2 dage for sundheden 2021Dagens Medicin og Netdoktors årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører.

13. september 2021, 08:00 - 14. september 2021, 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Velkommen til 2 dage for sundheden – Dagens Medicin og Netdoktors årlige mødeplads for sundhedssektorens aktører.

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

På de to dage sætter vi fokus på fire store temaer, som vil præge sundhedsvæsenet de kommende år: Ledelse i sundhedsvæsenet, psykiatri, antimikrobiel resistens (AMR) og det nære sundhedsvæsen.

Vi inviterer eksperter og meningsdannere på scenen og tager temperaturen på den politiske situation op til Folketingets åbning og de store reformer, som alle venter på. Vi overrækker en helt ny ledelsespris og offentliggør årets udgave af ‘Magtens Top-100′ – listen over de 100 mest magtfulde personer i det danske sundhedsvæsen.

Program (Se som pdf):

Konferencen er også i år delt op i fire spor, som behandler nogle af tidens vigtigste emner for sundhedssektoren (foreløbigt program med forbehold for ændringer).

Program mandag d. 13. september:

07.45-08.15: Registrering og morgenmad

08.15-09.15: Sponsorsession: Takeda

ADHD: Det koster at lade være. De sociale omkostninger v. Camilla Lydriksen, direktør for ADHD-foreningen. De menneskelige omkostninger v. Erik Pedersen, overlæge, speciallæge i psykiatri, Regionspsykiatrien, Vest, Herning. De økonomiske omkostninger, v. Jakob Kjellberg, professor, cand.scient., m.sc. Health Econ, VIVE. Paneldebat ADHD – tid til forandring! Moderator: Line Friis Frederiksen.

09.15-09.25: Velkommen

Rikke Esbjerg, adm. direktør og chefredaktør, Dagens Medicin og Netdoktor

09.25-10.10: Åbningssession

Per Okkels, tidligere departementschef, Sundhedsministeriet

10.10-10.40: Formiddagskaffe i pauseområdet

Spor 1 – Psykiatri

Ordstyrer: Jesper Bernstorf Jensen, redaktionschef, Dagens Medicin

 

Session 1: kl. 10:40-11:40: Vi stiller diagnosen: Psykiatrien er syg

10:40-10:50: Velkomst og intro: Jesper Bernstorf Jensen, Dagens Medicin

10:50-11:10: Torsten Bjørn Jacobsen, speciallæge i psykiatri og formand for Psykiatrifonden

11:10-11:30: Mikkel Rune Vossen Rasmussen, ledende overlæge og næstformand, Dansk Psykiatrisk Selskab

11:30-11:40: Spørgsmål fra ordstyrer og salen

 

Session 2: kl. 11:40-12:40: Gentænk børne- og ungdomspsykiatrien

11:40-12:00: Linda Bramsen, ledende overlæge og formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

12:00-12:20: Jakob Lind Bern, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, Region Syddanmark

12:20-12:40: Spørgsmål fra ordstyrer og salen

 

12:40-13:40: Frokost

 

Session 3: kl. 13:40-14:40: Vi ordinerer behandlingen

13:40-14:10: Peter Øvig, forfatter, optræder med sit foredrag ‘Da jeg blev sindssyg’:  Her fortæller han om at blive suget ned i en svær psykotisk depression og til sidst blive indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling på Rigshospitalet, hvor han blev helbredt af de elektrochok, han frygtede mest af alt.

14:10-14:30: Poul Videbech, professor og leder, Psykiatrisk Center Glostrup

14:30-14:40: Spørgsmål fra ordstyrer og salen

 

14:40-15:10: Eftermiddagskaffe i udstillerområdet

 

Session 4: kl. 15:10-16:30: Status på psykiatriplanen og politisk debat

15:10-15:30: Helene Bilsted Probst, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen: ’10-årsplan for mental sundhed og psykiatri. Sundhedsstyrelsen udarbejder et fagligt oplæg, som skal danne rammen om indsatsen for mennesker med psykiske lidelser i årene fremover. Hvad er udfordringerne, og hvad skal der fokus på?’

15:30-15:40: Spørgsmål fra ordstyrer og salen

15:40-16:40: Paneldebat med afsæt i dagens oplæg: Her deltager Susanne Due Kristensen (S), formand for psykiatriudvalget, Region Hovedstaden, Martin Schepelern (RV), næstformand for psykiatriudvalget, Region Hovedstaden, Marianne Frederik (EL), medlem af psykiatriudvalget, Region Hovedstaden, Anny Winther (V), medlem af psykiatriudvalget, Region Nordjylland, og Ulrich Fredberg (V), regionsrådsmedlem, Region Midtjylland.

