Introduktionsstilling til Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg En stilling som reservelæge i klassificeret introduktionsstilling ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse fra den 1. februar eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om afdelingen
Da Regionshospitalet Viborg er Akuthospital, varetages primært traumatologi i Ortopædkirurgi. Afdelingen varetager supervision af skadestue, modtager traumer og opererer en bred vifte af traumatologiske skader, samt foretager efterbehandling.
Dertil har afdelingen et, ikke ubetydeligt, elektivt patientindtag inden for specialerne idrætstraumatologi, skulder-albue kirurgi, hoftealloplastik, håndkirurgi, fod-ankel kirurgi, og sårklinik i samarbejde med Karkirurgi.

Hvad du kan forvente
Der vil i alle 12 måneder være fokus på de traumatologiske kompetencer i målbeskrivelsen, og du får midtvejs foretaget en 360-graders evaluering i forhold til nogle af de øvrige kompetencer.
Den første 6-måneders blok indgår du i vores Håndsektor, hvor du ved mesterlære opnår kvalifikationer, til selvstændigt at kunne operere mindre operationer i lokal anæstesi.
Den sidste 6-måneders blok er du en del af vores Idrætssektor, hvor målet er at du under supervision kan foretage diagnostisk knæartroskopi.

Som mellemvagt har du, ud over vagter, tjeneste i skadeambulatoriet, stuegang, samt skadestuearbejde. Under ansættelsen forventes du at indgå i afdelingens mellemvagtslag, som har vagt fra kl. 8-23 alle ugens dage. Der arbejdes sammen med, og under supervision af, ortopædkirurgisk bagvagt, der har tilstedeværelsesvagt. Der er ingen nattevagter.

Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge, som kan være behjælpelig med mindre forskningsprojekt. Der er gode muligheder i forhold til betalte kurser, hvor afdelingen meget gerne ser at man får gennemført både AO Basic, samt ATLS-kursus i løbet af ansættelsen.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Ortopædkirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

  • Ledende overlæge Steen Olesen, tlf. 7844 6501
  • Uddannelsesansvarlig overlæge Karl Jöhnk, tlf. 7844 6684

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være modtaget elektronisk senest 29. november 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet torsdag i uge 49.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.