Introduktionsstilling i radiologi Har du lyst til en uddannelse i et spændende tværfagligt speciale, hvor diagnostik og udvikling, højt fagligt niveau og innovation står i centrum?

Dette job er udløbet

En 1- årig introduktionsstilling som reservelæge på Røntgen og Skanning,
Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse per 1. maj 2020 eller efter aftale.

Vi lægger vægt på at give en uddannelse, som ser målbeskrivelsen som
minimumskrav. Vi har en klar ambition om, at vores introlæger når et væsentlig højere
fagligt niveau.

Vi ønsker, at en introlæge får en faglig ballast, så introlægen i løbet af ansættelsen kan
få selvstændige arbejdsområder. Dette naturligvis forudgået af en tæt og grundig
sidemandsoplæring og supervision af et stort antal undersøgelser.

Introlæger vil ikke have vagtfunktion, men efter en oplæringsperiode i de forskellige
akutte modaliteter vil der være senvagter til kl. 18, hvor man deltager i vagtarbejdet
sammen med vagthavende.
Skulle introlægen få lyst til at prøve at være med i en vagt, så kan det arrangeres at
være med i vagten til kl. 23.

Der er for den uddannelsessøgende gode muligheder for at erhverve sig en solid
basisuddannelse indenfor billeddiagnostikkens gængse modaliteter: konventionel
røntgen, ultralyd, CT og MR.
Der er formaliseret undervisning hver mandag, hvor de uddannelsessøgende læger
skiftes til at gennemgå et emne, således man i løbet af et år kommer gennem
abdominal-, orto-, thorax- og neuroradiologi. Undervisningen har også deltagelse af
speciallæger.
Uddannelseslægerne vil også få funktion med at undervise KBU læger og
medicinstuderende. Selvfølgelig med opbakning fra UKYL, UAO og øvrige
speciallæger.

Horsens er det sydligste akuthospital i Region Midt med et befolkningsunderlag på
cirka 250.000.
Hospitalet ligger i køreafstand fra Aarhus og der er gode offentlige transportmidler
både nord- og sydfra.

Afdelingen består af 2 matrikler: én i Horsens og én i Skanderborg, der er kun lægebemanding på martriklen i Horsens. Afdelingen udfører ca. 115.000 undersøgelser årligt.
Afdelingen har 5 konventionelle røntgenrum, 3 ultralydsrum, 3 CT-scanner og 2 MR
skannere.
Den lægelige normering udgør pt. 1 ledende overlæge, 6 overlæger, 1 afdelingslæger,
2 H-læger og 3 introlæger.

Afdelingen scorer højt på patient- og medarbejdertilfredshed. Vi lægger vægt på et
godt samarbejde såvel internt som eksternt. Vores omgangsform bygger på gensidig
respekt og anerkendelse.

Har du lyst til at høre mere om det radiologiske speciale og de mange muligheder
uddannelsen giver eller vil du vide mere om det at være yngre læge/I-læge på Røntgen
og Skanning i Horsens, er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge Berit Gosvig, Tlf. 7842 5800 eller mail: berigosv@rm.dk. eller uddannelsesansvarlig overlæge Kirsten Enø Pedersen tlf. 7842 5822 eller mail: kirchste@rm.dk

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at der gives samtykke til indhentelse
af børneattest og denne er tilfredsstillende.
Ansøgningsfrist: Den 10. marts 2020
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 12/13

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.