Spor 2 – Ledelse i sundhedsvæsenet

Ordstyrer: Rikke Esbjerg, adm. direktør og chefredaktør, Dagens Medicin og Netdoktor

 

10.40-11.40: Kriseledelse – hvad har vi lært af COVID-19?

Hvad er god kriseledelse og hvordan har man håndteret Covid-19? Virkeligheden er forskellig afhængigt af, hvor man er i sundhedsvæsenet, Hvordan håndterer man det som leder? Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA, Klaus Fjalland, Implement Group, Niels Nørgaard Petersen, hospitalsdirektør, OUH

 

11.40-12.40: Hvordan sikrer man god ledelse ved opstart af nyt hospital?

Hvordan får man etableret fundamentet for god ledelse, når man skal starte nyt hospital op? Hvilke ­opgaver indebærer det at få samlet organisationen og få den tilpasset de rammer der gives? Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital, Jesper Juul Larsen, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital.

 

12.40-13.40: Frokost i pauseområdet

 

13.40-14.40: Kvalitet, faglighed og lægelig ledelse – hvilke krav stiller vi?

Mange ledere i sundhedsvæsenet føler sig trukket ind i en administrativ ledelses rolle, mens andre kun har fokus på det lægelige og ikke har interesse i f.eks. personaletrivsel og ledelse. Hvordan sikres fokus på både kvalitet, faglighed og lægelig ledelse. Irene Charlotte Hesselberg, formand for Lederforeningen DSR, Allan Flyvbjerg, centerdirektør, klinisk ­professor, Steno Diabetes Center Copenhagen, Mads Koch Hansen, speciallæge og ledelsescoach, og Jonatan Schloss, direktør, Komponent

 

14.40-15.10: Eftermiddagskaffe i pauseområdet

 

15.10-16.25: Nyeste forskning eller det nære patientforløb

Modsætningsforholdet mellem at ville prioritere forskning frem for det nære patientforløb giver anledning til diskussion om, hvad der bør prioriteres, og hvorfor der bliver prioriteret, som der gør. Dorthe Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden, og Frede Olesen, adj. professor, Aarhus Universitet.

 

16.25-17.00: Overrækkelse af ny ledelsespris

 

17.00: Tak for i dag

 

Program tirsdag d. 14. september:

09.00-09.15: Registrering 

09.15-09.25: Velkommen til dag 2

Rikke Esbjerg, adm. direktør og chefredaktør, Dagens Medicin og Netdoktor

09.25-09.55: Morgenmad i pauseområdet

Spor 1 – Antimikrobiel resistens (AMR)

Ordstyrer: Rikke Esbjerg, adm. direktør og chefredaktør, Dagens Medicin og Netdoktor

 

09.55-10.55: Hvad er AMR?

Bertel Haarder (MF), præsident, Nordisk Råd

Hvad er AMR, og hvor udbredt er det?

Ute Wolff Sönksen, overlæge, ref. laboratoriet f. Antibiotikaresistens, SSI

De kliniske konsekvenser for hhv. patienter og klinikere

Hans Jørn Kolmos, professor, dr.med., Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, Syddansk Universitet, Odense

 

10.55-12.10: Økonomien og AMR

Lars H. Ehlers, professor i sundhedsøkonomi, AAU

Hvorfor er det ikke en god forretning at udvikle nye antibiotika – og hvad kan vi gøre ved det? Anne Bloch Thomsen, medicinsk direktør, Pfizer, og Aleks Engel, Novo Nordisk Fonden

Hvordan ser SDU problem/løsning? Poul Nielsen, ph.d., professor, Nucleic Acid Center, Syddansk Universitet

 

12.10-13.10: Frokost i pauseområdet

 

13.10-14.10: Sådan kan Danmark være med til at spille en rolle for at løse problemet mht. AMR internationalt

ICARS : Indlæg om Danmarks position og samarbejde/beredskab i global sammenhæng
One HEALTH (Veterinær og human)
Life science strategi – National plan – kroniker plan: Robert Skov, overlæge, national AMR-koordinator, Infektionsberedskab, Statens Serum Institut. Politisk indspark, Stinus Lindgreen (R), medlem af Folketinget, ph.d., forsker

 

14.10-14.40: Eftermiddagskaffe i pauseområdet

 

14.40-15.40: Situationen i Danmark

Oplæg ved sundhedsminister Magnus Heunicke

Er vi truet i Danmark, eller har vi fuldstændig styr på det? Og hvad betyder det for os, når graden af resistens stiger i resten af verden?

