Rødding lægehus søger 1 (2) nye kolleger

Dette job er udløbet

I anledning af snarligt generationsskifte får vi en ledig kapacitet. Derudover har vi deletilladelse til yderligere en kompagnon (5 læge)

Vi driver praksis fra egne lokaler i vejen kommune, 30-40 minutters kørsel fra Esbjerg, Kolding og Åbenrå.
Vi er 4 læger i alderen 45-61 år.
6700 patienter

Ansatte:
Praksismanager (sygeplejerske med lederuddannelse), 2 sygeplejersker, 2 bioanalytikere, 3 sekretærer, hvoraf den ene er ansat i flexjob.

Vi arbejder med Tid samme dag i forhold til tidsbestilling.
Vi har en veltilrettelagt kronikeromsorg
Vi vægter ledelse, og praksis er velorganiseret, arbejder med årshjul, har skemalagt undervisning, møde aktiviteter og ledelsesseminar.
Der er gode betingelser for efteruddannelse.
Ferie og frihed aftales, og der er mulighed for en ugentlig fridag.

Vi har et godt samarbejde med hjemmeplejen, sundhedsplejen og kommunen.
En læge har plejehjemsfunktion.
Vi har etableret et patientråd.

Vi modtager uddannelseslæger på alle niveauer og deltager i uddannelse af sygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer.

Vi har desuden et velfungerende lægelag og klynge.

Se mere på vores hjemmeside: www.roeddinglaegehus.dk

Har du lyst til at høre mere om os eller blive en del af kompagniskabet, så hører vi gerne fra dig.

Ring til os på 30607543/27343231 eller kontakt os på mail: lon@roedding-laegehus.dk