Reservelæge ved Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital En introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi (6620-19-46-i-03) på 37 timer pr. uge er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020. Stillingen, der er 1-årig, ønskes besat med ansøger, som stiler mod en uddannelse til speciallæge i oto-rhino-laryngologi.

Dette job er udløbet

Introduktions-reservelægerne indgår i afdelingens forvagtslag sammen med reservelægerne i hoveduddannelse, sædvanligvis 8-skiftet rådighedsvagt fra bolig.

Introduktionslægerne vil i perioder have funktion på Øreklinikken, Regionshospitalet i Randers samt på Søvnklinikken i Silkeborg, der lægeligt set er en del af afdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jesper Bille på 7845 4080.

Ansøgning skal sendes via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Jesper Bille.

Ansøgningsfrist er den 24. august 2020.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.