Introduktionslæge til Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest Har du lyst til at arbejde med sygdomme i forskellige organsystemer? Har du lyst til at fordybe dig i dine patienter og at arbejde i et visionært, tværfagligt miljø?

Ansøgningsfrist: 27/06/2021 Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Gødstrup

Så er det dig, vi leder efter.

To klassificerede etårige introduktionslægestillinger er ledige til besættelse per 1. september 2021, eller efter aftale.

Se godkendt uddannelsesprogram og funktionsbeskrivelse.

Hvem er vi og hvad står vi for?
Vi er en af de store arbejdsmedicinske klinikker i landet, og én af fire universitetsklinikker ved Hospitalsenheden Vest, der er tilknyttet Health på Aarhus Universitet. Vores kerneopgaver er klinisk arbejde, formidling og forskning. Vi er ca. 40 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper. Aktuelt er vi 4 speciallæger, 4 uddannelseslæger og 6 psykologer, som varetager det kliniske arbejde.

Vi har en vision og et ønske om at “et godt arbejdsmiljø er for alle”. Derfor vægter vi god omgangstone og stemning, ligesom vi sætter hurtig og uformel sparring og supervision i højsædet.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Som introduktionslæge deltager du i det daglige kliniske ambulante arbejde med udredning af patienter med mistænkt erhvervsbetingede lidelser. Vi ser hyppigst patienter med sygdomme i bevægeapparat, lunger, hud, nervesystem og med mentale helbredsproblemer. Desuden ser vi gravide til vurdering af, om deres arbejde udgør en helbredstrussel ift. deres graviditet.

Derudover forventer vi, at du i begrænset omfang bidrager til klinikkens undervisnings- og formidlingsfunktion.

Hvis du er interesseret, vil du få mulighed for i arbejdstiden at blive involveret i et afgrænset forskningsprojekt under tæt supervision. Arbejdet vil potentielt kunne udmunde i en international videnskabelig publikation.

Stillingen er vagtfri med mulighed for hjemmearbejdsdage.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Praktiske oplysninger
Arbejdssted er Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning. Der vil være mulighed for samkørsel med kollegaer fra Aarhus til Herning. Ved årsskiftet 2021/2022 flytter vi ind i store, lyse lokaler i Herning midtby, når det resterende hospital flytter til Gødstrup.

Yderligere oplysninger om afdelingen kan ses på http://www.arbejdsmedicin.rm.dk , eller fås ved henvendelse til funktionsledende overlæge Marianne Kyndi eller uddannelsesansvarlig overlæge Anette Kærgaard, tlf. 7843 3500.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Link til uddannelsesprogram:
https://dasam.dk/wp-content/uploads/2018/11/intro_uddannelsesprogram_2014.doc

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er søndag d. 27. juni 2021. Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 29. juni om eftermiddagen.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.