 • Paneldebat: Hvor langt er vi kommet?
 • Danmark skal gå foran, hvor er vi mht. ressourcer?
 • Hvordan får vi skabt nye antibiotika også om 5-10 år?
 • Hvilke særlige krav kommer truslen om resistente bakterier til at medføre for patientbehandlingen?
 • Hvad skal der til for, at vi bevarer det flotte niveau vi har i Danmark?
 • Hvorfor har vi ikke handlet endnu, for vi ved det jo godt?
 • Vi er bagud i forhold til Norge og Sverige

Panel bestående af:

Lars H. Ehlers, Ute Wolff Sönksen, Anne Bloch Thomsen, Hans Jørn Kolmos, Steffen Lüders, Head of Communication and Stakeholder Relations, Poul Nielsen og Robert Skov

 

Spor 2 – Det nære sundhedsvæsen

Ordstyrer: Jesper Bernstorf Jensen, redaktionschef, Dagens Medicin

 

09.55-10.55: Pandemiens forstørrelsesglas over kendte problemstillinger

Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, præsenterer problemstillinger i det nære sundhedsvæsen, som er blevet tydeliggjort af coronapandemien. Hvad har vi erfaret, og hvordan kommer vi styrket videre?

Debat: Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet, Ditte Høgsgaard, postdoc., Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland, Helen Kæstel, sygeplejechef i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune.

 

10.55-12.10: Sundhedsvæsenets kroniske sygdom: Sektorovergange

Sektorovergange er den ældste og mest vedvarende problemstilling i det danske sundhedsvæsen. Historier om elendige overgange, tidsspild, dobbeltarbejde, vitale informationer der går tabt – og patienter der falder mellem stolene – rammer igen og igen nyhederne. Der er gjort masser af forsøg på at understøtte bedre sektorovergange med fremskudte kommunale visitatorer på hospitaler, følge-hjem-ordninger fra hospitaler og mange andre særlige projekter og indsatser. Men med udsigten til flere – og ofte kognitivt svækkede – ældre patienter, og stadigt kortere indlæggelsestider, er det på høje tide for alvor at få løst et af sundhedsvæsenets mest sejlivede problemer: Sektorovergangene.

Sidsel Vinge, konsulent, foredragsholder, tidl. projektchef i VIVE, Tina Juul, konsulentdirektør, Iqvia, Tina Holm Nielsen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital, Helen Kæstel og Finn Rønholt, centerlæge, Kildegården, Gladsaxe Kommune, tidl. ledende overlæge, Herlev og Gentofte Hospital.

 

12.10-13.10: Frokost i pauseområdet

 

13.10-14.10: Kommunal- og regionsvalg 2021: Hvor ligger sundheden?

Efteråret bliver i høj grad præget af kommunal- og regionsrådsvalget. Vi går i dybden med de vigtigste områder og problematikker ift. det nære sundhedsvæsen. Herunder den kommende sundhedsreform, de økonomiske udfordringer for kommunerne og regionerne samt den store implementeringsopgave, der venter. Arne Ullumchefredaktør, NB-Medier

 

14.10-14.40: Eftermiddagskaffe i pauseområdet

 

14.40-15.40: Sundhedsreformen: Sidste udkald

Frede Olesen, adj. professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, lægger op til debat med et indledende oplæg. Han og Jesper Bernstorf Jensen faciliterer derefter en spændende og højaktuel debat om den længe ventede sundhedsreform.

Debat: Stinus Lindgren (R), MF, sundhedsordfører, ph.d., forsker, Sophie Løhde (V), MF, politisk ordfører, Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA, Jonatan Schloss, direktør, Komponent, Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital, og Mireille Lacroix, næstformand, PLO

 

15.40-16.15: Magtens Top-100 2021 præsenteres 

 

16.15: Tak for i dag 

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Pris:

Ansatte og personer i tillidserhverv i sundhedsvæsenet, samt ansatte i kommuner, regioner og non-profit organisationer: 

2.500 kr. for mandag d. 13. september
2.500 kr. for tirsdag d. 14. september
3.750 kr. for begge dage

For leverandører af produkter og ydelser til ovenstående: 

5.000 kr. for mandag d. 13. september
5.000 kr. for tirsdag d. 14. september
7.500 kr. for begge dage

Alle priser er ekskl. moms. 

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende én måned før afholdelse af konferencen.

Speakers

 • Hans Jørn Kolmos

 • Stinus Lindgreen

 • Lars Holger Ehlers

 • Anne Bloch Thomsen

 • Robert Skov

 • Ute Wolff Sönksen

 • Bertel Haarder

 • Dorthe Crüger

 • Bente Ourø Rørth

 • Frede Olesen

 • Irene Hesselberg

 • Poul Nielsen

 • Sidsel Vinge

 • Inge Kristensen

 • Susanne Poulsen

 • Helen Kæstel

 • Per Okkels

 • Torben K. Hollmann

 • Peter Øvig Knudsen

 • Mikkel Rune Vossen Rasmussen

 • Aleks Engel

 • Anne Bloch Thomsen

 • Magnus Heunicke

2 dage for sundheden

Stadig ledige pladser