Regionshospitalet Viborg – Introduktionsreservelæge – Kirurgi På Kirurgi, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg er 2 1-årige introduktionsstillinger med klassifikationsnummer 6630-05-30-i-04 og 6630-05-30-i-05 ledige til besættelse pr 1/8 2023 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Om stillingen/afdelingen:

Som introduktionslæge placeres du i mellemvagtslaget. Vagten er 8-skiftet og 2-delt. Mellemvagten varetager de akutte kirurgiske patienter i samrabejde med akutafdelingen.

Den kirurgiske bagvagt er døgndækkende i tilstedeværelsesvagt.

Afdelingen tilstræber, at du som introduktionslæge ved afslutningen af forløbet vil kunne foretage laparoskopisk appendektomi og cholecystektomi samt åben herniotomi under supervision. Derudover arrangeres oplæring i gastro- og koloskopi.

Afdelingen prioriterer undervisning højt og der etableres hvert semester sædvanligvis 1-2 dage med operative øvelser på grise på Forskningsinstitutionen Foulum. Yngre læger i uddannelsesstillinger deltager på skift.

I tilknytning til operationsgangen findes et træningslaboratorium med simulator til såvel laparoskopi som endoskopi.

Der er fri adgang til træningslaboratoriet efter fornøden introduktion.

Herudover tilbydes deltagelse i de basale kirurgiske kurser ved MidtSim.

Som introduktionslæge har du mulighed for at deltage i afdelingens forskning. Der er i afdelingen ansat en forskningsansvarlig overlæge.

 

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

 

Om Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig Afdelingslæge Malene Dinesen tlf. 78446497 eller Uddannelsesansvarlig Overlæge Poul-Erik Lundbech 78446479.

 

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID , oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 18/6 2023.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen