigshospitalet, hvor han blev helbredt af de elektrochok, han frygtede mest af alt.
Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge og formand, Psykiatrifonden

12.40-13.40: Frokost

13.40-14.40: Vi ordinerer behandlingen: Det skal der gøres
Poul Videbech, professor og overlæge, Psykiatrisk Center Glostrup

14.40-15.10: Eftermiddagskaffe i udstillerområdet

15.10-16.25: Paneldebat: Folketingets sundheds- og psykiatriordførere diskuterer psykiatriens fremtid
TBA

 

Spor 2 – Ledelse i sundhedsvæsenet

Ordstyrer: Rikke Esbjerg, chefredaktør, journalist og læge, Dagens Medicin og Netdoktor

10.40-11.40: Kriseledelse – hvad har vi lært af COVID-19?
Hvad er god kriseledelse og hvordan har man håndteret Covid-19? Virkeligheden er forskellig afhængig af, hvor man er i sundhedsvæsenet. Hvordan håndterer man det som leder?
Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA

11.40-12.40: Hvordan sikrer man god ledelse ved opstart af nyt hospital?
Hvordan får man etableret fundamentet for god ledelse, når man skal starte nyt hospital op? Hvilke opgaver indebærer det at få samlet organisationen og få den tilpasset de rammer der gives?
Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital
Jesper Juul Larsen, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital

12.40-13.40: Frokost

13.40-14.40: Kvalitet, faglighed og lægelig ledelse – hvilke krav stiller vi?
Mange ledere i sundhedsvæsenet føler sig trukket ind i en administrativ ledelses rolle, mens andre kun har fokus på det lægelige og ikke har interesse i f.eks. personaletrivsel og ledelse. Hvordan sikres fokus på både kvalitet, faglighed og lægelig ledelse?
Irene Charlotte Hesselberg, formand for Lederforeningen DSR
Allan Flyvbjerg, centerdirektør, klinisk professor, Steno Diabetes Center Copenhagen
Mads Koch Hansen, speciallæge og ledelsescoach

14.40-15.10: Eftermiddagskaffe i udstillerområdet

15.10-16.25: Nyeste forskning eller det nære patientforløb
Modsætningsforholdet mellem at ville prioritere forskning frem for det nære patientforløb giver anledning til diskussion om, hvad der bør prioriteres og hvorfor der bliver prioriteret, som der gør.
Dorte Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden
Frede Olesen, adj. professor, Aarhus Universitet

16.25-17.00: Overrækkelse af ledelsespris

17.00: Tak for i dag

 

Program tirsdag d. 14. september:

07.45-08.15: Registrering og morgenmad

08.15-09.15: Sponsorsession

09.15-09.25: Velkommen til dag 2
Rikke Esbjerg, adm. direktør, Dagens Medicin og Netdoktor

09.25-09.55: Formiddagskaffe i udstillerområdet

Spor 1 – Antibiotikaresistens (AMR)

Ordstyrer: Rikke Esbjerg, chefredaktør, journalist og læge, Dagens Medicin og Netdoktor

09.55-10.55: Hvad er AMR?
Bertel Haarder (V), medlem af Folketinget 

Hvad er AMR og hvor udbredt er det?
Ute Wolff Sönksen, overlæge, ref. laboratoriet f. Antibiotikaresistens, SSI

De kliniske konsekvenser for hhv. patienter og klinikere
Hans Jørn Kolmos, professor, dr.med., Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, Syddansk Universitet, Odense

10.55-12.10: Økonomien og AMR
Lars H. Ehlers, sundhedsøkonom, AAU

Hvorfor er det ikke en god forretning at udvikle nye antibiotika – og hvad kan vi gøre ved det?
Repræsentant fra Pfizer

Hvordan ser SDU problem/løsning?
Poul Nielsen, ph.d., professor, Nucleic Acid Center, Syddansk Universitet

12.10-13.10: Frokost

13.10-14.10: Sådan kan Danmark være med til at spille en rolle for at løse problemet mht. AMR internationalt
ICARS – Indlæg om Danmarks position og samarbejde/beredskab i global sammenhæng
One HEALTH (Vetarinær og human)
Life science strategi – National plan – kroniker plan
Robert Skov, overlæge, National AMR-koordinator, Infektionsberedskab, Statens Serum Institut
Politisk indspark, Stinus Lindgreen (R), medlem af Folketinget, ph.d., forsker

14.10-14.40: Eftermiddagskaffe i udstillerområdet

14.40-15.40: Situationen i Danmark
Oplæg ved Sundhedsminister Magnus Heunicke (inviteret)

Er vi truede i Danmark eller har vi fuldstændig styr på det? Og hvad betyder det for os, når graden af resistens stiger i resten af verden?

