Er du specialpsykolog eller specialist i psykoterapi, så kunne denne stilling måske være noget for dig? Vi tilbyder en stilling som specialpsykolog eller specialist i psykoterapi 37 timer ugentlig i Klinik 1, Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby fra 1. november 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Ved ønske om færre timer, kan dette drøftes i forbindelse med ansættelsesproceduren.
Om Klinik 1 og vores opgaver

Klinik 1 er en del af Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien. Vores målgruppe er psykosepatienter og organiske patienter. Afdeling for Psykoser huser i øvrigt Klinik 2, der varetager behandlingen af nydiagnosticeret skizofreni, ADHD og dobbeltdiagnose, samt 4 sengeafsnit og en forskningsenhed. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en chefsygeplejerske og en cheflæge.

I klinik 1 har vi flere teams med forskellige arbejdsområder, herunder tre teams der laver psykosebehandling. Som psykolog vil man her mest tage sig af psykologspecifikke opgaver, så som psykologiske undersøgelser og terapi. Vi arbejder primært inden for rammerne af kognitiv terapi, og laver både individuel terapi og gruppebehandling.

Klinik 1 har også et organisk team, der har specialiseret sig i udredning og behandling af organiske lidelser samt neuropsykiatriske problemstillinger.

Vi har en udredningsenhed, hvor vi foretager udredning af alle diagnosegrupper.

I Afdeling for Psykoser oppebærer vi desuden flere regionsfunktioner, og der vil i de kommende år blive flere tværfaglige opgaver inden for regionsfunktionerne.

I Afdeling for psykoser har vi prioriteret, at der er psykologer ansat i samtlige afsnit, stationære afsnit såvel som ambulante klinikker, og der er altid et antal specialpsykologer under uddannelse tilknyttet afdelingen. Dertil kommer psykologer tilknyttet forskningsafdelingen. Der er omkring 25 psykologer ansat i Afdeling for psykoser. Samarbejde og sammenhængskraft i psykologgruppen sikres via et månedligt fælles psykologmøde.

I klinik 1 er der 5 fastansatte psykologer, du vil blive den 6. psykolog. Alle fastansatte psykologer i klinik 1 er færdiguddannede specialister (psykoterapi/neuropsykologi/psykopatologi) og/eller specialpsykologer i psykiatri. Vi arbejder med udgangspunkt i metoder fra kognitiv adfærdsterapi, og underviser og superviserer også sygeplejerskegruppen i disse principper.
Om stillingen: 

Vi søger en psykolog, der kan varetage opgaver i forhold til generel psykopatologisk udredning og psykosebehandling. I denne stilling vægtes at du har interesse for og solid er faring med psykoterapi.

Der må også forventes opgaver i vores udredningsenhed og i regionsfunktion.

I stillingen vil der, afhængig af interesse og erfaring, være mulighed for opgaver der går på tværs, så som kvalitetsudvikling og forskning.

Du vil blive tilknyttet et F-ACT-team, som er et tværfagligt behandlingsteam med knapt 300 patienter tilknyttet.

Vi tilbyder dig:

  • En velfungerende psykologgruppe, der sidder samlet og har et frugtbart fagligt samarbejde.
  • Et tæt og velfungerende samarbejde med afdelingens øvrige faggrupper.
  • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for udrednings- og behandlings­opgaver i fællesskab
  • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandlingstilrettelæggelse i samarbejde med patienten
  • En afdeling som har fokus på medarbejderens fortsatte faglige udvikling også efter opnået specialistgrad.
  • En ledelse, der er åben ovenfor individuelle ønsker til arbejdstilrettelæggelse.
  • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Hvem er du?

Vi forventer, at du er specialpsykolog i psykiatri og/eller specialist i psykoterapi med efteruddannelse i kognitiv terapi. Den terapeutiske ekspertise vægtes højt.

Du må meget gerne have erfaring med tværfaglig supervision og undervisning.

Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner og har en positiv tilgang til arbejdsopgaverne, kollegerne, ledelsen og samarbejdspartnere.

Vi ønsker, at du medvirker til kvalitetsudvikling og evt. forskning.

Vi ønsker at alle i Klinik 1 tager medansvar for fælles opgaver og bidrager til, at patienterne hjælpes bedst muligt.

Du møder patienter og deres familier med venlighed og professionalisme og går til opgaverne med selvstændighed, loyalitet og omhu.
Organisatorisk placering
Specialpsykologen refererer til funktionsledelsen i Klinik 1.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Ansættelsen 
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Bente Brysting, tlf. 2340 3835 eller oversygeplejerske Jette Nielsen, tlf. 7847 1880.

Sidste frist for ansøgning den 19.9.23 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25.9.23 mellem kl. 10 og 14.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.