Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens Overlæge med erfaring i modtagelse af akutte patienter

Dette job er udløbet

Vi tilbyder per 1. november 2019 stilling som overlæge i Akutafdelingen med funktionsledelse for de akutambulante patienter. Andet starttidspunkt kan aftales.

Det akutambulante forløb udgår 17.500 forløb om året inklusive alle skadestuepatienter. Det udgør således mere end halvdelen af den samlede aktivitet i Skadestuen, målt på antallet af forløb. Funktionslederen har sammen med en afdelingssygeplejerske ansvaret for drift og udvikling af området. Personaleledelse er en integreret del af opgaven. Du referer direkte til afdelingsledelsen.

Vi søger en speciallæge med solid erfaring fra arbejde i akutafdeling, ideelt også med erfaring med funktionsledelse. Baggrund i et skærende speciale er en fordel.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge fra et relevant speciale
 • Har erfaring fra arbejde i en akutafdeling
 • Evner nærværende og empatisk kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Er robust og vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø på et travlt akuthospital
 • Påtager dig relevante ledelsesopgaver
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

Mere om stillingen:
Vi tilbyder en stilling i et dedikeret tværfagligt kollegium. Speciallægerne er alle ansat inden for de seneste 4 år og udvikler sig sammen. Alle øver sig i opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i den absolutte nationale topklasse. Vores speciallæger beskriver sig selv som lige dele læger – ledere og lærere.

Du kan forvente at få et job med:

 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Stort fagligt ansvar
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse
 • En nærværende og lydhør ledelse

Du finder funktionsbeskrivelse her.

Om os:
Akutafdelingen har årligt ca. 33.000 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om at dagligdagen fagligt afspejler det nationale curriculum for akutmedicin i videst muligt omfang. Du vil således skulle se akutte patienter der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi plus alle de patienter der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande. På sigt inkluderes dele af den akutte psykiatri i afdelingen.

Ledelsen i afdelingen tror på tillid frem for kontrol, og på at trivsel er en af de vigtigste faktorer for patientsikkerhed. Vi tror på at klinikerne skal føde nødvendige forandringer og at ledelse primært skal være understøttende og rammesættende for dedikerede medarbejdere. Det skal være udviklende og sjovt at gå på arbejde.

Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.
Hospitalet arbejder tæt sammen med kommunerne og de praktiserende læger med det formål at sikre at borgere/patienter modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakter og antallet af kontakter.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ulf Hørlyk 24751158.

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43

Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.