Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger lungemedicinsk afdelingslæge med vagtfunktion i akutafdelingen med start 1/2-2023 eller efter aftale. Du bliver ansat i en stor multidiciplinær medicinsk afdeling med et fantastisk arbejdsmiljø og samarbejde – både internt og eksternt.

Ansøgningsfrist: 02/12/2022 Regionshospitalet Randers

Vi arbejder tværfagligt og i teams og vi insisterer på god kollegalitet, gode samarbejdsevner, god tone i alle vores arbejdsrelationer samt høj faglig standart.

Din dagfunktioner er alle i medicinsk afdeling. Du bliver en del af vores lunge team og varetager funktioner i Lungeklinikken inkl. bronchoskopi hvis det ønskes, samt stuegang på Medicinsk Sengeafsnit B.

Som alle andre speciallæger ansat i afdelingen skal du deltage i arbejdet med vores Medicinske Korttidsafsnit som er et stort fælles dagafsnit samt stuegang/udskrivelse af medicinske patienter i Akutafdelingen i dagtid.

2/3 af din arbejdstid vil være som dagtid i Medicinsk afdeling med ovenstående funktioner.

Lungeklinikken i Randers har udredning af lungecancer via lungecancerpakke i samarbejde med AUH.

Din vagtfunktion ligger i Akutafdelingen, hvor det forventes at du varetager 3 aften/nattevagter som akutlæge per mdr.

Hvis der er områder hvor du føler dig mindre godt orienteret påtager vi os at lave et forløb så du bliver klædt på til alle funktioner.

Vagterne er som leder af et team bestående af KBU læger, introduktions læger i Akut medicin samt HU-læger i Akutmedicin og HU i AP stillinger.

Der er speciallæger i alle specialer tilstede på matriklen alle dage så der altid er relevante kollegaer at sparre med.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet lungemedicin også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin som hver har en specialeansvarlig overlæge.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er et aktiv kardiologisk forsknings team ledet af vores forskningsansvarlige overlæge. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved

• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt

• tværfaglighed har særlig fokus

• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering

• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt

• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence

• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest onsdag d.2/12-2022

Samtaler afholdes d. 6/12-2022 på Regionshospitalet Randers.

Ved ønske om yderligere oplysninger:  Cheflæge Pernille Sarto, Medicinsk afdeling (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01), Ledende overlæge med specialeansvar, Lungemedicin Lene Dahl samt Ledende Cheflæge Christian Skjærbæk, Akutafdelingen (Christian.skjaerbaek viborg.rm.dk/telefon 21286996)

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.