Paneldebat – Hvor langt er vi kommet?
– Danmark skal gå foran, hvor er vi mht. ressourcer?
– Hvordan får vi skabt nye antibiotika også om 5/10 år?
– Hvilke særlige krav kommer truslen om resistente bakterier til at medføre for patientbehandlingen?
– Hvad skal der til for at vi bevarer det flotte niveau vi har i Danmark?
– Hvorfor har vi ikke handlet endnu? – vi ved det jo godt…
– Vi er bagud i forhold til Norge og Sverige

Panel bestående af:
Dagens oplægsholdere

 

Spor 2 – Det nære sundhedsvæsen

Ordstyrer: Jesper Bernstorff Jensen, redaktionschef, Dagens Medicin

09.55-10.45: Pandemiens forstørrelsesglas over kendte problemstillinger
Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, præsenterer problemstillinger i det nære sundhedsvæsen, som er blevet tydeliggjort af coronapandemien. Hvad har vi erfaret, og hvordan kommer vi styrket videre?

Debat: Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet, Ditte Høgsgaard, postdoc. Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland, Helen Kæstel, sygeplejechef i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune.

10.45-12.10: Kommune-Barometeret 2021
Jesper Bernstorff Jensen og Sidsel Vinge, cand.merc. ph.d., debattør og foredragsholder i sundhedsvæsenet, præsenterer og analyserer resultatet af Kommune-Barometeret. Hvad er der sket siden sidst, hvem skiller sig ud, og hvad kan vi lære af udviklingen?

12.10-13.10: Frokost

13.10-14.10: Kommunal- og regionsvalg 2021: Hvor ligger sundheden?
Efteråret bliver i høj grad præget af kommunal- og regionsrådsvalget. Vi går i dybden med de vigtigste områder og problematikker ift. det nære sundhedsvæsen. Herunder den kommende sundhedsreform og den store implementeringsopgave, der venter.
TBA

14.10-14.40: Eftermiddagskaffe i udstillerområdet

14.40-15.40: Sundhedsreformen: Sidste udkald
Jesper Bernstorf Jensen sætter rammen, og herefter stiller vi skarpt på sundhedsreformen i en debat, hvor Frede Olesen, adj. professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, udfordrer debatdeltagerne.
Debat: Stinus Lindgren (R), medlem af Folketinget, ph.d., forsker, Frede Olesen, Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA, Jonatan Schloss, direktør, Komponent, Leif Vestergaard Pedersen, cand.oecon., konsulent

15.40-16.15: Magtens Top-100 præsenteres 

16.15: Tak for i dag 

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Pris:

Ansatte og personer i tillidserhverv i sundhedsvæsenet, samt ansatte i kommuner, regioner og non-profit organisationer: 

2.500 kr. for mandag d. 13. september
2.500 kr. for tirsdag d. 14. september
3.750 kr. for begge dage

For leverandører af produkter og ydelser til ovenstående: 

5.000 kr. for mandag d. 13. september
5.000 kr. for tirsdag d. 14. september
7.500 kr. for begge dage

Alle priser er ekskl. moms. 

Speakers

 • Hans Jørn Kolmos

 • Stinus Lindgreen

 • Lars Holger Ehlers

 • Anne Bloch Thomsen

 • Robert Skov

 • Ute Wolff Sönksen

 • Bertel Haarder

 • Dorthe Crüger

 • Bente Ourø Rørth

 • Frede Olesen

 • Irene Hesselberg

 • Poul Nielsen

 • Sidsel Vinge

 • Inge Kristensen

 • Susanne Poulsen

 • Helen Kæstel

 • Per Okkels

 • Torben K. Hollmann

 • Peter Øvig Knudsen

 • Mikkel Rune Vossen Rasmussen

2 dage for sundheden

Stadig ledige pladser